февруари, 2010

Областният управител Димитър Александров поздрави военнослужещите от VI охранителна рота с успешната мисия в Афганистан

S3010282С тържествена церемония  днес в Шумен беше разформирована Шеста охранителна рота, участвала в операция на Международните сили по поддържане на сигурността в Афганистан. В продължение на шест месеца българските военни извършваха дейности по охрана на летище “Кандахар”. “С чувство на благодарност Ви приветствам с “Добре дошли”. Сигурен съм, че можете да бъдете горди с постигнатото и с начина, по който сте представили България”, заяви в поздравлението си областният управител Димитър Александров, който пожела на военнослужещите нови успехи в нелеката и отговорна професия. “Днес нашата родина ви посреща от далечен Афганистан, където работихте упорито и всеотдайно за поддържането на мира. С вашата войнска дейност по време на мисията осигурихте спокойствие в района, с което издигнахте авторитета на Българската армия”, каза в словото си бригаден генерал Валентин Буров – командир на Пета шипченска бригада. Със заповед на министъра на отбраната Аню Ангелов и началника на отбраната генерал Симеон Симеонов 26 военнослужещи бяха наградени с бинокли и ножове, а всички участници в мисията получиха плочки с надпис “Афганистан 2009”.

S3010284

УНИЦЕФ подкрепя област Шумен при разработването на Областна стратегия за социални услуги

S3010271

Областна стратегия за социални услуги ще бъде разработена в област Шумен. Това стана ясно на среща на заместник-областния управител д-р Емилия Станчева с Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България и Милена Харизанова, програмен директор ”Социални услуги” в УНИЦЕФ България. След оценка на социалните услуги във всяка община, ще бъде направен анализ за потребностите на областно ниво.

”Надявам се да се обединят усилията и наистина да се формират такива услуги, които са важни за населението и са в унисон с политиките на държавата и на Европейския съюз”, заяви д-р Станчева и уточни, че стратегията за социални услуги трябва да бъде одобрена от Областния съвет за развитие. Представителите на УНИЦЕФ обещаха съдействие на Областна администрация в процеса на планиране на услугите и подготовката на стратегията. Експерти на организацията вече са подкрепили планирането на социални услуги в областите Русе, Видин и Перник, където се работи по подготовката на такива стратегии, насочени към превенцията и развитието на услуги за подкрепа на всички рискови групи. Стратегии за развитие на социалните услуги през тази година трябва да изготвят всички области.

На срещата беше обсъдена и работата до момента по проекта за разширяване на модела на приемна грижа в България, който се осъществява в девет области в страната, сред които и Шумен. Целта на проекта, финансиран от УНИЦЕФ, е да бъде подкрепен процеса на деинституционализация на грижите за деца чрез развитие на приемната грижа. „Фокусирахме се върху развитието на приемната грижа като алтернатива на институцията, защото вярваме, че всяко дете има нужда от семейство. Нито едно дете в Европейския съюз не би трябвало да живее в институция по причина на бедност, защото институциите са по-скъпи и те лишават децата от семейна среда”, каза Таня Радочай. Тя призова всички да се опитваме да подкрепяме, включително и финансово семейства, които имат материални затруднения, така че те да могат да се грижат за децата си, вместо да бъде отнемано детето от семейството. В резултат от работата по проекта до средата на следващата година се очаква още 300 деца в страната да бъдат настанени в приемни семейства.

Областният управител Димитър Александров върна за ново обсъждане решението на Общински съвет – Шумен за заем в размер на 30 милиона лева

Със своя заповед № РД-15-23 от днес /9.02.2010 г./ Областният управител Димитър Александров връща за ново обсъждане т. 22 от решение № 538/29.01.2010 г. на Общински съвет – Шумен.

При извършената служебна проверка относно законосъобразността на решенията по протокол № 29 от заседание на Общински съвет – Шумен, проведено на 29.01.2010 г., е установено, че т. 22 от решение № 538 не съответства на изискванията на чл.11, т.2 и т.3 от Закона за общинския дълг /ЗОД/, което прави решението в тази му част незаконосъобразно.

С това решение Общински съвет – Шумен е приел бюджета на Община Шумен за 2010 г., като в т. 22 от същото е определил “максимален размер на общински дълг до 30 000 000 лв..”.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 11 от ЗОД с решението за приемане на общинския бюджет за съответната година Общинският съвет трябва да определи, както максималния размер на нов общински дълг (т.1), така и общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината (т.2), а също и максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година (т. 3).

Тези изисквания са дадени в такова законово единство, че липсата на произнасяне дори само по едно от тях опорочава решението на Общинския съвет в тази му част. Това задължава Общинския съвет да се произнесе и да определи параметритe по всяка една от трите точки на чл. 11 от ЗОД и то при спазване ограниченията на чл. 12 от ЗОД.

С тези мотиви Областният управител Димитър Александров връща решение № 538/29.01.2010 г. в частта му по т.22. С писмо е уведомил Председателя на Общински съвет – Шумен, който по закон трябва в 14-дневен срок да свика заседание на Общинския съвет, на което да бъде обсъдена отново т.22 от върнатото решение.

Областният управител Димитър Александров представи новия управител на “Напоителни системи”- Шумен инж. Юлиян Вълчев

S3010281Напояването на земеделските площи и разширяване на поливните полета определи като основен приоритет в работата си новият управител на “Напоителни системи”- Шумен инж. Юлиян Вълчев, който днес беше представен официално от областния управител Димитър Александров. “В първия си работен ден установявам, че доста от нещата в дружеството и по-точно напояването, не вървят. Основно там ще положа усилия за възстановяването на поливните полета, което е и основната дейност на “Напоителни системи”, каза инж. Вълчев. Той съобщи още, че голяма част от помпените станции са извън строя, което е също част от несвършената работа в дружеството и извършването на ремонт на тези съоръжения е сред приоритетите му.

Областният управител Димитър Александров определи като много важна задача осигуряването на вода за напояване на зеленчукопроизводителите от района на Нови пазар и Каспичан, тъй като този проблем стои нерешен от години. На въпрос на журналисти кое е наложило смяната на управителя на “Напоителни системи” само месец след назначението на вече бившия управител Петър Якимов, Димитър Александров обясни, че причина за това са нередности в процедурата при провеждането на конкурса.

В “Напоителни системи”- Шумен няма проблем с изплащането на възнагражденията на служителите, стана ясно още днес.

Само две фирми от област Шумен кандидатстваха за компенсации за служители на непълно работно време

S3010275

Само двама работодатели от област Шумен са подали документи по постановление 44 на Министерския съвет за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време в икономически сектори “Индустрия” и “Услуги”. Това стана ясно на заседание днес на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, която одобри кандидатите. Шуменската фирма “Еленко компютърс” ООД ще получи 480 лв. компенсации за 1 работник, а СД “Дожен-Георгиеви” -гр. Нови пазар- 3 840 лв. за 8 души. Средства ще бъдат изплащани през периода 1.02.-31.05. 2010 г.

“Много малка част от отпуснатите средства за област Шумен по тази процедура ще бъдат усвоени”, коментира заместник-областният управител и председател на комисията д-р Емилия Станчева. Според изнесените данни от Милка Ненчева, главен експерт в Регионалната служба по заетостта- Варна, ще бъдат изплатени компенсации общо в размер на 4 320 лв. при определени за тази година за област Шумен 55 680 лв. за обезпечение на 116 души. От представената информация от директорите на Бюрата по труда в региона стана ясно, че са били проведени срещи с над 60 работодатели от областта, но много малка част от тях са проявили интерес. Сред основните причини за отказа на фирмите са големия обем документация за кандидатстване, както и предпочитанията им да работят с редуциран персонал на пълно работно време.

На заседанието беше представена и информация за изпълнението на Плана за действие в изпълнение на мерките за активизиране на социалната политика и възстановяване на българската икономика до края на месец април, утвърден от министъра на труда и социалната политика. През месец януари в Бюрата по труда в област Шумен са били обявени 236 работни места, работа са започнали 133 души, по програми за заетост са разкрити 1381 работни места, на работа са устроени 1270 безработни.

Ралица Тодорова е новият заместник – областен управител на област Шумен

Със заповед № КВ-13 на министър – председателя Бойко Борисов, на основание чл. 19а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за администрацията, считано от днес, се освобождава от длъжност заместник-областният управител Дилбер Мехмедали. На длъжността заместник-областен управител на област Шумен се назначава Ралица Тодорова Ангелова, която ще встъпи в длъжност утре.

Ралица Тодорова е на 35 години, притежава магистърска степен по Социални дейности от ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, завършила е и семестриално специалността “Право” във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”.

Работила е като директор на дирекция “Социално подпомагане”-община Каспичан. В периода 2003-2007 г. е била заместник-кмет на община Каспичан.

Д-р Емилия Станчева: На болницата в Нови пазар ще бъдат изплатени всички заработени пари

S3010283“На МБАЛ “Д-р Добри Беров” ЕООД – Нови пазар ще бъдат изплатени всички заработени пари на два транша през месец февруари. Има гаранции за плащане на извършена и на отчетена дейност, както е по критериите на нашите закони”. Това заяви заместник-областният управител д-р Емилия Станчева пред жители на Нови пазар, които на протестен митинг се обявиха за запазване на болницата в града. Протестът беше организиран, след като в края на миналата седмица стана ясно, че  финансирането на лечебното заведение е намалено с 65% спрямо средствата  за 2009 г. Д-р Станчева съобщи, че днес експерти от Министерството на здравеопазването и Националната здравно-осигурителна каса са посетили болницата и са поели ангажимент за плащанията. “Нека се опитаме да говорим за индивидуален подход към болниците, защото това, което чух и мен ме радва е, че в болницата няма нито свръх хоспитализации, нито документи, които са надписвани, а  има реална дейност”, заяви д-р Станчева и призова да продължи анализа на дейността на лечебното заведение и диалога със здравното министерство и здравната каса. “Тук съм, защото съм съпричастна с проблемите, с това, което се случва не само в Нови пазар, но и в цяла България”, обяви д-р Станчева и подчерта, че проблемите не са политически, а икономически, тъй като страната в момента е под ударите на жестока икономическа криза.

S3010275