Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Новини
28 февруари (вторник)

Областният управител връща за ново обсъждане решение на Общински съвет Никола Козлево за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на село Цани Гинчево

IMG_2915

Със своя заповед областният управител Валентин Александров връща за ново обсъждане решение №36 на Общински съвет-Никола Козлево за избор на временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство“ село Цани Гинчево, взето на заседание на 24.02.2017 г.

При извършената проверка за законосъобразност е установено, че решението e прието в противоречие с разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация, поради което е незаконосъобразно.

Видно от Решение № 36 Общинският съвет е назначил временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Цани Гинчево, считано от 24.02.1017г. до датата на обявяване на резултатите от изборите за народни представители от ЦИК. Със същото решение е определен и размер на месечното трудово възнаграждение на временния кмет. От представената документация става ясно, че настоящият кмет на селото е в платен годишен отпуск по свой избор, поради регистрирането му в кандидат-депутатска листа за предстоящите избори за народни представители.

Съгласно нормативните разпоредби не е в правомощията на Общински съвет да назначава временно изпълняващ длъжността кмет на кметство, а да избира такъв, но при наличието на определени условия, регламентирани в Закона за местното самоуправление и местната администрация, които в конкретния случай не са налице и посоченото обстоятелство не е основание за прекратяване на пълномощията на настоящия кмет.

Общински съвет Никола Козлево е превишил правомощията си, както по отношение изземване на правомощията на Общинската избирателна комисия като компетентния орган в случаите, касаещи предсрочното прекратяване правомощията на кметовете, така и с допускане на възможността две лица да заемат поста „Кмет на кметство с. Цани Гинчево“.

Предвид тези констатации областният управител Валентин Александров със своя заповед връща посоченото решение за ново обсъждане.