Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Контакти

Контакти на служителите в
Областна администрация Шумен

Длъжност Име и фамилия Стая Служебен телефон
Главен юрисконсулт Йорданка Кръстева 208 054/869 985
Юрисконсулт в дирекция АПОФУС Светослав Кукуянов 410 054/869 985
Старши специалист Красимира Атанасова 213 054/869 985
Старши специалист Светла Овчарова 315 054/868 802
Счетоводител Цветанка Бобачева 210 054/869 985
Касиер Соня Лекова 211 054/869 985
Деловодство Иванина Михалева 202 054/862 785
Държавна собственост инж. Светла Стоева 312 054/868 802
Държавна собственост инж. Диана Илиева 311 054/868 802
Държавна собственост инж. Иванка Митева 311 054/868 802
Регионално развитие, областни съвети и комисии, програми, сигнали и жалби Хрисимира Христова 310 054/868 802
инж. Николай Москатов 304 054/868 802
Изпълнител Иван Златев 313 054/868 802
Младши експерт Димитър Димитров 304 054/868 802
Главен експерт инж. Мая Христова 313 054/868 802