Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Новини
13 февруари (четвъртък)

Общото събрание на Асоциацията по ВиК одобри бюджета на асоциацията за 2020 година

IMG_0334

Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен на свое заседание одобри Бюджета на асоциацията за 2020 г. На заседанието, свикано от областния управител проф. Стефан Желев, присъстваха представители на всички общини от област Шумен с изключение на общините Нови пазар и Смядово. Приет беше Отчет за дейността на Асоциация по ВиК- Шумен за 2019 г. и Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК- Шумен за 2019 г.

На заседанието стана ясно, че „ВиК- Шумен“ООД подготвя Подробната инвестиционна програма за 2020 г. и тя ще бъде внесена в Асоциацията по ВиК за одобрение на 17 февруари. „За запознаване на кметските ръководства на общините с нашите предложения за инвестиции през 2020 година проведохме срещи в общините Каспичан, Нови пазар, Хитрино, Венец,Върбица и Никола Козлево, предстоят срещи в общините Смядово и Велики Преслав. На срещите се представят предложенията на оператора, изготвени от съответния ръководител на експлоатационен район, както и се обсъждат предложенията на общините и възможностите за извършване на съвместни инвестиции“, обясни инж. Красимира Манева от „ВиК“ Шумен. Планираните средства за инвестиции в публични активи за 2020 година са 670 000 лв. при задължително ниво на инвестиции съгласно договора с ВиК асоциацията- 645 000 лв. През 2019 година при планирани инвестиции в размер на 660 000 лв. са извършени и одобрени инвестиции в публични активи -872 000 лв.