Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Новини
15 февруари (четвъртък)

Утвърден е държавният план-прием за професионалните и профилирани паралелки в училищата в област Шумен за следващата учебна година

IMG_5782

Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие под председателството на областния управител проф. Стефан Желев утвърди предложението на Регионалното управление на образованието за държавен план-прием за учебната 2018/2019 година в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Шумен.

Държавният план-прием ще се осъществи в 70 паралелки, което е с 3 по-малко от утвърдения прием през м.г. Съгласно предложението 37 ще бъдат профилираните паралелки, от тях 11 са в профилираните гимназии, 22 в средните училища и 4 в обединените училища от област Шумен. Професионалните паралелки  са 33 – 27 в професионални гимназии, 4 професионални паралелки в средни училища и 2 професионални паралелки за придобиване на първа степен на професионална квалификация в две обединени училища.

По заявки на работодатели в три професионални гимназии ще има прием за обучение по дуална система в общо четири паралелки. Новите специалности са „Мебелно производство“ и „Геодезия“ в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия – Шумен, като първата специалност се разкрива по предложение на фирмите „Тотал-М“ и „Мипа“, а втората е със заявител „Автомагистрали – Черно море“ АД. По искане на същата фирма ще има специалност „Пътно-строителна техника“ в Професионалната техническа гимназия „Симеон Велики“ във Велики Преслав. Четвъртата специалност „Технология на керамичното производство“ по заявка на „КАИ Груп“ и „Керамат“ АД ще бъде в Професионална гимназия по химични технологии и дизайн „Проф. Асен Златаров“-Нови пазар.

Четири нови специалности с прием в VIII клас ще бъдат разкрити в училищата в област Шумен. Това са СУ „Панайот Волов“ – специалност „Компютърна графика“ и СУ „Д-р Петър Берон“–с. Хитрино със специалност „Митническо и данъчно обслужване“. Възможност за придобиване на първа степен на професионална квалификация ще има в 2 обединени училища: ОбУ „Св. Паисий Хилендарски“–гр. Плиска по специалност „Деловодство и архив“ и ОбУ „Христо Ботев“–с. Каспичан по специалност „Текстообработване“.

Предложенията на всички директори са съгласувани от кмета на съответната община. През настоящата учебна година в седми клас се обучават 1680 ученици от област Шумен.