Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Новини
29 януари (петък)

Учреден беше Обществен форум за партньорство между областния управител, обществения посредник и неправителствени организации от региона

IMG_2860

Споразумение за партньорство между областния управител, обществения посредник и неправителствени организации на територията на област Шумен беше обсъдено и одобрено на работна среща в Областна администрация-Шумен. Инициативата е на обществения посредник на община Шумен Иван Капралов и е подкрепена от областния управител Донка Иванова. Споразумението, което беше подкрепено от 22 неправителствени организации, регламентира учредяването на Обществен форум с основна цел обсъждане и решаване на въпроси в обществен интерес.
В основата на взаимодействието между органите на централната и местна власт от една страна, и гражданските организации, ще бъде върховенството на обществения интерес, взаимно признаване и доверие, широко гражданско участие, прозрачност и публичност, отговорност, отчетност и ефективност. Областният управител, обществения посредник и неправителствени организации на територията на област Шумен, ще си сътрудничат в широк кръг области и на всички равнища на обществено- икономическия живот- развитие на местното самоуправление и защита на човешките права, социална интеграция и социално подпомагане, здравеопазване, закрила на детето, насърчаване на средния и малък бизнес, обучение и образование, култура и изкуство, екология, опазване на околната среда, спорт, младежки дейности, туризъм и др.
Въпрос на активност от страна на всички нас е да направим тази платформа работеща и гласът на неправителствения сектор да бъде чут, каза Иван Капралов, подчертавайки, че форумът дава възможност на различните администрации да търсят мнението на неправителствените организации.
Областният управител Донка Иванова изрази готовността на Областна администрация да работи в партньорство с неправителствения сектор и изрази убеждението си, че съвместната работа ще позволи да има повече прозрачност в работата на институциите. Донка Иванова благодари на присъстващите, че са приели предложението за учредяването на Обществения форум на неправителствените организации.
Според приетото споразумение, ще бъде учредена награда за „Гражданска доблест“. Отличието цели да се отличат практики или постъпки в полза на обществото, проявени от отделни граждани или граждански организации. На следващото заседание на Обществения форум ще се обсъжда предложението за създаване на общински фондове за финансово подпомагане на малки проекти на неправителствените организации.

IMG_2864