Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Новини
2 юни (четвъртък)

47 фирми от региона получават европейско финансиране за осигуряване на заетост на трайно безработни

IMG_3713

Подадените заявки на работодатели от област Шумен по схема „Обучение и заетост“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бяха оценени и класирани на заседание на Постоянната комисия по заетостта, съгласно утвърдена от министъра на труда и социалната политика методика.

Приоритетните целеви групи по схемата са безработни лица с основно или по-ниско образование, продължително безработни с регистрация в дирекциите „Бюро по труда” от 12 и повече месеца и безработни лица на възраст над 54 години. Съгласно изискването на схемата най-малко половината от наетите лица при един работодател трябва да са от някоя от приоритетните целеви групи. На база критериите за оценка най-високо бяха оценени работодатели със заявен ангажимент да осигурят устойчивост на разкритото работно място за срок не по-малък от 3 месеца и осигуряване на трудово възнаграждение над минималния осигурителен доход за длъжността.

В рамките на тази схема за област Шумен е разпределен финансов ресурс в размер на 1 192 672 лв. Съгласно тази сума, от общо 185 подадени заявки бяха класирани 47 фирми от региона, които ще получат финансиране. Те ще разкрият общо 176 работни места, като 164 от наетите ще са безработни от приоритетните групи, а само 12 души извън тези групи, съобщи Пламен Начков, директор на Регионалната служба по заетост Варна. След приключване на 12 месечната субсидирана заетост, работодателите са заявили ангажимент да осигурят допълнителна заетост на 125 души за не по-малко от три месеца. Те ще осигурят и допълнителен финансов ресурс в размер на 224 000 лв. за трудови възнаграждения над минималния осигурителен доход за съответната длъжност.