Уважаеми госпожи и господа,


Добре дошли в електронния сайт на Областна администрация - Шумен!
В нашата интернет страница ще откриете информация за извършваните от нас дейности и услуги. Ще имате възможност да получите данни за населението, географските особености, икономиката, туризма, инфраструктурата на региона, както и да се запознаете с характеристиките на общините в областта.
Шумен и Шуменска област е мястото, където са съхранени едни от най-забележителните паметници на българското историческо и културно наследство. Тук и днес са живи традициите, духовното богатство и силата на българския дух и аз се надявам на вашия интерес и желание да се докосните до нашите уникални дадености.


Донка Иванова
Областен управител на област ШуменПоследни новини27 февруари 2015       Заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен

26 февруари 2015       Областният управител Донка Иванова инициира работна среща за обсъждане на възможностите за удовлетворяване исканията на Гражданските инициативни комитети по отношение качеството на питейната вода в Шумен

26 февруари 2015       Деца от Ресурсния център в Шумен закичиха с мартеница областния управител Донка Иванова

26 февруари 2015       Заседава Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

24 февруари 2015       Областният управител Донка Иванова подписа първите за област Шумен договори за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

18 февруари 2015       Консултативна група обсъди искане до ДКЕВР за корекция на цената на питейната вода в Шумен