Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Документи

Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през второто шестмесечие на 2017 година

АКТ ТЕКСТ
97 Заповед № РД-15-97 от 12.07.2017 г. за допълване на Заповед № РД-15-85 от 29.06.2017 г.
96 Заповед № РД-15-96 от 11.07.2017 г. за заместване
95 Заповед № РД-15-95 от 11.07.2017 г. за отхвърляне на жалба по образувано административно производство пред Областен управител
94 Заповед № РД-15-94 от 11.07.2017 г. за създаване на Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
93 Заповед № РД-15-93 от 05.07.2017 г. за заместване
92 Заповед № РД-15-92 от 05.07.2017 г. за определяне на Областния съвет по условия на труд Шумен
91 Заповед № РД-15-91 от 05.07.2017 г. за определяне на звено за мониторинг и оценка на Стратегията за развитие на социалните услуги в област Шумен
90 Заповед № РД-15-90 от 05.07.2017 г. за определяне на Постоянна комисия по заетостта към областния съвет за развитие
89 Заповед № РД-15-89 от 05.07.2017 г. за определяне на Обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
88 Заповед № РД-15-88 от 04.07.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-86 от 29.06.2017 г.