август, 2010

Учредиха Регионално сдружение на общините за управление на отпадъците – Шумен

DSCI0004 (Custom)

Регионално сдружение на общините за управление на отпадъците от област Шумен беше учредено днес в Областна администрация – Шумен. Обхватът на  регионалното сдружение на основание чл. 28, ал. 1 и 4 от Закона за управление на отпадъците и Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (2009-2013) включва следните общини: Шумен, Венец, Велики Преслав, Каолиново, Каспичан, Нови пазар, Смядово и Хитрино. В работата на първото Общо събрание участваха кметовете на общините, които са в обхвата на сдружението. На събранието присъстваха областният управител Димитър Александров и заместник областният управител д-р Емилия Станчева. Областният управител Димитър Александров откри общото събрание и представи задълженията и възможностите на общините,  съгласно Закона за управление на отпадъците. Димитър Александров подчерта значимостта на участието на общините в регионалното сдружение, което осигурява по-добро управление на отпадъците, възможности за ползване на вече изграденото регионално депо в гр. Шумен от останалите общини и възможности на общините да получат финансиране на проекти в тази област от европейски фондове, държавния бюджет и ПУДОС.

По закон председателят на регионалното сдружение се избира измежду кметовете на участващите в сдружението общини за срок, съвпадащ с мандата му на кмет. По предложение на областния управител Димитър Александров за председател на сдружението беше избран кметът на община Шумен Красимир Костов като кмет на най-голямата община в областта и община, на чиято територия се намира Регионалното депо за отпадъци.

Заместник областният управител д-р Емилия Станчева ще участва в информационен ден по Проект за социално включване

Заместник областният управител д-р Емилия Станчева ще участва в Информационен ден по Проекта за социално включване, който се организира от Министерството на труда и социалната политика и ще се проведе на 31.08.2010 г. /вторник/  във Варна. Предвижда се на срещата, която се провежда във връзка с официалното стартиране на проекта, да бъде представена информация за целевите групи, срокове за реализация, финансиране, същност на услугите по проекта, критерии за оценка и др.

Проектът за социално включване се финансира със заем от Международната банка за възстановяне и развитие в размер на 40 млн. евро. Целите, които са поставени като резултат от изпълнението му, са подобрена училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години, повишено общо благосъстояние на децата и разширяване на обхвата на услугите, свързани с грижи за деца, предоставяни на деца от семейства с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години.

По Проекта за социално включване ще се финансират само проектни предложения на общини, избрани при ясни критерии, сред които са относителен дял на подпомаганите чрез месечни социални помощи деца спрямо общия брой на децата в общината, брой на многодетните семейства, които получават месечни социални помощи, брой на самотните родители, които получават месечни социални помощи, обхват на децата в детските градини, обхват на децата в начално образование, ниво на безработица и др. При извършения подбор определени за включване в проекта от област Шумен са общините Шумен, Каолиново, Никола Козлево и Нови пазар.

Издръжката на Областна администрация – Шумен е намаляла с 35% през последната една година

DSCI0007 (Custom)

През последната година Областна администрация – Шумен работи в условията на криза. Необходимо беше да се въведат антикризисни мерки, които действат и до днес, заяви областният управител Димитър Александров на пресконференция по повод една година от встъпването си в длъжност. През този период издръжката на администрацията е намаляла със 78 406 лв., но реализираните икономии по никакъв начин не създават пречки и администрацията функционира нормално, подчерта Димитър Александров. За електроенергия са изразходвани 18 000 лв. срещу 37 911 лв. за предходния период. С над 6 000 лв. са намалели средствата за горива, а тези за телефони – с  8 544 лв. За служебни пътувания в страната са изразходвани 2 260 лв., докато година по-рано са били отделени 11 543 лв. Отчетена е само една командировка в чужбина, за която са доплатени 591 лева, докато за предходния период са били заделени 10 259 лв. Парите за канцеларски материали спадат от 6 789 лв. на 2 635 лв., а за представителни разходи от 8 515 лв. на 1 029 лв. Три от наличните при встъпването му в длъжност седем служебни автомобила са предоставени безвъзмездно на Шуменския факултет на Националния военен университет “Васил Левски”, Областната служба “Изпълнение на наказания” и Регионалния исторически музей.

Като много важно за развитието на региона областният управител Димитър Александров определи състоянието на пътната инфраструктура и подчерта, че повече от 20 години не са правени мащабни ремонти на основни пътни участъци в областта. Финансовата криза забави старта на рехабилитацията на пътищата Шумен- Върбица, Шумен-Силистра и Шумен-Карнобат. Но след проведените преди седмица разговори с министър-председателя Бойко Борисов, на които беше обсъдено състоянието на пътната мрежа, той разпореди да се започне ремонт на  пътя Шумен- Велики Преслав-Върбица и Шумен – Карнобат, заяви Димитър Александров. Очаква се ремонтните дейности по тези участъци да приключат до средата на следващата година.  Пътят Шумен-Силистра ще бъде ремонтиран през 2011 г. Осигурени са средства в размер на 720 хил. лв. за свлачището на пътя Вехтово – Друмево, но все текат процедури за избор на фирма-изпълнител. Ще бъдат осигурени средства за ремонт на четвъртокласната пътна мрежа в община Венец в размер на 11 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони, като строителните дейности ще започнат през следващата година.

Друг основен приоритет, към който насочихме усилията си през тази една година, е създаването на условия за развитие на туризма. Това е важен отрасъл за нашата област, но на този етап въпреки изключителните исторически и природни дадености на региона, туризмът е слабо развит, заяви Димитър Александров. Предстои да бъдат определени границите на националните историко-археологически резервати “Мадара”, “Плиска” и “Велики Преслав”, защото това е пречка за развитието им. Като част от стратегията за стимулиране на туризма беше създадена Постоянна консултативна комисия по туризъм с цел проблемите пред отрасъла да се обсъждат от широк кръг специалисти и да се търсят най-точните решения.  През периода бяха установени имоти държавна собственост, които не се използват по предназначение. Проверка, разпоредена от областния управител Димитър Александров, установи, че над 60 държавни имота не се използват по предназначение или са с отпаднала необходимост за нуждите на ведомствата, на които са предоставени. Много от тях са атрактивни и могат да бъдат купени от хора, които да развиват бизнес и това е също едно от условията за развитие на туризма в региона, уточни Димитър Александров.

Областният управител Димитър Александров беше гост на празника “Весела динияда” в шуменското село Салманово

DSCI0014 (Custom)

Празник на динята се проведе за 23-ти път в шуменското село Салманово. Сред гостите на тържеството бяха областният управител Димитър Александров, народният представител Ивайло Тошев, председателят на групата съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет – Шумен проф. Добрин Добрев.  “Въпреки кризата, празникът тук показва, че не сме забравили да се веселим. Пожелавам на стопаните от Салманово да продължат да отглеждат най-хубавите дини в региона”, заяви в поздравлението си към жителите на селото областният управител Димитър Александров. Много състезания, викторини и конкурси бяха подготвили организаторите. В тазгодишния конкурс за най-голяма диня победител стана Живко Иванов, отгледал диня с тегло 15,2 кг. Литературният конкурс за поезия и проза спечелиха Галина Валентинова и д-р Керанка Георгиева.  Награди имаше и за всички участници в традиционната надпревара за най-оригинален динен фенер. Бяха организирани и състезания по ски слалом между дини, стрелба в кош с дини, както и конкурс за надяждане.

DSCI0016 (Custom)

DSCI0021 (Custom)

Изработен е актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Североизточен район

Изработен е проект на Актуализиран документ за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2010 – 2013 г. С писмо областният управител на Шумен и председател на РСР и РКК в СИР Димитър Александров уведомява членовете на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район за това и внася предложение на неприсъствено приемане на решение за одобряване на проекта, представен и обсъден на заседание на РСР в СИР на 23.10.2009 г., допълнен с направените от членовете на съвета предложения, както и с актуални статистически данни за 2008 и 2009 г.

Проектът на Актуализирания документ за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2010 – 2013 г., както и неговото резюме, могат да бъдат прочетени в сайта на Областна администрация – Шумен,      www.oblastshumen.government.bg., в раздел Комисии и съвети- Областен съвет за развитие в област Шумен.

Областният управител Димитър Александров награди участниците от област Шумен на Десетия национален събор на българското народно творчество Копривщица 2010

DSCI0019 (Custom)

На тържествена церемония областният управител Димитър Александров връчи награди на участниците от област Шумен на Десетия национален събор на българското народно творчество Копривщица 2010 г. “Поздравявам ви за всеотдайността  и затова, че пренасяте традициите и българското народно творчество от миналото в бъдещето и така помагате за възпитанието на младото поколение, на нашите деца”, подчерта в приветствието си областният управител Димитър Александров и пожела нови успехи на самодейците. Заместник – областният управител Ралица Тодорова, която беше сред гостите на събора в Копривщица, също поздрави участниците и сподели, че техните изпълнения са били уникални.  Общо 36 групи от региона представиха  своето изкуство на събора. Всички те получиха грамоти за участие. 15 състава бяха удостоени с грамоти за постижения в представянето и специални плакети. Изпълненията бяха оценявани от жури с председател проф. Петър Льондев.

Богатото песенно и танцово фолклорно наследство на Шуменския регион беше представено на сцената на Копривщица от 556 танцьори, певци и музиканти. Със свои изпълнения участваха 10 фолклорни групи, 14 групи за автентичен фолклор, 3 младежки танцови групи, 2 детски фолклорни групи, коледарски състави, танцови ансамбли и 15 индивидуални изпълнители.

DSCI0010 (Custom)

DSCI0002 (Custom)