Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Публичен регистър декларации

Публичен регистър на подадените декларации по смисъла на §2, ал. 3 от ЗПКОНПИ

Име
Длъжност
Вх №
Дата
Вид Декл. по
чл.35,(1),
т.1 от
ЗПКОНПИ
Декл. по
чл.35,(1),
т.3 от
КОНПИ
Декл. по
чл.35,(1),
т.2 от
ЗПКОНПИ
част 1
Декл. по
чл.35,(1),
т.1 от
ЗПКОНПИ
част 2
Декл. по
чл.35,(1),
т.4 от
ЗПКОНПИ
Иванина Михалева
Старши експерт
1
30.04.2018
Ежегодна
18
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Цветанка Бобачева
Счетоводител
2
30.04.2018
Ежегодна
19
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Йорданка Кръстева
Главен юристконсулт
3
30.04.2018
Ежегодна
20
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Петранка Петрова
Директор на
дирекция АПОФУС
4
30.04.2018
Ежегодна
21
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Светослав Кукуянов
Юристконсулт
5
30.04.2018
Ежегодна
22
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Диана Илиева
Главен експерт
6
11.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Светла Стоева
Главен експерт
7
14.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Соня Лекова
Главен експерт
8
14.05.2018
Встъпителна част 1
имущество
Мая Христова
Главен експерт
9
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
да
Иванка Митева
Главен експерт
10
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Хрисимира Христова
Главен експерт
11
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
да
Елеонора Николаева
Главен специалист
12
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Николай Москатов
Старши експерт
13
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
да
Димитър Димитров
Младши експерт
14
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
да
Милка Павлова
Главен експерт
връзки собществеността
15
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Анна Миланова
Директор дирекция
АКРРДС
16
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Даря Драганова
Старши експерт
17
15.05.2018
Ежегодна
26
08.06.2018
Ежегодна част 1
имущество
Неделчо Неделчев
Служител по
сигурността
на информацията
23
06.06.2018
Ежегодна част 1
имущество
част 2
интереси
Светла Овчарова
Главен специалист
24
06.06.2018
Ежегодна част 1
имущество
Красимира Атанасова
Специалист
25
06.06.2018
Ежегодна част 1
имущество
Асен Танев
Старши специалист
27
26.06.2018
27/1
04.07.2018
Встъпителна част 1
имущество
Петьо Куйкин
Главен експерт
28
13.09.2018
Встъпителна част 1
имущество
Мария Станиславова Русева
Младши експерт
29
12.11.2018
29/1
22.11.2018
Встъпителна част 1
имущество
Асен Иванов Танев
Старши специалист
30
15.01.2019
ежегодна
за 2018
 част 1
имущество
Светла Тодорова  Стоева
Главен експерт
31
17.01.2019
при

освобождаване

от длъжността

 част 1
имущество
Соня Иванова Лекова
Главен експерт
32
28.01.2019
ежегодна
за 2018
 част 1
имущество
Иванка Димова

Митева
Главен експерт

33
29.01.2019
при

овобождаване

от длъжността

 част 1
имущество
Петьо Мирчев Куйкин
Главен експерт
34
01.02.2019
ежегодна
за 2018
 част 1
имущество
34/1
04.02.2019
при

освобождаване

от длъжността

част 1
имущество
Тодор Пламенов Бакев
Младши експерт
35
11.02.2019
Встъпителна част 1
имущество
Ахмед Джевджет Новман
Младши експерт
36
11.02.2019
Встъпителна част 1
имущество
Соня Иванова Лекова
Главен експерт
37
20.02.2019
при

освобождаване

от длъжността

 част 1
имущество
Николай Петрович Москатов
Старши експерт
38
16.04.2019
ежегодна за

2018 г.

и при освобождаване

 част 1
имущество
Мария Станиславова Русева
Младши експерт
39
23.04.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Милка Владимирова Павлова
Главен експерт PR
40
08.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Мая Петрова Христова
Главен експерт
41
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Димитър Диянов Димитров Старши експерт 42
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Диана Веселинова Илиева Главен експерт 43
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Иванина Йорданова Михалева
Старши експерт
44
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Цветанка Василева Бобачева
Счетоводител
45
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Йорданка Ангелова Кръстева
Главен юрисконсулт
46
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Светослав Георгиев Кукуянов
Юрисконсулт
47
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Даря Иванова Драганова
Старши експерт
48
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Елеонора Михайлова Николаева
Главен специалист
49
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Петранка Петрова Петрова
Директор дирекция АПОФУС
50
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Хрисимира Димитрова Христова
Главен експерт
51
14.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Тодор Пламенов Бакев
Младши експерт
52
15.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Ахмед Джевджет Новман
Младши експерт
53
15.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Светла Стефанова Овчарова
Главен специалист
54
15.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Красимира Димитрова Атанасова
Специалист
55
15.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Анна Цветанова Миланова
Директор дирекция АКРРДС
56
15.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Мария Станиславова Русева
Старши експерт
57
02.05.2019
Встъпителна
57/1
20.05.2019
част 1
имущество
Мария Станиславова Русева
Младши експерт
58
28.05.2019
при

освобождаване от длъжността

 част 1
имущество
Николай Александров Цветанов
Старши експерт
59
01.07.2019
59/1
29.07.2019
встъпителна
2019
част 1
имущество
Неделчо Русенов Неделчев

Служител по сигурността на информацията

60
13.09.209
при
освобождаване от длъжността
Даря Иванова Драганова

Старши експерт

61
13.09.2019
при
освобождаване от длъжността
 част 1
имущество
Николай Александров Цветанов

Служител по сигурността на информацията

62
13.09.2019
встъпителна 2019  
Николай Александров Цветанов

Служител по сигурността на информацията

63
16.09.2019
встъпителна 2019  част 1
имущество
Николай Александров Цветанов

Старши експерт

64
16.09.2019
при
освобождаване от длъжността
 част 1
имущество
Тодор Пламенов Бакев

Младши експерт

65
08.11.2019
встъпителна 2019  
Тодор Пламенов Бакев

Младши експерт

66
11.11.2019
при
освобождаване от длъжността
 част 1
имущество
Тодор Пламенов Бакев

Младши експерт

67
12.11.2019
встъпителна 2019  част 1
имущество
Ахмед Джевджет Новман

Младши експерт

68
12.11.2019
при
освобождаване от длъжността
 част 1
имущество
Тодор Пламенов Бакев

Младши експерт

69
02.12.2019
при
освобождаване от длъжността
 част 1
имущество
Димитър Диянов Димитров

Старши експерт

70
11.12.2019
при
освобождаване от длъжността
 част 1
имущество

Няма лица, които не са подали декларации в срок.