Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Обяви

Протокол 1/08.03.2016г. от редовно заседание на ОС на Асоциация по В и К – Шумен, проведено на 08.03.2016г.