Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Новини
26 февруари (понеделник)

Част от пешеходните пътеки на територията на област Шумен не отговарят на нормативните изисквания

IMG_5809

Голяма част от пешеходните пътеки на територията на област Шумен не отговарят на нормативните изисквания. Това показват резултатите от извършената проверка за състоянието на пътната маркировка на пешеходните пътеки в населените места на територията на област Шумен и на пътищата от републиканската пътна мрежа в урбанизираните и извън урбанизираните територии, които бяха представени на заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата под председателството на областния управител проф. Стефан Желев. Проверките бяха извършени в изпълнение на заповед на областния управител от комисия с участието на представители на общините, ОД на МВР и Областно пътно управление. „Проверени са 241 пешеходни пътеки тип „зебра“ и 99 пътеки с две прекъснати линии. При 90 от пътеките тип „зебра“ и при 32 от пътеките с прекъсната линия е изтрита частично или напълно маркировката. При 4 от пътеките „зебра“ липсва хоризонтална маркировка“, съобщи инспектор Мирослав Миронов от сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Шумен. Надписи „Погледни“ имат 73 от пешеходните пътеки „зебра“ и 6 от другия вид. Необходимото изискване за разстояние по-голямо от 250 метра между пешеходните пътеки не е спазено при 125 от пешеходните пътеки “зебра“. При 137 от случаите не е спазено изискването за ширина на пешеходната пътека от 3 метра в населените места. Нормативното изискване за ширина от 4 метра извън населените места не е спазено при никоя от пешеходните пътеки. При поставянето на вертикалната маркировка също са констатирани сериозни пропуски на нормативните изисквания.17 са повдигнатите пешеходни пътеки в населените места в областта, като те са разположени в близост до учебни и детски заведения, каза още инспектор Миронов.

Представителите на общините докладваха за пропуски при сигнализацията и маркировката на пешеходните пътеки по места, както и да недостатъчна осветеност. Те се ангажираха да започнат работа за освежаване на пътната маркировка и поставяне на знаци на пешеходните пътеки в общините и съобщиха, че за тази дейност е предвиден финансов ресурс в общинските бюджети.