Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Новини
19 декември (сряда)

Областният управител на Шумен отчете работата си през 2018 година

IMG_6571

Областният управител проф. Стефан Желев и заместник-областните управители Петко Шаренков и Ширин Вели представиха на пресконференция основните приоритети в работата си през 2018 година.

„През 2018 година продължиха инвестициите в пътната инфраструктура, бяха извършени превантивни ремонти на стойност близо 30 млн. лв. на четири пътни участъка на над 60 км от републиканската пътна мрежа“, каза проф. Желев.  Още 1 млн. лв. са вложени в текущи ремонти по републиканските пътища. Паралелно с това продължава строителството на отделните лотове от автомагистрала Хемус, която е основен приоритет на правителството, като само преди седмица със свое решение Министерски съвет отпусна  над 1 млрд. лв. за изграждане на магистралата.

Областният управител подчерта, че е факт подкрепата на държавата и подпомагането на нашия регион чрез средства от държавния бюджет за различни дейности и проекти –през годината са отпуснати средства на обща стойност 6 285 000 лв. за подмяна на водопроводи, за рехабилитация и ремонт на улици, за ремонт на детски градини, читалища, училища.

„Основен приоритет през годината беше да работим за предотвратяване на бедствени ситуации в Шуменска област. В тази насока направихме много, въпреки че не получихме нужното за дейността финансиране“, каза областният управител проф. Стефан Желев. По думите му от държавата са поискани 8 млн. лв. за подобряване на състоянието на обекти, които са потенциално опасни и застрашават населението. „През годината набелязахме още 22 обекта, за които са нужни над 2 млн. лв. Не получихме исканите средства и затова със собствени усилия се заехме да свършим работата. Като пример мога да посоча множеството опасни участъци по река Камчия, които бяха изчистени от дървета, храсти и бе осигурена проводимостта на реката“, каза още областният управител и благодари за оказаното съдействие на РД„Пожарна безопасност и защита на населението“, Североизточното държавно предприятие и Областно пътно  управление.

Областният управител съобщи, че в изпълнение на приоритета за развитие на електронното управление в Областна администрация Шумен от един месец комуникацията с общински и държавни структури се осъществява по електронен път.  „Предстои до края на януари следващата година да въведем и частичен електронен обмен за гражданите. По този начин ще облекчим с 40% подаването на документи на хартиен носител“, каза още проф. Желев.

На пресконференцията областният управител коментира и проблемите във ВиК сектора в региона. „В този сектор положението е трагично, защото много години не е работено по проблема и особено в частта му за повишаване на качеството на питейната вода“, заяви проф. Желев. Той припомни, че приемането на Бизнес плана на ВиК дружеството е било необходимо като условие ВиК оператора да има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Околна среда“. С тези средства ще бъде изградена пречиствателната станция за питейни води, ще бъде подменен довеждащия водопровод, ще бъдат извършени ремонти по водопроводната мрежа в Шумен и Нови пазар, както е заложено в Регионалното прединвестиционно проучване.

Проф. Желев отново заяви позицията си, че е против увеличението на цената на водата, защото тя не е с необходимото качество за пиене и припомни, че единствено Комисията по енергийно и водно регулиране може да определя цената на водата и че Асоциацията по ВиК, чиито членове са общините, няма такива правомощия. Той каза още, че е подготвил писмо до управителя на ВиК- Шумен, в което му напомня, че решението на КЕВР не е задължително за оператора, а само определя пределна ;цена, над която дружеството не може да продава вода.

Областният управител съобщи, че на 4 януари е насрочена първата работна среща на кметовете от областта, на която ще се обсъждат проблемите в сектора и неизпълнението на инвестиционната програма от страна на ВиК оператора.