Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Новини
26 април (четвъртък)

Извънредно заседание на Регионалния съвет за развитие към Североизточен район

IMAG4136

 

Областният управител проф. Стефан Желев участва в извънредно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) в Североизточен район, което се проведе в Добрич. Съгласно чл. 18, ал. 4 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), на заседанието присъстваха включените в състава на съвета представители на министерства, областните управители и представителите на общините от съставляващите Североизточен район области Варна, Добрич, Търговище и Шумен и представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище.

Заседанието бе открито и ръководено от г-н Красимир Кирилов, областен управител на област с административен център Добрич, ротационен председател на РСР и РКК в СИР с мандат 01.01-30.06.2018 г.

Бяха представени за обсъждане определените 3 варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 2 (NUTS 2) в Република България, за които Министерският съвет е дал мандат на министъра на регионалното развитие и благоустройството да бъдат предложени за обществено обсъждане на национално и регионално ниво.

Беше проведен избор на нов представител на РСР като член на Комитета за наблюдение на ПРСР – на мястото на г-н Любомир Христов, кмет на община Шумен, като член на Комитета за наблюдение на ПРСР е избрана да участва г-жа Милена Недева – кмет на община Каспичан.

Материалите от заседанието са налични на сайта на Областна администрация – Добрич.

IMAG4149