септември, 2010

Областната транспортна комисия проведе първото си заседание

DSCI0001 (Custom)

Превозвачи не изпълняват договорите за превоз на пътници в общините от област Шумен. За това сигнализираха представители на общинските ръководства на заседание на Областната транспортна комисия с председател заместник областният управител Ралица Тодорова. На заседанието беше обсъдено състоянието на маршрутните разписания на областната транспортна схема. Според Цветанка Милева, секретар на община Нови пазар, проблем създава обслужването на населението в селата Писарево, Беджене и Тръница в северната част на общината. За тези села маршрутните разписания се изпълняват изцяло само в петък и неделя, а през останалите дни част от маршрутите не се реализират поради намален пътникопоток. Автобуси по линията София-Варна спират директно на автомагистрала Хемус, а не влизат в град Нови пазар и по този начин създават предпоставки за пътни инциденти и застрашават живота на пътуващите, каза още Цветанка Милева. От община Хитрино алармираха, че без транспорт до общинския център остават жителите на 6 села, тъй като линията Шумен-Велино –Калино -Хитрино не се изпълнява в пълен маршрут, а само до село Калино. Нелицензираните превозвачи създават проблеми  в община Върбица и някои от междуселищните линии са закрити, стана ясно на заседанието. Началникът на областен отдел “КД – ДАИ” – Шумен Николай Николов обясни, че предстоят промени в областната и общинските транспортни схеми, след като бъде приета новата републиканска транспортна схема, по която в момента се работи. “Маршрутните разписания не са догма, те могат да се променят бързо спрямо нуждите на населението”, каза Николай Николов. Той поясни, че общините имат право да прекратят договорите с некоректните превозвачи, но според него общинските администрации не реагират достатъчно бързо на потребностите на хората. По отношение проблема с нелицензираните превозвачи Николов коментира, че по този проблем ДАИ работи съвместно с полицията, но често пътниците не съдействат на органите на реда, а прикриват превозвачите.

Поради липса на нужната документация областната транспортна комисия ще разгледа на следващото си заседание постъпилите искания от общините Никола Козлево и Каолиново за промени в маршрутните разписания.

Комисията по заетостта одобри предложенията за регионални програми за заетост и обучение за 2011 година

DSCI0005 (Custom)

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на свое заседание разгледа и одобри постъпилите идейни предложения за регионални програми за заетост и обучение, които да бъдат включени за финансиране в Националния план за действие по заетостта през 2011 г. Одобрени бяха 12 регионални програми, в които се предвижда  да бъдат включени общо 282 безработни лица, на които ще се осигури заетост до 11 месеца. От тях в квалификационно обучение ще бъдат включени 53 безработни. За реализацията на предложенията за регионални програми са необходими 782 149 лв., от които от държавния бюджет- 708 594 лв.  8 от програмите са разработени от общински администрации, 2-от частни фирми и една – от Археологически музей Велики Преслав. “Целта на програмите е развитие на пазара на труда и решаване на местни проблеми“, обясни Катя Антонова, експерт в Регионалната служба по заетостта – Варна и допълни, че ще бъде осигурена заетост на групи хора, които са неравностойни на пазара на труда. До 30 септември предложенията ще бъдат изпратени за одобрение в Министерството на труда и социалната политика.

Институциите в област Шумен имат готовност за работа при усложнена зимна обстановка

DSCI0002 (Custom)

Държавните структури и общините имат готовност за работа при усложнена зимна обстановка на територията на област Шумен. Оценка за подготовката им на този етап за справяне с тежки ситуации през зимния период беше направена днес на заседание на Областния щаб за координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи. По информация на “ВиК”, “Мрежови експлоатационен район”-Шумен и “Е.ОН България мрежи”- регионален център Шумен, е извършена профилактика на съоръженията, техниката е в добро състояние, осигурено е облекло на екипите за работа при зимни условия. Разработен е план с различни варианти за действия при усложнена пътна обстановка и възможните обходни маршрути за 12 участъка в област Шумен, които през зимата създават проблеми, съобщиха от сектор “Пътна полиция” при ОДМВР. За почистване на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на областта, която е 614 км., на разположение са 116 бр. машини, осигурени са и инертни материали. За техническа изправност на машините и готовност на екипите докладваха и от Областно управление “Гражданска защита”. Готовност за справяне с тежки ситуации през зимата декларираха още от Регионалния център по здравеопазване, Център за спешна медицинска помощ и БЧК. Началникът на Регионалния инспекторат по образованието доц. Добромир Добрев съобщи, че се подготвят алтернативни варианти за отопление на шестте държавни училища, които са на централно парно отопление, ако този сезон не работи “Топлофикация”-Шумен. На заседанието стана ясно, че с директорите на училищата вече са обсъждани възможностите за отопление с електричество, като вероятно ще се премине на двусменен режим на обучение. За случая е информирано Министерството на образованието, младежта и науката с молба тези училища да преминат на отопление с газ, но това трудно може да се осъществи през настоящия отоплителен сезон. Според доц. Добрев при липса на парно проблем ще има и за общинското СОУ “Васил Левски” в кв. Тракия. В момента се извършва проверка на хидротехническите съоръжения и речните корита. 25  са потенциално опасните язовири в региона, като техните обеми могат да бъдат контролирани, стана ясно още на заседанието.

Заместник областният управител Ралица Тодорова беше гост на Юбилейна научна конференция по случай 50-годишнината от създаването на Зенитно-ракетни войски в България

DSCI0006 (Custom)

Заместник областният управител Ралица Тодорова беше сред гостите на Юбилейната научна конференция по случай 50-годишнината от създаването на Зенитно-ракетни войски в България, която се проведе в Шумен. Форумът се организира от факултет “Артилерия, ПВО и КИС” към НВУ “Васил Левски” и Технически факултет на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Ралица Тодорова поздрави участниците в конференцията и връчи поздравителен адрес от името на областния управител Димитър Александров. “Изразявам искреното си уважение към всички вас за приноса и заслугите ви за обучението на кадри и утвърждаването на Зенитно-ракетните войски като неделима част от Българска армия”, се казва в поздравлението от областния управител, който пожелава нови професионални успехи на военнослужещите. За боен празник на Зенитно-ракетните войски е определен 1 октомври – денят, когато през 1960 г. за първи път се провеждат бойни стрелби.

В Шумен ще се реализира проект “Семейство за всяко дете”

DSCI0004 (Custom)

Заместник областният управител д-р Емилия Станчева се срещна в Шумен с председателя на Държавната агенция за  закрила на детето Надя Шабани, с Таня Радочай- представител на УНИЦЕФ за България, Янита Манолова -  заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, д-р Мария Недялкова-представител на Министерството на здравеопазването. В рамките на визитата те посетиха Дома за медико-социални грижи за деца и разговаряха с работещите там за реализацията на проекта “Семейство за всяко дете“ на УНИЦЕФ. Идеята е да бъде създадена мрежа от услуги  за подкрепа на родители и семейства на малки деца и след разкриването на тези услуги домът да бъде закрит.”Нека да направим така, че децата да могат да се отглеждат в семейна обстановка. Шумен не е избран случайно за реализацията на този проект. Услугите, които разкрихме в града пред последните години, ни показаха пътя към успеха”, каза д-р Станчева в подкрепа на инициативата.

Това е първият подобен проект, който ще бъде реализиран в България. За осъществяване му ще бъдат събрани средства по време на благотворителното шоу „Великолепната шесторка“.

IMG_2079 (Custom)

Комисията по изготвяне на областната здравна карта на област Шумен проведе първото си заседание

DSCI0002 (Custom)

Първо заседание на Комисията по изготвяне на областната здравна карта на област Шумен се проведе днес в Областна администрация – Шумен. Председател на комисията е областният управител Димитър Александров, в състава й са включени заместник-кметовете на общините Шумен, Нови пазар и Велики Преслав – Седат Кадир, Даниела Миронова и Пепа Кръстева, директорите на Регионалния център по здравеопазване и на Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве д-р Димитър Костов и д-р Живко Железов, представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Български зъболекарски съюз, Сдружение “Национална пациентска организация” – Шумен. На заседанието бяха представени макета за изготвяне на Областната здравна карта и методиката, по която ще работи комисията. “В края на заседанието ние определихме нивата на отговорности в следващите няколко дни, така че в кратки срокове да имаме предложения за Областна здравна карта. Надяваме се в рамките на следващата седмица да сме готови и да изпратим нашето предложение до здравния министър”, съобщи пред журналисти заместник областният управител д-р Емилия Станчева. Членовете на комисията възприеха подхода на работа на институционално и на общинско ниво. “Препоръчахме директорите на лечебните заведения, изготвяйки своите предложения, да ги съгласуват и с РЦЗ и с РЗОК, след което е необходимо да ги представят, обсъдят, допълнят и съгласуват с общините”, каза още д-р Станчева. След изготвянето на тези предложения те ще бъдат коментирани на следващото заседание на комисията, което е насрочено за 24.09.2010г.

Областният управител Димитър Александров беше гост на първия учебен ден в СОУ “Панайот Волов”- Шумен

DSCI0018 (Custom)

Областният управител Димитър Александров участва в официалната церемония по откриването на новата учебна година в СОУ “Панайот Волов” – Шумен. Той поздрави сърдечно учениците и преподавателите, и сподели, че като бивш възпитаник на училището се вълнува от празника за първия учебен ден. “15 септември е много важен ден не само за работещите в образователната система, но и за цялото ни общество. Колкото е по-добра реализацията на нашите деца, толкова по-голям ще е просперитетът на цялата страна”, каза в приветствието си Димитър Александров и пожела на всички успешна нова учебна година. В днешния празничен ден областният управител Димитър Александров посети и СОУ “Йоан Екзарх Български” в Шумен.

Заместник областният управител Ралица Тодорова беше гост на тържествата за началото на учебната година в ОУ “Н. Й. Вапцаров” в село Дибич и ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”- село Царев брод, а заместник областният управител д-р Емилия Станчева присъства на първия учебен ден във Второ основно училище “Д-р Петър Берон”-Шумен.

DSCI0004 (Custom)

Областният управител Димитър Александров поздрави преподавателите и студентите от Шуменския университет с началото на новата академична година

DSCI0002 (Custom)

Областният управител Димитър Александров и заместник областният управител Ралица Тодорова бяха сред гостите на тържествената церемония, с която беше открита новата академична година в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. “Утвърдил се през годините като научно и образователно средище, и днес Шуменският университет дава своя значим принос за развитието на българското образование и наука”, изтъкна в приветствието си областният управител Димитър Александров. “Сигурен съм, че през настоящата година ще преживеете трудни моменти, но и много положителни емоции и изживявания”, каза Димитър Александров и пожела на всички здраве, успехи и спорна учебна година. Ректорът проф. Маргарита Георгиева приветства студентите за избора им да продължат образованието си в Шуменския университет и връчи дипломи за придобити научни звания, както и студентските книжки на първокурсниците влезли с пълен отличен в университета. С тържествена клетва и докосване до университетското знаме и жезъл първокурсниците прекрачиха прага на учебното заведение.

DSCI0005 (Custom)

Заместник областният управител Ралица Тодорова присъства на съвещание с директорите на училищата от област Шумен в навечерието на новата учебна година

Заместник областният управител Ралица Тодорова присъства на съвещание с директорите на всички училища от област Шумен, което по традиция се провежда всяка година в дните преди началото на новата учебна година. Един от основните проблеми на образователната система в региона от учебната 2009/2010г.  е сравнително високият дял на учениците, които са с ниско ниво на езикова компетентност. Това стана ясно от анализ на Регионалния инспекторат по образование, представен пред директорите. Значителният брой паралелки със слети класове е друг проблем, който според експертите  е и основната причина за ниското качество на образованието в малките населени места. Положителните тенденции са започналия процес по оптимизиране на общинската училищна мрежа, намаляване броя на училищата със слети паралелки за предстоящата учебна година, както и по-малкото ученици, които отпадат от училище. По думите на началника на РИО доц. Добромир Добрев реформата в образователната система се осъществява добре, въпреки че много учители остават без работа. Докато през 2002 г. училищата в област Шумен  са били 140, новата учебна година ще започнат 74 учебни заведения. През последната година са затворени училищата в селата Веселиново, Трем и Троица. По информация на Министерството на образованието, младежта и науката след 2006 г. най-много преструктурирани училища в България има в област Шумен.

Областният управител Димитър Александров участва в тържествата по повод 125-тата годишнина от Съединението на България

DSCI0006 (Custom)

Празничното честване в Шумен на 125 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия  започна със заупокойна молитва и молебен за България  в храм “Свети Три Светители”.  Пред паметника на загиналите във войните на пл. Кристал се състоя военен ритуал. “Преди 125 години на този ден малка и зависима от международните договорености България дръзна сама  и достойно да реализира стремежите си към национално обединение. Съединението на Княжество България и Източна Румелия е първата категорична заявка за самостоятелно, равноправно участие на българската държава в модерната история на Европа”, заяви в словото си областният управител Димитър Александров. Той припомни, че успехът става възможен и заради ясно изразената воля на всички политически партии и организации да не допуснат ново разединение на българската нация и да извоюват с цената на всички жертви правото на българския народ да живее единен в собствената си държава. “Днес – 125 години по-късно, когато България е част от демократична и модерна Европа, този празник напомня на всички нас, че “Съединението прави силата””, подчерта Димитър Александров. На тържествената церемония присъстваха и народните представители Ивайло Тошев, Красимир Минчев, Димитър Дъбов, Четин Казак, заместник- областният управител Ралица Тодорова кметът на общината Красимир  Костов, председателят на Общинския съвет Даниела Русева, представители на политически партии, на шуменския университет, командването на шуменския гарнизон, граждани. В края на церемонията бяха поднесени венци и цветя от името на кмета на общината, народните представители, областния управител общинския съвет, политически партии, синдикати, родолюбиви организации. Честванията завършиха с възстановка на събитията от 1885 г. от Родолюбив комитет “Крум Страшний“ в местността Корията в село Мараш.

DSCI0012 (Custom)

DSCI0038 (Custom)