Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Документи

Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през 2019 година

АКТ ТЕКСТ
12 Заповед № РД-15-12 от 08.02.2019 година за назначаване на комисия за фактическото приемане на имот от представители на „Токуда Банк“ АД
11 Заповед № РД-15-11 от 06.02.2019 година за изменение на заповед за определяне на състава на Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията
10 Заповед № РД-15-10 от 05.02.2019 година за определяне на актуален поименен състав на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
9 Заповед № РД-15-09 от 04.02.2019 година за разрешаване удължаването на сроковете на договори за изпълнение на маршрутни разписания общинската пътна мрежа на Велики Преслав, част от областната транспортна схема
8 Заповед № РД-15-08 от 04.02.2019 година за предоставяне на суми за закупуване на представително облекло
7 Заповед № РД-15-07 от 21.01.2019 година за определяне на длъжностни лица с достъп до Регистър „Имоти“
6 Заповед № РД-15-06 от 21.01.2019 година за назначаване на комисии по ППЗДС
5 Заповед № РД-15-05 от 21.01.2019 година за назначаване на постоянна комисия по ППЗДС
4 Заповед № РД-15-04 от 16.01.2019 година за прогноза за бюджета
3 Заповед № РД-15-03 от 16.01.2019 година за заместване
2 Заповед № РД-15-02 от 16.01.2019 година за утвърждаване на вътрешни правила за административното обслужване и документооборота в ОА Шумен и на Стратегия за управление на риска
1 Заповед № РД-15-01 от 04.01.2019 година за връщане на незаконосъобразни решения на Общински съвет Велики Преслав