Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Новини
29 юни (четвъртък)

Институции и общини с превантивни мерки за недопускане на пожари по време на жътвената кампания в област Шумен

IMG_5217

Заседание на Областния съвет за намаляване на риска при бедствия се проведе под председателството на областния управител проф. Стефан Желев. Това беше първо заседание на съвета, който се създава в съответствие с промените в Закона за защита при бедствия с цел подпомагане дейността на областния управител при организацията, контрола и защитата на населението при бедствия.

Извършени са необходимите дейности от страна на институциите и общините за опазването на селскостопанската продукция и недопускане на пожари по време на жътвената кампания в област Шумен, стана ясно от представените доклади от общините, Енерго-Про Мрежи АД, ЕСО ЕАД МЕР Шумен, Областно пътно управление, жп. секция Шумен и звено СИЕР Вълчи Дол. Предприети са превантивни мерки за спазване нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи за опазване на селскостопанското имущество от пожари.

Обходени и почистени са трасетата на далекопроводите, спрени са  плановите ремонти в участъците, пресичащи посеви с житни култури. Проведени са обучения и инструктажи на служителите, като е осигурено и проверено състоянието на необходимото оборудване. Окосени, почистени от храсти и отпадъци са  сервитутите по всички пътища от републиканската пътна мрежа на територията на област Шумен, като по график тази дейност ще продължи и през месец юли.

Служители на „ВиК ООД Шумен съвместно с местните власти през последните две седмици са извършили обход на противопожарните хидранти,  информацията за състоянието им и възможностите да бъдат ползвани при гасенето на пожарите ще бъде предоставена на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Доброволните формирования на общините също са в готовност и при необходимост ще оказват съдействие на противопожарните екипи по места.