октомври, 2010

Заседава Областният съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси

savet etn vaprosi-28102010 (Custom)

Заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси под председателството на заместник областния управител  Ралица Тодорова се проведе в Областна администрация – Шумен. Атанасула Настева, директор на Териториално статистическо бюро-Шумен,  представи информация от последното преброяване на населението, проведено през 2001 г. “Съгласно преброяванията, област Шумен се характеризира със значителен дял на населението с етническа идентичност. По данни от последното преброяване, населението на региона към 1 март 2001 г. е 204 378 души, като българите са 123 084, или  60.2 на сто от общия брой. В сравнение с предходното преброяване от 1992 г. делът им  намалява с 2.7 пункта. В страната има концентрация на турския етнос в няколко области, като област Шумен е на трето място след Кърджали и Разград. В нашата област живее 8 на сто от турското население в страната и близо 5 на сто от ромското. Турската етническа група наброява 59 551 лица и съставлява 29.1 на сто от населението, а ромската – 16 457 души  или 8 %. За страната тези стойности са съответно 83.9 на сто българи,  9.4 на сто турци   и 4.7 на сто роми. В региона, спрямо 1992 г. делът на представителите на турския етнос намалява с 0.3 пункта, а този на ромите се увеличава с 1.3 пункта. Извън тези основни етноси в Шуменско като „други” се определят 2344 души от населението (арменци, евреи, руси и други), а 2942 използват правото си и не се самоопределят по етнически признак или не отговарят на въпроса“, уточни г-жа Настева. По общини  делът на българите е най-голям в Шумен (над 78 %), на турците – във Венец  (91 %), а на ромите – във Върбица (23.1 %). Четири от общините  са сред първите 10 в страната по висок дял на етническо население.  Мястото им по този показател сред 262 общини в страната е: Венец – второ, Каолиново – четвърто, Върбица – осмо  и Хитрино – девето.

В рамките на заседанието Бейхан Илияз, регионален представител на Комисията за защита от дискриминация, представи данни, според които от началото на годината в регионалния офис са постъпили 4 жалби, докато през 2009г. техният брой е бил 22. Повечето от тях са свързани с проявени форми на дискриминация на работното място, по етнически признак, лично и обществено положение.

Областният съвет за развитие съгласува Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво

savet reg razvitie-27102010 (Custom)

Стратегия за развитие на социалните услуги на областно ниво беше утвърдена днес на заседание на Областния съвет за развитие, ръководено от областния управител Димитър Александров. Членовете на съвета подкрепиха предложения проект на документа, в който са планирани над 27 вида услуги, 20 от които могат да се ползват и от деца. Стратегията  е разработена като секторна политика към Областната стратегия за развитие и обхваща 5 годишен период- от 1 януари 2011г.  до 1 януари 2016г. “Планирането е извършено след анализ на тенденциите в демографското и социално-икономическото развитие в област Шумен”, подчерта заместник областният управител д-р Емилия Станчева, ръководител на Областния оперативен екип за изготвяне на стратегията. На тази база са определени рисковите фактори и рисковите групи-т.е. за отчетените потребности са планирани съответните услуги. Четири са заложените стратегически цели в документа- превенция на социалното включване, деинституционализация и развитие на  алтернативни социални услуги, развитие на човешките ресурси, развитие на междусекторно сътрудничество и междуобщински партньорства. “Целта е в края на периода да бъдат разкрити повече на брой социални услуги, от които могат да се възползват всички, които имат съответните потребности- деца, семейства, хора с увреждания, стари хора, групи от малцинствените етноси”, обясни д-р Станчева. Тя подчерта особената важност на това предлаганите услуги да са услуги по-близо до семейната среда,  които да подкрепят и предоставят възможности за социална реализация и за достоен  живот на всички нуждаещи се хора.

Според изготвената финансова рамка за реализацията на стратегията ще са необходими 50 349 000 лв., като 99% от средствата са държавно делегирани дейности

Приет е Планът за управление на Природен парк “Шуменско плато”

DSCI0003 (Custom)

Планът за управление на Природен парк “Шуменско плато” е обсъден на заседание на специализирания състав на Висшия експертен екологичен съвет, съобщи пред журналисти заместник областният управител Ралица Тодорова. Документът е одобрен и предстои неговото утвърждаване от МОСВ и Министерски съвет. Приемането на този план е от голямо значение на развитието на природния парк, защото вече са факт разписани правила за дейностите, които трябва да се осъществяват на неговата територия. Одобрението на плана дава възможност да се кандидатства по европейски програми за финансиране на различни дейности на Шуменското плато. В момента се подготвя проект за изграждането на информационен център  в началото на парк “Кьошковете”, за изграждането на екопътеки за велотуризъм и др. Процедурата за подаване на проекти по Оперативна програма “Околна среда” стартира на 1 ноември.

В рамките на популяризиране на природните забележителности на Шуменското плато по инициатива на областния управител Димитър Александров беше възстановена Халваджийската чешма, която се намира в близост до хижа Букаците. Районът е почистен, обособено е място за почивка на туристите.

DSCI0011 (Custom)

Министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков посети Шумен

DSCI0001 (Custom)

Министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков беше на посещение в Шумен по покана на областния управител Димитър Александров и народните представители Ивайло Тошев и Красимир Минчев. По време на разговорите в Областна администрация, на които присъстваха заместник областният управител Ралица Тодорова, началникът на Регионалния инспекторат по образование доц. Добромир Добрев, областният координатор на ПП ГЕРБ проф. Добрин Добрев, стана ясно, че  всички спортни имоти в Шумен са прехвърлени на общината. “Тези имоти  са на общината ви и ангажиментите към тях са нейни, държавата може само да помага”, каза министър Нейков, който се запозна на място с условията в спортните зали “Плиска” и “Младост”. ”Въпросът със спортните бази  е тежък, защото те са ахилесовата пета на спорта и много добре знаем какво им е състоянието в тази икономическа криза”, заяви министър Нейков и уточни, че много от намеренията на общини и кметове са пропаднали, защото много от проектите не са се осъществили поради липса на финансов ресурс.

При посещението си в Шумен министър Нейков поздрави участниците в Източноевропейския ендуро шампионат.

DSCI0009 (Custom)

Областният щаб за координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи проведе щабна тренировка за действия при химическо замърсяване

shtab bedstvia-21102010 (Custom)

Щабна тренировка на тема “Действие на Областния щаб за координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на химическо замърсяване след терористична дейност” се проведе днес в Областна администрация – Шумен. Обучението беше ръководено от областния управител Димитър Александров и се организира с цел подобряване на взаимодействието и координацията на съставните части на Единната спасителна система и органите на изпълнителната власт за реагиране при бедствия на територията на област Шумен.

Началникът на Областно управление “Гражданска защита”-Шумен Валентин Иванов запозна участниците в занятието с възникналата аварийна ситуация. Според зададената тема в района на ж.п. гарата в гр. Каспичан движещият се по посока Варна-Шумен товарен влак е претърпял катастрофа най-вероятно заради взрив, два вагона от композицията са дерайлирали, железопътните релси са разместени, наранявания са получили двамата машинисти, на мястото на катастрофата се е образувал разлив от превозваната в цистерните солна киселина. В рамките на тренировката представители на ОД на МВР, Ж.п. секция, военни поделения, ЦСМП, РИОКОЗ, РИОСВ коментираха евентуалните поражения, които могат да настъпят при такава авария и обсъдиха по какъв начин най-ефективно да бъдат използвани силите и средствата за провеждане на аварийно-спасителни, защитни и възстановителни работи в засегнатия район. В края на занятието областният управител Димитър Александров подчерта значението от организирането на подобни занятия като част от подготовката на областния щаб и по-добрата координация между ръководителите на териториални структури на министерства и ведомства.

Кръгово движение ще бъде организирано на кръстовището за квартал Макак на главен път София-Варна, където от години стават тежки пътни инциденти

preskonf-21102010 (Custom)

Кръстовището между Шумен и квартал Макак, което се намира на първокласния път София-Варна, ще бъде организирано като кръгово движение, съобщи на пресконференция областният управител Димитър Александров. Проблемът за обезопасяване на кръстовището, където от години стават тежки пътни инциденти със загинали, е бил дискутиран на среща между областния управител, директора на Областно пътно управление – Шумен Димитър Ковачев и Управителния съвет на Агенция “Пътна инфраструктура”. Изграждането на кръгово кръстовище ще бъде значително по-евтино, ако община Шумен урбанизира зоната, за да не се налага отчуждаване на терени. “При добра воля от страна на общината и периметърът на кръстовището влезе в чертите на града, от Агенция “Пътна инфраструктура” са съгласни да финансират проектирането и изграждането на кръстовището. Сметките сочат, че при този вариант общата сума ще възлезе на близо 215 хил. лв., което е значително по-малко, в сравнение с извършването на отчуждителни процедури и обезщетяване на собствениците на земята”, уточни Димитър Александров. Директорът на Областно пътно управление-Шумен инж. Димитър Ковачев обясни, че предстоят разговори с кметската администрация, след което пътните специалисти ще извършат замерване, ще се подготви количествено-стойностна сметка и ще бъде избран изпълнител. По думите му дейностите по изграждане на кръговото кръстовище могат да стартират през пролетта на следващата година. Според него предимствата на предложения вариант са няколко – попадайки в периметъра на градския ареал, според нормите за проектиране, кръстовището ще има значително по-малък диаметър, а скоростта на движение може да се намали плавно.

Проблемът с опасния участък е от години. След тежка катастрофа през 2008 г. жители на квартал Макак сформираха инициативен комитет и поискаха спешни мерки по обезопасяване на кръстовището. Според Димитър Александров първоначалната идея за монтирането на светофарна уредба, която да регулира движението, не е добро решение, а и самите представители на инициативния комитет са подкрепили варианта за изграждане на кръгово кръстовище.

Областният управител Димитър Александров се срещна със състезателите от клуба по карате шинкиокушин от Основно училище “Св. св. Кирил и Методий” в село Царев брод

deza-ushte zarev brod (Custom)

Състезателите от клуба по карате шинкиокушин от Основно училище “Св. св. Кирил и Методий” в село Царев брод гостуваха на областния управител Димитър Александров. Директорът на училището Тихомир Трифонов разказа за успехите на младите състезатели, които на провелото се преди дни в Царев брод областно първенство са спечелили призови места. “Клубът съществува в учебното заведение от 19 месеца и за този кратък период състезателите са завоювали общо 92 медала от участието си в различни надпревари”, каза г-н Трифонов. “Вие сте пример как с малко средства, но с огромно желание спортът може да се развива. Спортът е самочувствие, той дава лицето на нашата страна пред другите нации“, заяви областният управител Димитър Александров и пожела на децата да бъдат много упорити и трудолюбиви, за да постигнат още по-големи успехи в спорта.

Представен беше проектът на Стратегията за планиране на социални услуги на областно ниво

DSCI0006 (Custom)

Проектът на Стратегията за планиране на социални услуги на областно ниво беше представен днес в Областна администрация – Шумен. Работната среща, на която присъстваха представители на общините, на Регионална дирекция за социално подпомагане, Регионален инспекторат по образованието, Териториално статистическо бюро, Дирекции “Бюро по труда”, Регионален център по здравеопазване, РЗОК, РИОКОЗ, неправителствени организации-доставчици на социални услуги, граждански сдружения, беше открита от областния управител Димитър Александров.

Стратегията  е разработена като секторна политика към Областната стратегия за развитие в изпълнение на задълженията и сроковете, регламентирани в Закона за социалното подпомагане и Правилника за прилагането му. Документът обхваща 5 годишен период- от 1 януари 2011г.  до 1 януари 2016г. “Разработването и приемането на Стратегията за планиране на социални услуги на областно ниво обединява усилията и желанието на всички заинтересовани страни в област Шумен да се създадат условия за по-пълноценно участие в обществения живот на хората в неравностойно положение и с риск от социално изключване чрез представянето на достъпни и качествени социални услуги и грижи. Стратегията ще подкрепя местните общности, уязвимите групи, лицата в риск, ще бъдат изпълнявани всички възможни услуги, ще бъдат подкрепяни всички възможни рискови групи”, заяви при представянето на документа заместник-областният управител д-р Емилия Станчева. Четири са планираните стратегически цели:

1. Превенция на социалното изключване – заложени са мерки и дейности, които се отнасят до всички възможни потребители на социалните услуги-деца, семейства, хора с увреждания и възрастни хора.

2. Деинституционализация и предлагане на  алтернативни социални услуги.

3. Развиване на капацитета за управление и предоставяне на качествени и активни социални услуги.

4.      Развитие на междусекторни и междуобщински партньорства.

“Заложената цел е в края на 5 годишния период от изпълнението на стратегията да се постигне подобряване на живота на уязвимите групи в област Шумен чрез значителна промяна в обема, вида и качеството на предлаганите услуги”, уточни д-р Станчева. Стратегията за планиране на социални услуги на областно ниво ще бъде приета от Областния съвет за развитие на заседание, насрочено за 27 октомври

Областният управител Димитър Александров поздрави участниците в спортния празник “Да протегнем ръка за надежда”

DSCI0004 (Custom)

Областният управител Димитър Александров и заместник областният управител д-р Емилия Станчева бяха гости на спортната надпревара за деца със специфични образователни потребности “Да протегнем ръка за надежда” в Шумен. В състезанието, организирано в зала “Младост” от сдружение Сияйна зора”, участваха отборите на Помощно училище “Васил Друмев” – Шумен, Помощно училище “Любен Каравелов” –Каварна и Помощно училище “Станата”- Нови пазар. “Благородната цел, която сте си поставили, ви прави достойни за уважение и подражание”, каза в приветствието си областният управител Димитър Александров и пожела успех на всички участници. Спортният празник се организира в Шумен за трета поредна година, като за първи път тази година в надпреварата се включиха деца от помощни училища от три български града.

Областният управител Димитър Александров беше гост на благотворителна изложба по повод 15 октомври – Международен ден на белия бастун

DSCI0003 (Custom)

Областният управител Димитър Александров беше гост на откриването на благотворителна изложба, посветена на Международния ден на белия бастун. Композиции от естествени материали, изработени от членовете на клуб “Приложно изкуство” към Центъра  за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания бяха подредени във фоайето на Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров” в Шумен. “Във всеки предмет се крие душевността, която всеки незрящ носи в себе си. С тази изложба искаме да покажем, че ние работим с любов, усърдие и всеотдайност”, каза при откриването на изложбата председателят на Регионалната съюзна организация на слепите и ръководител на Центъра Любомирка Лазарова. Тя благодари на творците, които с много фантазия и естетически усет са сътворили експонатите. Областният управител Димитър Александров поздрави незрящите с празника и подчерта подкрепата си и готовността  си да съдейства за решаване на проблемите на хората със зрителни увреждания.

Изложбата се организира с благотворителна цел, като събраните средства от продажбата на експонатите, ще бъдат разходвани за нуждите на членовете на организацията.

DSCI0006 (Custom)