Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Контакти

Контакти на служителите в
Областна администрация Шумен

Длъжност Име и фамилия Стая Служебен телефон
Главен юрисконсулт Йорданка Кръстева 208 054/869 985
Юрисконсулт в дирекция АПОФУС Светослав Кукуянов 410 054/869 985
Старши специалист Красимира Атанасова 213 054/869 985
Старши специалист Светла Овчарова 315 054/868 802
Счетоводител Цветанка Бобачева 210 054/869 985
Старши експерт Даря Драганова 211 054/869 985
Деловодство Иванина Михалева 202 054/862 785
Държавна собственост инж. Диана Илиева 311 054/868 802
Държавна собственост Мария Русева 312 054/868 802
Регионално развитие,областни съвети и комисии, стратегии, планове, програми Хрисимира Христова 310 054/868 802
Предложения, сигнали, жалби,устройство на територията,удостоверения APOSTILLE инж. Мая Христова 313 054/868 802
Енергийна ефективност, областни съвети и комисии, удостоверения APOSTILLE Димитър Димитров 313 054/868 802
Изпълнител Иван Златев 305 054/868 802
Изпълнител Добрин Чобанов 410 054/875 509
054/862 936