Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Новини
30 март (понеделник)

Започват проверки и ще се налагат глоби за масови събирания на хора на територията на природен парк „Шуменско плато“

IMG_0421

Спазването на въведените противоепидемични мерки на територията на област Шумен за неразпространението на COVID-19 беше обсъдено на заседание на Областния кризисен щаб, свикано от областния управител проф. Стефан Желев.

От изнесената информация от контролните органи стана ясно, че има случаи на неспазване от страна на гражданите на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се преустановяват посещенията в паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

На територията на природен парк „Шуменско плато“ масово забраната е била нарушавана през почивните дни. Гражданите са се събирали на големи групи, около заслоните и са отказвали да спазват указанията на общинските инспектори, които са извършвали проверки.

Областният управител проф. Стефан Желев беше категоричен, че нарушаването на забраната означава безотговорност и това налага вземането на строги и допълнителни ограничителни мерки. „Възможността за кратка разходка на открито не означава цял ден обиколки по платото и събиране с приятели. Поради тези причини ще прилагаме цялата строгост на закона към недобросъвестните ни съграждани“, каза областният управител. Екипи от общински служители започват съвместни проверки с ОД на МВР не само на територията на парк „Шуменско плато“, но и по парковете и площадите в града за недопускане струпването на хора на обществените места. На нарушителите ще бъдат съставени актове за нарушение по чл. 63 от Закона за здравето. Санкцията, която се предвижда за това, е в размер на 5000 лв.

Относно актуалната епидемиологична обстановка в региона директорът на РЗИ д-р Пепа Калоянова съобщи, че към настоящия момент под домашна карантина в област Шумен са 549 души. След потвърдените в събота две положителни проби за COVID-19 на пациенти в МБАЛ Шумен са издирени контактните им лица. Връчени са им предписания за 14-дневна карантина и са им взети проби за изследване.

Областният кризисен щаб апелира всички жители на област Шумен да спазват указанията и въведените мерки. След обсъждане на епидемиологичната обстановка в област Шумен, щабът одобри две нови решения:

  1. Да бъде оказана помощ на МБАЛ Шумен с медицински персонал от останалите лечебни заведения, районна лекарска колегия и детските ясли. Същите да изготвят списъци с медицинския персонал, който при възникнала необходимост да бъде командирован в МБАЛ Шумен.                                                                                                   

Отговарящи: Ръководителите на лечебни заведения, Председателят на районната лекарска колегия и кметовете на общини.

Срок: до 31.03.2020 г.

  1. Кметовете на общини и населени места в област Шумен, съвместно с ОД на МВР Шумен, да организират по-ефективен и стриктен контрол за спазване на въведените процедури по изпълнение на заповеди РД-01-124/13.03.2020г., РД-01-131/17.03.2020г., РД -01-139/19.03.2020г. и РД -01-154/26.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и Инструкция на РЗИ Шумен, изх. № 03-28-295/27.03.2020г. в рамките на своите правомощия.

Отговарящи: Кметове на общини

Срок: до отмяна на заповед