Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Анкета

АНКЕТНА КАРТА

за проучване мнението на гражданите за административното обслужване в Областна администрация Шумен


 

АНКЕТАТА Е АНОНИМНА!

Настоящото проучване на потребителската удовлетвореност има за цел да осигури на Областна администрация Шумен информация, която да подпомогне по-доброто обслужване на физическите и юридическите лица, ползващи услугите на Областна администрация Шумен.
Ние ценим Вашето мнение и сме Ви благодарни, че се отзовахте и участвахте в това проучване!

* Полетата са задължителни.