Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Публичен регистър декларации

Публичен регистър на подадените декларации по смисъла на §2, ал. 3 от ЗПКОНПИ

Име
Длъжност
Вх №
Дата
Вид Декл. по
чл.35,(1),
т.1 от
ЗПКОНПИ
Декл. по
чл.35,(1),
т.3 от
КОНПИ
Декл. по
чл.35,(1),
т.2 от
ЗПКОНПИ
част 1
Декл. по
чл.35,(1),
т.1 от
ЗПКОНПИ
част 2
Декл. по
чл.35,(1),
т.4 от
ЗПКОНПИ
Иванина Михалева
Старши експерт
1
30.04.2018
Ежегодна
18
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Цветанка Бобачева
Счетоводител
2
30.04.2018
Ежегодна
19
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Йорданка Кръстева
Главен юристконсулт
3
30.04.2018
Ежегодна
20
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Петранка Петрова
Директор на
дирекция АПОФУС
4
30.04.2018
Ежегодна
21
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Светослав Кукуянов
Юристконсулт
5
30.04.2018
Ежегодна
22
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Диана Илиева
Главен експерт
6
11.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Светла Стоева
Главен експерт
7
14.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Соня Лекова
Главен експерт
8
14.05.2018
Встъпителна част 1
имущество
Мая Христова
Главен експерт
9
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
да
Иванка Митева
Главен експерт
10
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Хрисимира Христова
Главен експерт
11
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
да
Елеонора Николаева
Главен специалист
12
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Николай Москатов
Старши експерт
13
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
да
Димитър Димитров
Младши експерт
14
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
да
Милка Павлова
Главен експерт
връзки с обществеността
15
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Анна Миланова
Директор дирекция
АКРРДС
16
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Даря Драганова
Старши експерт
17
15.05.2018
Ежегодна
26
08.06.2018
Ежегодна част 1
имущество
Неделчо Неделчев
Служител по
сигурността
на информацията
23
06.06.2018
Ежегодна част 1
имущество
част 2
интереси
Светла Овчарова
Главен специалист
24
06.06.2018
Ежегодна част 1
имущество
Красимира Атанасова
Специалист
25
06.06.2018
Ежегодна част 1
имущество
Асен Танев
Старши специалист
27
26.06.2018
Встъпителна
28
04.07.2018
Встъпителна част 1
имущество
Петьо Куйкин
Главен експерт
29
13.09.2018
Встъпителна част 1
имущество