юли, 2010

Министър-председателят Бойко Борисов и трима министри от кабинета посетиха Шумен

DSC_4525 (Custom)

Министър-председателят Бойко Борисов, придружаван от министъра на околната среда и водите Нона Караджова, министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов и министъра на отбраната Аню Ангелов бяха на посещение в Шумен. Премиерът беше посрещнат в града от областния управител Димитър Александров, кмета на общината Красимир Костов и председателя на Общинския съвет Даниела Русева. В залата на Областна администрация се състоя среща на министър-председателя и придружаващите го министри с областното и общинско ръководство, народните представители Ивайло Тошев, Красимир Минчев и Георги Колев, съветника на премиера Веселин Златев, ръководители на регионални подразделения на министерства.  В приветствието си областният управител Димитър Александров благодари на премиера за оказаното съдействие от началото на мандата и подчерта, че правителството е помагало за решаването на важни проблеми в областта. “За завършване на проекта за подобряване на водния цикъл на Шумен, както и за доизграждането на депото за битови отпадъци през тази година правителството отдели 20 млн. лв.”, каза премиерът Бойко Борисов. Той връчи решения на Министерски съвет, с които военни имоти – бившият “Пети полк” и лагер “Ивански” се предават на областния управител, а  Старата дивизионна  болница – на община Шумен. В рамките на посещението си премиерът Бойко Борисов направи първа копка на проект “Подобряване на градската среда в Шумен” на стойност 5.7 млн. лв., който общината ще реализира по ОП “Регионално развитие”.  В квартал Тракия се състоя церемония по подписване на акт 16- приемане на етап 1 от Лот 2 на Проект “Подобряване на водния цикъл на гр. Шумен”, финансиран по програма ИСПА.

В Шумен министър Нона Караджова се срещна с кметове на общини от област Шумен във връзка с учредяването на Регионално сдружение на общините за управление на отпадъците, а министър Аню Ангелов разговаря с военнослужещи и подари знаме на Областната организация на воините от резерва.

DSC_4551 (Custom)

DSC_4683 (Custom)

Асоциация по ВиК беше учредена в Шумен

IMGP1759 (Custom)

Асоциация по ВиК беше учредена днес в Областна администрация – Шумен. Първото общо събрание беше открито и председателствано от областния управител Димитър Александров, който по закон е и председател на асоциацията. Присъстваха кметовете на общините Шумен, Велики Преслав, Смядово, Върбица, Каолиново, Венец и упълномощен представител от община Нови пазар. По неясни причини отсъстваха представители на общините Каспичан и Хитрино. В заседанието взеха участие и заместник-областният управител Ралица Тодорова и управителят на “Водоснабдяване и канализация” – Шумен Асен Аврамов. С 9 гласа “за”, без против и въздържали се асоциацията беше учредена и бяха гласувани процентните дялове на всяка от общините. По закон държавата в лицето на областния управител участва в асоциацията с 35% участие. Останалите 65% в асоциацията се разпределят между общините, като дяловото участие на всяка от общините е различно и се определя съобразно броя на населението във всяка община. Община Шумен участва в асоциацията с 33,22%, община Нови пазар – 6,22%, община Велики Преслав – 5,18%, община Каолиново- 3,99%, община Върбица- 3,58%, община Каспичан – 3,12%, община Смядово – 2,62%, община Венец- 2,45%, община Хитрино – 2,35%, община Никола Козлево- 2,28%.

Асоциацията по ВиК е юридическо лице, което възниква по силата на закона със седалище и адрес в Областната администрация. Асоциацията няма да бъде търговско дружество, няма да формира и разпределя печалба, каза областният управител Димитър Александров. Решенията на общото събрание на асоциацията по ВиК се вземат с мнозинство от три четвърти от всички гласове, с изключение на решенията за промяна в границите на обособената територия, които се приемат с единодушие. Асоциацията по ВиК определя ВиК оператора по реда на Закона за водите или избира такъв по реда на Закона за концесиите, приема решение за сключване на договора с ВиК оператора за възлагане на дейностите по предоставянето на услугата и поддържането на системите, включително за поемане на финансови задължения от ВиК оператори, изработва и приема дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма за съоръженията на съответната територия и други.

Областният управител Димитър Александров представи официално новия директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Шумен

Drago-predstavjane

Областният управител Димитър Александров представи официално новия директор на Регионалната дирекция за социално подпомагане – Шумен Драгомир Янков. Той заема поста след спечелен конкурс на Агенцията за социално подпомагане. Пред работещите в дирекцията и журналисти Димитър Александров връчи заповедта за назначение на г-н Янков с пожелание за много успехи.  Като основни приоритети в работата си новият директор на Регионалната дирекция за социално подпомагане посочи разработването на Областната стратегия за социални услуги, която трябва да е готова до края на месец октомври и дейностите, свързани с деинституционализацията на децата, настанени в социални домове.

Драгомир Янков е роден през 1971 г. Завършил е история в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” и публична администрация във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. В системата на социалното подпомагане работи от 2005 г., като е преминал през всички нива – социален работник, старши и главен експерт.

Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков се срещна в Шумен с представители на местния бизнес

SDC10631 (Custom)

Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков беше на работно посещение в Шумен. В залата на търговско-промишлената палата в града той се срещна с представители на местния бизнес. На срещата присъстваха народните представители Ивайло Тошев и Красимир Минчев, заместник областните управители д-р Емилия Станчева и  Ралица Тодорова, съветникът на министър председателя Веселин Златев, председателят на групата съветници на ПП ГЕРБ проф. Добрин Добрев. “В проектобюджета за 2011 г. не се предвижда увеличение на данъчното време”, заяви финансовият министър. Той уточни, че България е единствената страна в Европейския съюз, която през тази година е намалила данъчно-осигурителната тежест. “В актуализирания държавен бюджет за тази година има повече средства за инфраструктура, за изплащане на сключени договори на предходното правителство, за социални помощи, за здравеопазване”, каза финансовият министър. Относно спряното съфинансиране на проекти за ремонт на пътища в страната, той съобщи, че има достатъчно средства за съфинансирането на проектите, но решението за тяхното отлагане за следващата година е продиктувано от необходимостта да се спазва фискалната дисциплина и за да не бъде надхвърлен прогнозният бюджетен дефицит от 3.8%. Според Симеон Дянков през тази година инфлацията в страната ще бъде в рамките на прогнозата- 2.1%.

На въпрос за строителството на автомагистрала Хемус министър Дянков поясни, че един от начините да се финансира завършването на магистралата е като се даде на концесия. “От няколко месеца работя по въпроса как да се изравни развитието на инфраструктурните  проекти между Северна и Южна България. По начина, по който през 2005-2006 г. са правени тези проекти от гледна точна на европейските пари за периода 2007-2012 г., всичките магистрали са в Южна България. Не е мислено за Северна България”, каза финансовият министър. По думите му досега се е смятало, че автомагистрала Хемус не е рентабилна, защото по нея няма достатъчно движение. “Няма как да се знае какво би било  натоварването ако съществуваше хубав път, а не като сегашния”, каза министър Дянков.

SDC10634 (Custom)

Областната здравна карта беше дискутирана на работна среща в Шумен с министъра на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова

DSCN3622 (Custom)

По инициатива на министъра на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова  в Шумен се проведе работна среща, на която присъстваха народните представители Ивайло Тошев и Красимир Минчев, заместник областният управител д-р Емилия Станчева, директорите на РЦЗ, РЗОК и РИОКОЗ, на Многопрофилните болници  за активно лечение в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав, управителите на трите областни диспансера и представители на съсловните организации. Проф. Борисова запозна присъстващите с основните моменти в реформата в системата на болничната помощ, по която се работи в момента. “Прилагаме строго индивидуален подход за всяко болнично заведение на базата на взаимен диалог”, каза проф. Борисова. От представените данни стана ясно, че 84% от болните, прегледани от общо практикуващ лекар, се насочват към лекар-специалист или болница. При анализа се отчита и непрекъснато увеличение на броя на хоспитализациите в страната. Докато през 2001 г. те са били 1 200 000, през 2008 г. броят им е 1 850 000, което на практика означава, че всеки четвърти българин е бил в болница. Проф. Борисова коментира с участниците в срещата предложената Областна здравна карта, както и ефективността на трите болници в областта и отделенията в тях.

Над 60 държавни имота в област Шумен не се използват по предназначение, установи проверка, разпоредена от областния управител Димитър Александров

Над 60 държавни имота на територията на област Шумен не се използват по предназначение или са с отпаднала необходимост за нуждите на ведомствата, на които са предоставени. Голяма част от тях пустеят и не са в добро състояние. Това установи проверка, разпоредена от областния управител Димитър Александров, данните от която той огласи днес на пресконференция.  “На територията на областта има десетки имоти, които от години не се използват. В същото време те си остават държавна собственост и се водят към някои от министерствата или държавните агенции. Много пари се дават за тяхната поддръжка и охрана, а биха могли да бъдат използвани по-ефективно от частния бизнес или от някои държавни ведомства”, коментира областният управител Димитър Александров. По думите му в условията на криза трябва да се търсят начини да бъдат свити разходите и да се увеличат приходите. “За тези сгради се дават много средства, а с евентуалната тяхна продажба биха влезли приходи в бюджета, които са много необходими в този момент”, каза Димитър Александров. Имотите са собственост на Министерството на здравеопазването,  Министерството на земеделието и храните, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството образованието, младежта и науката. За резултатите от проверката областният управител Димитър Александров е сигнализирал ресорните министри и ръководители на агенции. Уведомен е и Министър-председателят Бойко Борисов и в писмо на главния секретар на МС Росен Желязков до всички областни управители се казва да бъдат извършени такива проверки.