Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Документи

Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през първото шестмесечие на 2018 година

АКТ ТЕКСТ
16 Заповед № РД-15-16 от 09.02.2018 г. за заместване
15 Заповед № РД-15-15 от 09.02.2018 г. за определяне на работна група за набиране и обобщаване на информация за потребностите на работодателите от работна сила в област Шумен
14 Заповед № РД-15-14 от 09.02.2018 г. за предоставяне на пълен достъп до обществена информация
13 Заповед № РД-15-13 от 09.02.2018 г. за определяне на спечелил търга за продажба на имот на ДП НКЖИ
12 Заповед № РД-15-12 от 09.02.2018 г. за утвърждаване на разходна норма
11 Заповед № РД-15-11 от 08.02.2018 г. за определяне на длъжностно лице, отговарящо за мрежовата и информационна сигурност съгласно Наредбата за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност
10 Заповед № РД-15-10 от 08.02.2018 г. за актуализиране на състава на Областния съвет по сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
9 Заповед № РД-15-09 от 02.02.2018 г. за комисия за извършване на годишна проверка на регистратурата за класифицирана информация
8 Заповед № РД-15-08 от 02.02.2018 г. за комисия за извършване на процедура за подбор по чл. 329 от Кодекса на труда
7 Заповед № РД-15-07 от 26.01.2018 г. за заместване
6 Заповед № РД-15-06 от 17.01.2018 г. за назначаване на комисия за установяване разход на дизелово гориво за 100 км. пробег на служебен автомобил
5 Заповед № РД-15-05 от 15.01.2018 г. за назначаване на комисия за проверка на състоянието на пешеходните пътеки
4 Заповед № РД-15-04 от 10.01.2018 г. за заместване
3 Заповед № РД-15-03 от 09.01.2018 г. за продажба на недвижим имот частна държавна собственост
2 Заповед № РД-15-02 от 09.01.2018 г. за предоставяне на сума за закупуване на представително облекло
1 Заповед № РД-15-01 от 05.01.2018 г. за сформиране на постоянна комисия за извършване на проверки на инвестициите на ВиК Шумен в активи публична държавна собственост