Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Изпращане документи за административна услуга

Подаване на документи за административна услуга

 

Можете да подадете документите за всяка административна услуга

лично в деловодството на Областна администрация Шумен

или чрез писмо до електронния адрес на Областна администрация Шумен

oashumen@oblastshumen.government.bg

Необходимо е да прикачите сканирани всички необходими документи

и да подпишете писмото с електронен подпис.

За да ползвате горния линк директно от тук, трябва да имате инсталиран

на компютъра си  пощенски клиент.