Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Контакти

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Седалище и пощенски адрес
гр. Шумен 9700, бул. „Славянски“ № 30
Работно време
понеделник – петък, 9.00 до 12.00 и 12.30 до 17.30 часа
Звено за административно обслужване
Местоположение: гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 30, ет. 2, стая 202
Работно време: понеделник – петък, 9.00 до 17.30 часа, без прекъсване
Телефон: 054/862 785
Факс: 054/ 863 562
e-mail: oashumen@oblastshumen.government.bg
БУЛСТАТ: 127070650
Банкова сметка: BG73 UBBS 8002 3106 1050 08 в ОББ – клон Шумен
Заплащане на административните услуги, предоставяни от Областна администрация Шумен може да се извърши в брой и чрез ПОС-терминал в стая № 211.

Указател
Проф. Стефан Желев – Областен Управител
Телефон: 054/861 276
e-mail: s.zhelev@oblastshumen.government.bg
Приемни дни – Всеки първи понеделник от месеца от 15:00 до 17:00

Петко Шаренков – Зам. Областен Управител
Телефон: 054/861 324; 054/868 802
e-mail: p.sharenkov@oblastshumen.government.bg
Приемни дни – Всеки последен четвъртък от месеца от 14:00 до 17:00

Ширин Вели – Зам. Областен Управител
Телефон: 054/861 324; 054/868 802
e-mail: sh.veli@oblastshumen.government.bg
Приемни дни – Всеки последен четвъртък от месеца от 14:00 до 17:00

Петранка Петрова – Директор на Дирекция АПОФУС
Телефон: 054/800 895
e-mail: p.petrova@oblastshumen.government.bg

инж. Анна Миланова – Директор на Дирекция АКРРДС
Телефон: 054/ 862 785
e-mail: a.milanova@oblastshumen.government.bg

Милка Павлова – Старши експерт „Връзки с обществеността“
Телефон: 054/830 803
e-mail: press@oblastshumen.government.bg

Контакти на служителите в Областна администрация Шумен