април, 2010

Язовирите и реките на територията на област Шумен са в добро състояние и има готовност за посрещане на високи пролетни води

S3010469 (Custom)

Областният щаб за координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи, ръководен от областния управител Димитър Александров, заседава днес в Областна администрация – Шумен. Според  представената от началника на “Басейнова дирекция”- Шумен инж. Наско Канавров информация състоянието на хидротехническите съоръжения на територията на област Шумен е добро. Всичките 25 потенциално опасни язовири са с работещи кранове на основните изпускатели и обемите им могат да бъдат регулирани, с изключение на язовирите “Фисек” и “Развигорово”. На тези два язовира са монтирани сифонни уредби, даващи възможност за източване на водни маси. В 62% от непотенциално опасните язовири липсва свободен обем за поемане на притока от евентуални валежи, но тяхното местоположение е такова, че няма предпоставки за аварийни ситуации, беше посочено в анализа. Проводимостта на речните русла на разстояние 500м след язовирните стени практически при всички язовири е осигурена. Речните корита в границите на населените места са почистени и е осигурена проводимост, отговаряща на моментните размери на съществуващия речен профил. В някои населени места проблем според специалистите създава невъзможността предпазните и водоотвеждащи съоръжения да поемат скатовите води и това налага от кметовете на съответните общини да бъдат взети мерки за подобряване на техните функции.

За корегираните речни участъци, стопанисвани от “Напоителни системи”- Шумен, информация представи управителят на дружеството инж. Юлиян Вълчев. Според него корекциите на реките са в добро техническо състояние и това позволява провеждането на очакваните високи пролетни води. На места по корегираните участъци на реките Камчия, Врана и Каспичанска вече се наблюдават ново захрастване, ноноси и паднали дървета, като със собствени средства дружеството работи по осигуряване проводимостта в тези участъци.  За най-проблемите места на трите реки е необходимо да бъдат изготвени работни проекти с технически решения за укрепване и възстановяване на корегираните участъци.

На заседанието кметовете на общините от област Шумен докладваха, че по места речните русла са почистени и язовирите са в добро състояние.

Областният съвет по условия на труд заседава по повод 28 април – Международен ден в памет на загиналите при трудови злополуки

S3010449 (Custom)

Анализ на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост през 2009 г. беше представен днес пред членовете на Областния съвет по условия на труд. Заседанието, водено от председателя на съвета и заместник областен управител Ралица Тодорова, се проведе  по повод 28 април – Международен ден в памет на загиналите при трудови злополуки. През миналата година трудовите злополуки са намалели с 26% спрямо предходната 2008 г., сочат данните на Районно управление “Социално осигуряване”- Шумен. Според анализа, представен от Галина Геронтиева-  инспектор “Трудови злополуки” в РУСО, основната причина за по-малкото трудови злополуки са икономическите условия, заради които фирмите намаляват обема на работа и числения си състав. Декларирани и обработени през 2009 г. са били 69 злополуки, от които са признати за трудови 64, докато през 2008 г. те са били 86. Трудовите злополуки, станали през време и във връзка или по повод на извършваната работа, когато са причинили неработоспособност или смърт са 47, което е 73% от общия брой. И през миналата година се е запазила тенденцията към намаление на злополуките, станали с жени. Загубените календарни дни от трудови злополуки, станали през 2009 г. са общо 4140. На заседанието присъстваха и представители на службите по трудова медицина , които представиха добри практики и проблеми в работата си.

След края на заседанието членовете на съвета почетоха паметта на загиналите при трудови злополуки. Пред паметната плоча на  ул. “Калоян” 1 бяха поднесени венци от името на областния управител, кмета на община Шумен и КНСБ – Шумен.

S3010459 (Custom)

Заместник областният управител д-р Емилия Станчева беше гост на откриването на спортна база в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания – Шумен

S3010445 (Custom)

Заместник областният управител д-р Емилия Станчева присъства на официалното откриване на спортен център към Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания – Шумен. Д-р Станчева поздрави председателя на Регионалната съюзна организация на слепите и управител на Центъра за рехабилитация и интеграция Любомирка Лазарова за усилията и инициативността, за да може центърът непрекъснато да разширява дейностите, които се осъществяват в него. Спортният център е обособен в приземния етаж, където са разположени секции по шах, канадска борба, фитнес и клубовете по “Приложно изкуство” и “Музика”. Ремонтът на залите е извършван поетапно през последните две години и е на стойност около 18 000 лв.

S3010441 (Custom)

Областният управител Димитър Александров откри Регионален събор на българското народно творчество “Копривщица 2010”

S3010424 (Custom)

Регионален събор за излъчване на участници в X-тия Национален събор на българското народно творчество “Копривщица 2010” се проведе на 24 и 25 април в  концертна зала на Младежки дом – Шумен. Съборът беше открит от областния управител Димитър Александров, който подчерта значението и необходимостта от организирането на такива форуми за съхраняване на българския фолклор. “Хора като вас, участниците днес, трябва да бъдат подкрепяни, за да носят през годините самобитното и чисто българското у нас”, каза Димитър  Александров. В двата дни на събора със свои изпълнения се представиха 13 певчески формации, 15 групи за автентичен и изворен фолклор, 16 фолклорни групи, 4 детски формации, 6 танцови и кукерски групи, 1 гайдарски състав, както и 44 индивидуални изпълнители. Жури в състав: председател – ст. н.с. II степен д-р Анна Щърбанова от БАН и членове  доц. Катя Кайрякова – главен художествен ръководител на ансамбъл “Шумен“ и Красимир Савов – ст. специалист в община Шумен определи съставите, които ще представят област Шумен на националния събор. За участие бяха одобрени 29 читалища. 11 от тях са от община Шумен,  6-от община Нови пазар, по 4 от общините Велики Преслав и Смядово, 2 от община Никола Козлево  и по едно от Върбица и Каспичан.

X-тият Национален събор на българското народно творчество “Копривщица 2010” ще се проведе в дните от  6 до 8 август 2010 г.

S3010425 (Custom)

Областният управител Димитър Александров се срещна с Генералния консул на Република Турция в Бургас Сибел Еркан

S3010408 (Custom)

Областният управител Димитър Александров се срещна днес в Областна администрация – Шумен с Генералния консул на Република Турция в Бургас г-жа Сибел Еркан. Това бе първо официално посещение в Шумен на г-жа Еркан след назначаването й на поста през ноември миналата година. Областният управител Димитър Александров направи кратка презентация на региона като подчерта забележителното културно-историческо наследство, което се намира на територията на област Шумен – първите български столици Плиска и Велики Преслав, уникалният скален релеф Мадарски конник и ДП “Кабиюк”. Сибел Еркан благодари за сърдечния прием и заяви желанието си за поддържане на добри взаимоотношения и сътрудничество. “Има много общи неща между нашите два народа”, каза турският дипломат и подчерта, че добрите връзки са от полза както за България, така и за Турция. По време на разговорите бяха коментирани икономическо развитие на двете страни и трудностите пред бизнеса в условията на криза. “Турция се стреми да достигне стандарта на Европейския съюз. През последните години се работи много в тази насока и се полагат усилия това да се случва на територията на цялата страна”, заяви Сибел Еркан. Тя изтъкна добрите възможности за съвместна работа по програмите за трансгранично сътрудничество. По думите й съвместни проекти между двете страни могат да се осъществяват в различни сфери, като в тях се включват общини, неправителствени организации и други институции. Областният управител Димитър Александров и Генералният консул Сибел Еркан се обединиха около становището, че географската близост е голямо предимство за двете страни и това дава възможност много съвместни инициативи и проекти да бъдат реализирани.

Областният управител Димитър Александров беше гост на детски празник, посветен на 22 април- Международен ден на Земята

S3010401 (Custom)

Областният управител Димитър Александров беше гост на празник под надслов “Поздрав за Земята”, организиран от Регионалната инспекция по околна среда и води-Шумен, в партньорство с РИОКОЗ -Шумен и Общински младежки дом-Шумен по повод Международния ден на Земята – 22 април. С разнообразни прояви на откритата сцена в градската градина децата  показаха своята ангажираност към опазване на околната среда. “Дано с повече такива инициативи възпитаме у вас хора, които да имат отговорност към природата и света около нас”, каза областният управител Димитър Александров. Той поздрави участниците в  празника и им подари дръвчета, които те засадиха в градската градина. Инициативата за отбелязване на Международния ден на Земята се поражда в САЩ и Канада през април 1970 г. През 1990 г. отбелязването на Деня на Земята излиза извън границите на САЩ и става международно събитие. България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята. На 22 април 1992 г. президентът на Република България Желю Желев подписва клетвата в името на Земята. Над 30 хиляди български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята и тя е връчена на Конференцията на ООН за околната среда и развитието през юни 1992 г.

S3010405 (Custom)

Заместник областният управител д-р Емилия Станчева присъства на откриването на трудова борса в Шумен

1

Заместник областният управител д-р Емилия Станчева присъства на откриването на трудова борса, организирана в Шумен от Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика, Дирекция “Регионална служба по заетостта“ – Варна и дирекция  “Бюро по труда“ – Шумен. Д-р Станчева поздрави представителите на бизнеса за участието им в борсата. “Аз искам да ви благодаря, че сте тук с вашите предложения за партньорство и евентуално намиране на работа в тези тежки и трудни за всички дни”, каза при откриването д-р Станчева. Според директора на Бюрото по труда -Шумен  Татяна Пенчева организираната днес борса е 38-та по ред от общо 108 такива форума, които предстои да бъдат проведени до края на годината в страната.  Целта е да бъде подпомогната трудовата реализация на търсещите работа, които да получат възможност за пряк контакт и обмяна на информация с работодателите.

В борсата участваха представители на над 20 фирми от региона, които представиха своите производства и изискванията си към кандидатите за работа.

Read more of Заместник областният управител д-р Емилия Станчева присъства на откриването на трудова борса в Шумен

Заместник областният управител Ралица Тодорова инспектира ремонта на път III – 2006 Мътница – Мадара – Каспичан – Нови пазар

REMONT 1

Заместник областният управител Ралица  Тодорова се запозна на място с ремонтните дейности на път   III – 2006 Мътница – Мадара – Каспичан – Нови пазар. В рамките на отпуснатите средства по пътната отсечка се извършва машинно и ръчно изкърпване на повредената настилка и предстои да се направи отводняване на пътя. Изпълнител на обекта  е «Пътно поддържане»- Нови пазар. След тежкия зимен сезон и необходимостта от спешен ремонт изкърпването на пътната настилка по пътищата в област Шумен започна на 1 април. То се извършва според одобрената годишна програма за текущо поддържане на Областно пътно управление – Шумен за тази година. Сред приоритетните отсечки, по които се работи, са  автомагистрала «Хемус» – участък между надлез Каспичан и надлез Невша, път I-7 Силистра – Шумен-Ямбол, път I-2 Русе-Варна, път  II-73 Шумен-Карнобат, път II- 74 Велики Преслав- Търговище.

REMONT

Заместник областният управител Ралица Тодорова поздрави призьорите в XXII-та Национална олимпиада по философия

NAGRADI 1

Заместник областният управител Ралица Тодорова беше сред гостите на официалното закриване на XXII-та Национална олимпиада по философия, която се проведе в Шумен от 16 до 18 април. С пожелания за нови успехи Ралица Тодорова поздрави участниците в надпреварата и връчи наградата на победителя –  Валентин Калинов от Националната гимназия за древни езици и култури “Константин Кирил Философ”- София. На второ място бе класирана Марияна Славова от Казанлък. Според регламента първите двама в класирането ще представят България на Международната олимпиада по философия, която ще се проведе в гръцката столица Атина. Председателят на Националната оценителна комисия доц. д-р Райчо Пожарлиев определи като много високо нивото на участниците и благодари на домакините за  организацията. На олимпиадата участваха 52-ма ученици, чиито творби са получили най-високи оценки на областните кръгове.

Класираните на първите 20 места на националния кръг получават правото да станат студенти по философия в Софийския университет “Свети Климент Охридски”.

Областният управител Димитър Александров се срещна с председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов

S3010348

Областният управител Димитър Александров се срещна днес с председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, който е на посещение в Шумен. По време на разговорите, на които присъства и председателят на Управителния съвет на Търговско-промишлената палата в Шумен Христо Дечев,  беше подчертана активната дейност на  местната структура на организацията при реализацията на  редица проекти в подкрепа на развитието на бизнеса. На срещата бяха коментирани  икономическата ситуация в страната и антикризисните мерки, които предприема правителството. Според председателя на БТПП Цветан Симеонов  е важно всяка от мерките да се прилага с точни срокове и отговорности, защото всяка от страните е направила компромиси в преговорите. Областният управител Димитър Александров изтъкна важната роля на бизнес организациите и необходимостта от постоянен диалог с тях. Цветан Симеонов отправи покана към областния управител да посети централата на БТПП в София и да се запознае с проектите, по които работи организацията.