Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Държавна собственост

Автомагистрала „Хемус

Решение на Министерски съвет № 390 от 8 юни 2018 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект автомагистрала „Хемус”, участък от км 310+940 (пътен възел „БУХОВЦИ“ при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „БЕЛОКОПИТОВО“), участък от км 317+360 до км 318+820, намиращи се в землището на с. Черенча.

 

Решение на Министерски съвет № 942 от 22 декември 2011 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект автомагистрала „Хемус”, участък Белокопитово – Каспичан от км 337+302 до км 342+200.

 

Решение на Министерски съвет № 293 от 18 май 2013 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект автомагистрала „Хемус”, участък Белокопитово – Каспичан от км 342+200 до км 350+000 – „Реконструкция на техническа инфраструктура”.