Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Публичен регистър декларации

Публичен регистър на подадените декларации по смисъла на §2, ал. 3 от ЗПКОНПИ

Име
Длъжност
Вх №
Дата
Вид Декл. по
чл.35,(1),
т.1 от
ЗПКОНПИ
Декл. по
чл.35,(1),
т.3 от
КОНПИ
Декл. по
чл.35,(1),
т.2 от
ЗПКОНПИ
част 1
Декл. по
чл.35,(1),
т.1 от
ЗПКОНПИ
част 2
Декл. по
чл.35,(1),
т.4 от
ЗПКОНПИ
Иванина Михалева
Старши експерт
1
30.04.2018
Ежегодна
18
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Цветанка Бобачева
Счетоводител
2
30.04.2018
Ежегодна
19
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Йорданка Кръстева
Главен юристконсулт
3
30.04.2018
Ежегодна
20
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Петранка Петрова
Директор на
дирекция АПОФУС
4
30.04.2018
Ежегодна
21
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Светослав Кукуянов
Юристконсулт
5
30.04.2018
Ежегодна
22
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Диана Илиева
Главен експерт
6
11.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
7
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
8
Мая Христова
Главен експерт
9
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
да
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
10
Хрисимира Христова
Главен експерт
11
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
да
Елеонора Николаева
Главен специалист
12
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
13
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
14
Милка Павлова
Главен експерт
връзки собществеността
15
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Анна Миланова
Директор дирекция
АКРРДС
16
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
17
26
08.06.2018
Ежегодна част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
23
Светла Овчарова
Главен специалист
24
06.06.2018
Ежегодна част 1
имущество
Красимира Атанасова
Специалист
25
06.06.2018
Ежегодна част 1
имущество
Асен Танев
Старши специалист
27
26.06.2018
27/1
04.07.2018
Встъпителна част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
28
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
29
Асен  Танев
Старши специалист
30
15.01.2019
ежегодна
за 2018
 част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
31
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
32
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
33
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
34
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
35
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
36
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
37
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
38
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
39
Милка  Павлова
Главен експерт PR
40
08.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Мая  Христова
Главен експерт
41
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
42
Диана  Илиева Главен експерт 43
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Иванина Михалева
Старши експерт
44
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Цветанка Бобачева
Счетоводител
45
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Йорданка Кръстева
Главен юрисконсулт
46
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Светослав  Кукуянов
Юрисконсулт
47
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
48
Елеонора Николаева
Главен специалист
49
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Петранка Петрова
Директор дирекция АПОФУС
50
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Хрисимира Христова
Главен експерт
51
14.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
52
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
53
Светла Овчарова
Главен специалист
54
15.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Красимира Атанасова
Специалист
55
15.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Анна Миланова
Директор дирекция АКРРДС
56
15.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Мария  Русева
Старши експерт
57
02.05.2019
Встъпителна
57/1
20.05.2019
част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
58
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
59
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
60
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
61
Николай Цветанов

Служител по сигурността на информацията

62
13.09.2019
встъпителна 2019  
Николай Цветанов

Служител по сигурността на информацията

63
16.09.2019
встъпителна 2019  част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
64
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
65
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
66
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
67
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
68
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
69
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
70
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
71  
 Цветанка Бобачева
Счетоводител
72

10.01.2020

Ежегодна за 2019  част 1
имущество
 
 Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
73
 Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
74
 Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
75
 Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
76
Стоянка  Михайлова Младши експерт

 

77

02.03.2020

 при назначаване  
Стоянка Михайлова Младши експерт

 

77/1

09.03.2020

 встъпителна 2020  част 1
имущество
 
 Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
78
 Милка Павлова   Главен експерт   PR 79

27.04.2020

 част 1
имущество
 
 Хрисимира Христова Главен експерт 80

28.04.2020

 ежегодна за  2019  част 1
имущество
 
Иванина Михалева Главен експерт 81

28.04.2020

 ежегодна за  2019   част 1
имущество
 
 Йорданка Кръстева  Главен юрисконсулт 82

29.04.2020

 ежегодна за  2019    част 1
имущество
 
 Светослав Кукуянов
Юристконсулт
83

29.04.2020

 ежегодна за  2019     част 1
имущество
 
 Асен  Танев
Главен специалист
84

29.04.2020

 ежегодна за  2019     част 1
имущество
 
 Диана Ввеселинова Илиева     Главен експерт 85

29,04.2020

 ежегодна за  2019      част 1
имущество
 
Мария Станиславова Русева      Старши експерт 86

29.04.2020

 ежегодна за  2019      част 1
имущество
 
 Мая Петрова Христова   Главен експерт 87

29.04.2020

 ежегодна за  2019    част 1
имущество
 
 Светла Стефанова Овчарова  Главен специалист 88

29.04.2020

 ежегодна за  2019    част 1
имущество
 
 Димка Боева Колева        Главен специалист 89

05.05.2020

 ежегодна за  2019    част 1
имущество
 
 Красимира Димитрова Атанасова  Главен специалист 90

08.05.2020

 ежегодна за  2019    част 1
имущество
 
Петранка  Петрова Петрова  Директор дирекция   АПОФУС

 

91

12.05.2020

ежегодна за 2019 част 1
имущество
Стоянка  Атанасова Михайлова  Младши  екперт 92

12.05.2020

ежегодна за 2019 част 1
имущество
Николай Александров Цветанов Служител по сигурността на информацията

 

93

12.05.2020

ежегодна за 2019 част 1
имущество
Елеонора Михайлова Николаева Главен специалист 94

13.05.2020

ежегодна за 2019 част 1
имущество
Анна    Цветанова Миланова Директор дирекция АКРРДС 95

14.05.2020

ежегодна за 2019 част 1
имущество

Няма лица, които не са подали декларации в срок.