Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Държавна собственост

Автомагистрала „Хемус“

     Трасето на АМ „Хемус“ е част от Европейската пътна мрежа от връзката с коридор IV на запад до коридор IX в близост до Велико Търново. Реализирането на магистралата ще даде възможност за връзка на източните и западни части на България с Трансевропейската мрежа. АМ „Хемус“ се разглежда като стратегически проект, под чието въздействие се очаква да се ускори процесът на икономическо и социално сближаване на регионално ниво. Изграждането й ще окаже влияние върху регионалните икономики на три от районите за планиране на България – Северозападен, Северен централен и Североизточен.
     АМ „Хемус“ е предвидена да свързва столицата на страната – София с морската ни столица – Варна и да дублира първокласните пътища Е70 от Варна до Шумен, Е772 от Шумен до Ябланица и Е83 от Ябланица до София. Очакваната дължина на магистралата е около 420 км. Към момента в експлоатация са участъците „пътен възел „Яна“-околовръстен път на София – Ябланица“ и „с. Белокопитово – Шумен – Варна“ с обща дължина от около 170 км. Автомагистрала „Хемус“ ще бъде източно-западната връзка в Северна България и с пристанище Варна, което е ключово място за търговия с Украйна, Русия и Турция.
     В отсечката на магистрала „Хемус“ на територията на област Шумен са изградени и пуснати в експлоатация участък Шумен – Каспичан и етапна връзка за град Шумен и участък Белокопитово – Каспичан и временна връзка с път І-7 за гр. Силистра. Той е изпълнен изцяло със средства от републиканския бюджет по програма „Ново строителство“ на Агенция „Пътна инфраструктура“. През 2013 г. започна строителството на нови 4,9 км от автомагистрала „Хемус“ – участък Белокопитово – Каспичан. В този участък ще бъде изграден и най-големият пътен възел у нас – п.в. „Белокопитово“, осъществяващ връзка с пътя Русе-Варна и пътя Коритна – Белокопитово. На обекта ще има още 11 големи и 16 малки съоръжения.
     Във връзка с изграждането на последните два етапа от АМ „Хемус“, с решения на Министерски съвет са отчуждени части от имоти – частна собственост и е определен размерът на паричните обезщетения. Необходимите средства са преведени по сметка на Областен управител на област Шумен. Определените суми се изплащат от Областна администрация Шумен, за което е необходимо собствениците на засегнатите имоти да депозират заявление в деловодството (стая 202), придружено с посочените в него документи.

Решение на Министерски съвет № 546 от 21 юли 2011 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект автомагистрала „Хемус”, участък Белокопитово – Каспичан от км 342+240 до км 350+000 и временна връзка с път І-7 при км 342+240.


Решение на Министерски съвет № 942 от 22 декември 2011 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект автомагистрала „Хемус”, участък Белокопитово – Каспичан от км 337+302 до км 342+200.


Решение на Министерски съвет № 77 от 14 февруари 2014 г. за изменение на Решение на Министерски съвет № 942/2011 г.

Решение на Министерски съвет № 293 от 18 май 2013 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект автомагистрала „Хемус”, участък Белокопитово – Каспичан от км 342+200 до км 350+000 – „Реконструкция на техническа инфраструктура”.


Решение на Министерски съвет № 812 от 21 декември 2013 г. за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект автомагистрала „Хемус”, участък Белокопитово – Каспичан от км 342+240 до км 350+000 и Временна връзка с път І-7 при км 342+240.