Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Новини
28 септември (сряда)

Областният управител Донка Иванова участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

Picture 314

Областният управител Донка Иванова беше гост на редовно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, което се провежда в Русе под председателството на областния управител на Русе доц. д-р Стефко Бурджиев. Председателството се приема на ротационен принцип през шест месеца от областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе  и Силистра.

В дневния ред на заседанието са включени теми с регионално значение- изпълнение на Националната програма по енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради, състояние на пътната инфраструктура, развитие на висшите учебни заведения и интегрирани проекти за водния цикъл. Представен беше и проект на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепцията и схемите за пространствено развитие по чл. 7б-7г от Закона за регионалното развитие.

Picture 317