Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Новини
11 януари (сряда)

Предприемат се мерки срещу разпространението на инфлуенца по птиците на територията на област Шумен

IMG_4753

Превантивни мерки с цел недопускане разпространението на инфлуенца по птиците ще бъдат предприети на територията на област Шумен. Това реши на свое заседание Областната епизоотична комисия под председателството на заместник-областния управител Петко Шаренков. Заседанието се свика във връзка с констатирани огнища на заболяването в десет области на страната.

„Констатираните огнища на инфлуенца по птиците са 46 в 10 области на страната“, каза д-р Емил Илиев, началник отдел „Здравеопазване на животните“ при ОД „Безопасност на храните” Шумен. По думите му заболяването се разпространява предимно от диви пици и е основен източник за заразата на домашните птици. Той допълни, че на територията на област Шумен няма установено огнище на инфлуенца по птиците. В страната заболяването е констатирано на 14 декември 2016 година в област Видин.

До 16 януари трябва да се проведат заседанията на общинските епизоотични комисии, реши Областната епизоотична комисия.  Преброяване на домашните птици по населените места в област Шумен трябва да се извърши до 1 февруари. Областната дирекция по безопасност на храните ще осъществява постоянен ветеринарно-медицински контрол в птицевъдните обекти за спазване на мерките за биосигурност.

Собствениците на птицевъдни обекти на територията на област Шумен трябва да засилят мерките за биосигурност и дезинфекция на обектите си.

Предвижда се служителите на ОБДХ-Шумен да извършват съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и на държавните лесничейства за наличие на болни, или умрели диви мигриращи птици, като се вземат незабавно проби.

Собствениците на домашни и други видове птици, отглеждани на закрито, трябва да спазват следните ограничения – да не допускат излизането на птиците извън дворовете, да не допускат контакт между домашни и диви птици, по възможност да създават условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от другите видове домашни птици, да съхраняват фуража в закрити помещения, да информират незабавно обслужващите ги ветеринарни лекари или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или повишаване на смъртността.

Забранява се продажбата на домашни или други птици на нерегламентирани пазари на територията на област Шумен, както и провеждането на изложби или каквито и да е било събирания на птици.

Сигнали могат да се подават в ОДБХ – Шумен на телефон – 0886 835973.