Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Новини
13 февруари (сряда)

Общото събрание на Асоциацията по ВиК не взе решение по точките от предвидения дневен ред

IMG_6634

На извънредно заседание Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен не прие нито една от точките в дневния си ред, поради блокиращата квота на държавата.  В качеството си на представител на държавата с 35% от гласовете областният управител проф. Стефан Желев получи мандат от МРРБ да гласува „против“ и така на практика не беше взето положително становище по предложенията, въпреки гласовете „за“ на кметовете на общините, които гласуваха с мандати от общинските съвети.

В дневния ред на заседанието беше предвидено приемане на предложение до Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изменение на клаузи по Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на база доклад от работна група, сформирана от Председателя на Асоциацията по ВиК и изготвила анализ и предложение за промени в договора с ВиК оператора. В доклада се констатира неизпълнение на инвестиционната програма от „ВиК- Шумен“ през периода 2016-2018 година и се предлагат промени в договора, свързани със засилване на контрола от страна на Асоциацията по ВиК. Предвидено беше и изпращане на предложение до КЕВР за изменение на цената за услугата „доставяне вода на потребителите“ и промени в методиката за формиране на цената.

Пред членовете на общото събрание областният управител проф. Стефан Желев заяви, че получения мандат от МРРБ не съвпада с неговото лично мнение и че ще изпрати писма с тези предложения до МРРБ и КЕВР от свое име.