август, 2012

Областният управител Димитър Александров се запозна с хода на археологическите разкопки по трасето на автомагистрала „Хемус” край Шумен

Археологическите разкопки по трасето на автомагистрала „Хемус” край Шумен се осъществяват по график и няма да попречат на строителството на пътя. Това стана ясно днес при посещението на областния управител Димитър Александров на обекта. На място областният управител, заедно със заместник областния управител Ивайло Илиев и директора на Регионалния исторически музей Георги Майсторски, се срещна с ръководителите на екипите, които работят по трасето. Според археолозите при проучванията те попадат на интересни и атрактивни находки от различни епохи. Сред откритията е производствена пещ за керамика, за която специалистите се надяват да бъде преместена и експонирана на открито в двора на Регионалния исторически музей в Шумен. За реализирането на тази идея са необходими допълнително средства, за осигуряването на които ангажимент пое областният управител Димитър Александров. Той ще разговаря с председателя на Управителния съвет на агенция „Пътна инфраструктура” Лазар Лазаров за възможността да бъде осигурено финансиране за това.  Димитър Александров благодари на археолозите за бързата и качествена работа при проучванията, които трябва да приключат до 8 септември. В момента на обекта работят над 200 души.

Започна укрепване на коритото на река Драгоевска със средства от ОП „Регионално развитие”

Областният управител Димитър Александров и заместник областните управители Ивайло Илиев и Красимир Попов присъстваха на официална церемония, с която беше дадено началото на строителните работи за укрепване на коритото на река Драгоевска. Проектът е на община Велики Преслав, като средствата са осигурени по Оперативна програма „Регионално развитие”. Стойността на проекта е 1 038 958 лв, 883 114 лв. от които са европейско финансиране.  Това е много важно и дългоочаквано събитие за жителите на село Драгоево, заяви кметът на селото Венелина Денева. Тя припомни, че наводнението на 3 септември 1999 г. е нанесло много щети в селото. По поречието на реката са били наводнени къщи, съборени селскостопански постройки и отнесени животни. Кметът на община Велики Преслав Александър Горчев благодари на хората, работили преди него за спечелването на проекта и изрази увереност в неговото качествено изпълнение. Дано наводнението от преди 13 години никога не се повтаря, каза областният управител Димитър Александров и пожела успех в реализирането на проекта. В приветствието си той подчерта огромното значение, което имат средствата от Европейския съюз за развитието на всеки регион и за подобряване на жизнения стандарт на хората. Димитър Александров каза още, че започват ремонтните дейности по пътя Шумен- Върбица, който от години е в много лошо състояние. Средствата са осигурени от реализирани икономии от дейностите по ЛОТ 4/ремонт на пътя Шумен-Карнобат/ и ЛОТ 5/ремонт на пътя Шумен-Силистра/.

Областният управител Димитър Александров връща за ново обсъждане четири решения на Общински съвет-Шумен

Със свои заповеди от днес /08.08.2012г./ областният управител Димитър Александров връща за ново обсъждане четири решения на Общински съвет-Шумен, взети на заседание, проведено на 26.07.2012 г. Решенията касаят прекратяването на дружество „Общински жилища и имоти” ЕООД/решение №188/, прекратяването на дружество „Общински медиен център”ЕООД/решение №190/ и учредяването на общински предприятия „Общински жилища и имоти”/решение №189/ и „Общински медиен център”/решение №191/.

При извършената служебна проверка е установено, че решенията са незаконосъобразни. За допуснати процедурни нарушения при приемането на решенията, областният управител Димитър Александров е сезиран и от общински съветници с уведомление, получено в Областна администрация.  В него съветниците твърдят, че не са получили материалите по част от точките в дневния ред за заседанието, проведено на 26.07.2012 г., с което не е изпълнено изричното указание на чл. 46, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация гр. Шумен (ПОДОбС).

При проверката е установено, че решенията са приети при съществени нарушения на процедурните правила, тъй като не са спазени разпоредбите на чл. 46, ал.1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация гр. Шумен. По този начин  на практика е нарушено правото на голяма част от общинските съветници по чл. 33, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), а именно да участват в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета.

Във връзка с приемането на решения № 189 и №191, относно учредяването на общински предприятия „Общински жилища и имоти” и „Общински медиен център”, прави впечатление, че общинските предприятия се създават със „задна дата” – считано от 01.07.2012 г., което също е незаконосъобразно. Основен принцип в административното право е актовете на администрацията (в т.ч. на общинските съвети) да проявяват своето действие за в бъдеще (занапред). Изключения са допустими само по силата на изричен закон, защото дейността на администрацията е дейност по изпълнението на законите и задължително се осъществява в постановените от тях рамки и условия. Това е така и предвид конституционния принцип, изискващ изрична разпоредба за обратно действие на закона и съобразно принципа, важащ за нормативните административни актове, които могат да имат обратно действие, само ако законът, въз основа на който се издават, има такова действие. С оглед на това – по аналогия се направи изводът, че индивидуалният/общият административен акт може да има обратно действие, само ако закон допуска такова действие.

По закон върнатите решения трябва да бъдат обсъдени отново на заседание на Общинския съвет в 14-дневен срок от получаването им.

Областната епизоотична комисия прие мерки за предотвратяване възникването на африканска чума по свинете

Мерки за предотвратяване възникването на огнища на африканска чума по свинете на територията на област Шумен одобри на свое заседание Областната епизоотична комисия под председателството на заместник-областния управител Ивайло Илиев. В украинската област Запорожие е установено огнище на болестта и всичките 5 животни, носители на заразата, са били унищожени, съобщи директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Катя Райкинска и уточни, че в България не е констатиран случай на заболяло животно от тази болест. По думите й един от най-важните източници на заразяване на животните са хранителните и кухненските отпадъци от международния транспорт. Поради тази причина Областната дирекция по безопасност на храните ще извърши проверки относно обезвреждането на хранителните отпадъци от самолетите, автобусите, транспортните средства, пренасящи продукти, железопътния превоз, морския и речен транспорт, които влизат в страната от Русия и Украйна. Освен това ще се правят и проверки на всички сметища по отношение на тяхното ограждане и недопускане на достъпа на животни и хора. Предвижда се да бъдат проведени заседания на общинските епизоотични комисии и засилване на мерките за биосигурност в свиневъдните обекти. Собствениците на стада от Източнобалканска порода свине трябва да спазват стриктно определените райони за паша, като специалистите от Областната дирекция по безопасност на храните ще осъществяват постоянен ветеринарно-медицински контрол на свиневъдните обекти. Предвижда се още собствениците на стада, ветеринарните лекари и кметовете да уведомяват ветеринарните власти за случаите на повишена заболеваемост или смъртност при домашните и източнобалканските свине. Ловците също трябва да информират при откриване на заболели или умрели диви свине, а органите на МВР – да оказват съдействие при контрола върху транспорта и търговията със свине.
Според експертите заболяването не е опасно за хората, но би могло да нанесе големи икономически щети.