ноември, 2012

Област Шумен се включва в седмицата „Европа-България”

Област Шумен ще се включи в седмицата „Европа – България“ за отбелязване на 5-та годишнина от членството на страната ни в Европейския съюз, която ще се проведе от 1 до 7 декември 2012 година и се координира от администрацията на Министерски съвет. Инициативата е в рамките на Работната програма за 2012 година на Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз и в нея е предвидено организирането и провеждането на поредица от културни и информационни събития. Кампанията се реализира от областните администрации съвместно със Съюза на народните читалища.

В област Шумен ще се проведат информационни срещи в три населени места-Кюлевча, Ивански и Веселиново. Те ще бъдат организирани в партньорство с читалище

„Каменен стълб-1888”- Кюлевча, читалище „Просвета-1880”-Ивански и читалище „Съзнание-1927”-Веселиново.

Първата от поредицата срещи ще се проведе на 3 декември/понеделник/ от 11.00 ч. в читалището в село Кюлевча и на нея ще присъстват областният управител Димитър Александров, народният представител Ралица Тодорова и кметът на община Каспичан Милена Недева.

 

Районната избирателна комисия в Шумен започна работа

Областният управител Димитър Александров представи официално Районната избирателна комисия в Шумен за насрочения за 27 януари 2013 година национален референдум. Съгласно решение №39-HP на Централната избирателна комисия от 26.11.2012 г. РИК е в състав от 13 души. За председател е назначена Даниела Величкова, заместник-председател-Ивайло Йорданов и секретар-Метин Джамбазов. Областният управител Димитър Александров припомни, че предстоящият референдум е първия в демократичната история на страната, след което връчи печата за работа на комисията на председателя й Даниела Величкова. “Провеждането на референдума не се различава от провеждането на избори. Мисля, че имаме натрупан опит в това отношение и няма да има проблеми. Пожелавам ви да си свършите работата с чест”, заяви Димитър Александров.

РИК-Шумен ще заседава в зала 2 на Областна администрация-Шумен.

Годишен методически сбор по отбранително-мобилизационна подготовка в област Шумен

Годишен методически сбор по отбранително-мобилизационна подготовка се проведе в Областна администрация-Шумен.Темата на заседанието, водено от заместник областния управител Ивайло Илиев, беше „Дейност на областното и общински ръководства, ведомства към различните министерства и юридическите лица при планиране на гражданските ресурси за отбрана”. В работата на форума участва Илия Налбантов, главен експерт в дирекция „Планиране, програмиране и бюджет” на Министерството на отбраната, който в своя доклад обърна особено внимание върху структурата на териториалните военновременни планове. По думите му тя не трябва да бъде като рамка, а изготвена съобразно особеностите на всяка една администрация. Общинските и областни администрации помогнаха изключително много при изготвяне на Държавния военновременен план, каза още г-н Налбантов. Той определи гражданските ресурси за отбрана като дейност,  която трябва да се предвиди, планира, координира и контролира и да стои в основата на един държавен или териториален военновременен план. В експозето си подп. Петьо Петров, началник на Областен военен отдел-Шумен, представи новите нормативни документи относно резерва на въоръжените сили на страната и задълженията на областните и общински администрации по тяхното изпълнение. На заседанието присъстваха кметове на общини, членове на Областния съвет по сигурността, ръководители на ведомства и специалисти по отбранително-мобилизационна подготовка.

Областният управител Димитър Александров разговаря с жители на община Каспичан

Достъпна архитектурна среда и осигуряване на трудова заетост поискаха представители на основната организация на Съюза на инвалидите в Каспичан на изнесена приемна на областния управител Димитър Александров днес в общината. Председателят на местната организация Радка Колева обясни, че имат добро сътрудничество и получават съдействие от общинската администрация, но има ведомства в града, до които достъпа на инвалидите е труден и искат да се търси решение на този проблем. Изразявайки становище, че само с партньорство между различните институции могат успешно да се решават проблемите на хората с увреждания, областният управител Димитър Александров потвърди готовността за сътрудничество на екипа на Областна администрация с Регионалната организация на съюза на инвалидите. Жителите на общината поставиха пред областния управител и въпроси, свързани с неплащане на рента от страна на арендатор на земя в село Каспичан, високата цена за транспорта на дървата за огрев, както и необходимостта да бъдат възстановени чешмите в населените места.

Състоянието на водопроводната мрежа беше основната тема, която беше обсъдена на срещата на областния управител с кмета на Каспичан Милена Недева и кметовете на селата от общината. По време на разговорите, в които участваха заместник-областният управител Ивайло Илиев и управителят на ВиК-Шумен Мариан Ганчев, стана ясно, че в населените места водопроводната система е много амортизирана и се нуждае от ремонт. Дискутирани бяха и въпросите за по-бързото възстановяване на пътните настилки след отстраняването на авариите, в отговор на което управителят на ВиК се ангажира в бюджета на дружеството за 2013 година да се търсят възможности за подобряване състоянието на най-проблемните и възлови места.   Кметът на общината Милена Недева заяви, че подмяната на водопроводната мрежа е сред приоритетите на общинското ръководство и общината ще кандидатства за европейско финансиране, след като станат ясни изискванията за новия програмен период 2014-2020 година.

Геновева Генчева, ръководител на Областната служба за съвети в земеделието, представи пред кметовете възможностите за подпомагане на земеделски производители по мярка 141, „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ по Програмата за развитие на селските райони.

Под председателството на областния управител Димитър Александров се проведоха консултации за състава на РИК-Шумен

Председател на Районната избирателна комисия в Шумен за насрочения на 27 януари 2013 година национален референдум ще бъде представител на ПП ГЕРБ. Това се споразумяха представители на политическите партии и коалиции, които участваха в консултациите за РИК-Шумен, свикани от областния управител Димитър Александров. РИК ще се състои от 13 души. Най-много-6 души, ще бъдат представителите на ПП ГЕРБ, БСП И ДПС ще имат по двама представители, а Атака, Синята коалиция и НДСВ-по 1 член. Председател на комисията ще бъде Даниела Величкова от ПП ГЕРБ, заместник-председател-Ивайло Йорданов от БСП. Мястото за секретар на комисията предизвика полемика и партиите не постигнаха съгласие, като за него спориха ДПС, издигнало кандидатурата на Метин Джамбазов и Атака- на Димитър Стойков. Протоколът от консултациите и всички документи ще бъдат пратени в Централната избирателна комисия, която ще излезе с решение за окончателния състав на РИК.

Областният управител Димитър Александров откри обновената сграда на читалището в село Велино

Областният управител Димитър Александров, заместник-кметът по култура, просвета и образование на община Шумен Живка Тонева и кметският наместник на село Велино Димитър Димитров откриха обновената сграда на читалище „Земеделец-1900” в селото. На церемонията присъстваха народният представител Ралица Тодорова, председателят на Комисията по младежки дейности и спорт в Общински съвет-Шумен Стоян Русев, както и много жители на селото. Средствата за ремонт на читалищната сграда са от рентата на земеделска земя, която е била предоставена със съгласието на училищното настоятелство и след решение на общо събрание на жителите на Велино. Във фоайето на читалището е експонирана изложба с творби на Спартак Паскалевски, който подари на Велино цикъл от 18 акварела „Словото на Паисий”.

Днес официално бяха открити още две придобивки за жителите на селото. Отвори врати Клуб на инвалида, който ще работи със съдействието на председателя на регионалната организация на Съюза на инвалидите-Шумен Иванка Казакова.„Нашата цел е хората да могат да получават информация за промени в нормативната уредба, защото често те не ползват определен вид подпомагане поради незнание, обясни кметският наместник Димитър Димитров. В сградата на кметството с помощта на спонсори е оборудвана и компютърна зала, където жителите на Велино ще имат безплатен достъп до интернет.

Областният управител Димитър Александров свиква консултации за състава на РИК

Областният управител Димитър Александров насрочи консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за избор на членове на Районна избирателна комисия (РИК)-Шумен за предстоящия на 27 януари 2013 година национален референдум .

Консултациите ще се проведат на 20.11.2012 г. /вторник/ от 10.00 ч. в зала 2 на Областна администрация-Шумен. За участие в консултациите са поканени парламентарно представените партии и коалиции-ПП ГЕРБ, Коалиция за България, ДПС, Атака и  „Синята коалиция”, както и политическа партия НДСВ, която има представителство в Европейския парламент.

Необходимите документи, които поканените партии и коалиции от партии трябва да представят при консултациите, са :

1) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията,  образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага. Към предложението се представя и списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица в случаите по чл.25, ал.1 и ал. 5 от ИК;

2) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 9 ноември 2012 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, а в случай на промяна в представляващия/ите лице/а след създаване на коалицията от партии – и последващо решение, сочещо представляващото/ите коалицията от партии лице/а към подаване на предложението;

3) пълномощно от представляващия/ите съответната партия или представляващия/ите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица, издадено не по-рано от 9 ноември 2012 г.;

4) копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издаден диплом) и оригинал на декларация от всяко лице, предложено за член на РИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението.

 

Заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Шумен проведе днес заседание в Областна администрация-Шумен. Областният управител Димитър Александров, който е и председател на обществения съвет,  представи актуализирания му състав, в който влизат представители на съда, прокуратурата, полицията, на държавни институции, ведомства и на общините от региона. „Призовавам всички да работим така, че от дейността на този форум да има резултат, защото всички знаем колко важна и болезнена за цялото ни общество  е темата за корупцията”, каза Димитър Александров. Според него е необходимо да се мобилизират представителите на местния бизнес, неправителствените организации, медиите и администрациите на държавната и местна власти, за да се гарантира прозрачността и публичността на административно-управленските процеси,  упражняване на граждански контрол и създаване на антикорупционен климат и условия за честна конкуренция.

Членовете на съвета приеха предложението на Христо Дечев, председател на ТПП-Шумен, да бъде излъчена работна група за изработване на конкретен план за действие в област Шумен, в който да бъдат определени правилата за идентифициране на проблемите и действията, чрез които ще се търсят решенията за всеки конкретен случай.

На заседанието беше обсъден и приет Правилник за организацията и дейността на  Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията. Одобрен беше и план за действие за превенция и противодействие на корупцията, съгласно който Областна администрация ще публикува в сайта си периодични отчети за получените и обработени сигнали за корупция, както и за резултатите от направените проверки.

 

Областният управител Димитър Александров приветства участниците в кръгла маса на тема “Децата, киберпространството и ние”

 

Кръгла маса на тема “Децата, киберпространството и ние”  се проведе в Шумен по инициатива на СОУ “Панайот Волов”. Интернет революцията направи много за света, направи го по-различен, по-добър, много по-технологичен, но киберпространството крие своите опасности, затова форуми като днешния са много важни. Киберпространството крие опасности не само за децата, а и за всички нас, но фокусът са децата, защото те са нашето бъдеще, каза при откриването на форума областният управител Димитър Александров. Заедно с него, на дискусията присъстваха народните представители Ивайло Тошев и Ралица Тодорова, както и председателят на Общинския съвет проф. Георги Колев. Лектори  бяха председателят на Международната академия за обучение за разследване на киберпрестъпления Албена Спасова, служителят в сектор “Компютърни престъпления” в ГДБОП Любомир Тулев и координаторът на Националния център за безопасен интернет Георги Апостолов. В рамките на форума експертите дадоха основни съвети на младежите за това как трябва да се предпазват в интернет. Според тях те не бива да се публикуват предизвикателни снимки в социалните мрежи, както и такива, които дават информация за това къде живеят или учат, също така не се препоръчва споделянето на информация, която е строго лична. Отправени бяха и съвети и към родителите, за това как да предпазят децата си от опасностите, които крие интернет пространството.

Директорът на СОУ “Панайот Волов” Ема Радушева изрази очакванията от следващата учебна година в училището да бъде разкрита паралелка с профил защита на информацията. Втора поредна година имаме свободно избираема подготовка (СИП) по тази дисциплина, но амбицията ни е да създадем профилирана паралелка”, каза Радушева. На дискусията присъстваха още представители на Шуменския университет, на военното училище и учители.

Заместник областният управител Красимир Попов беше гост на откриването на конференция за агресията на децата в предучилищна възраст

Заместник областният управител Красимир Попов беше сред официалните гости при откриването в Шумен на научно-практическа конференция за агресията на децата в предучилищна възраст. Това е заключителната част на тригодишната програма на Община Шумен “Превенция на агресията в предучилищна възраст”, каза при откриването заместник-кмета по култура, просвета и образование Живка Тонева. Днес тук присъстват около 160 участници и слушатели, заявени са участия с 62 доклада и научни съобщения, представени са колеги от различни региони в страната като София, Пловдив, Пазарджик, Добрич, Велико Търново, Русе, Балчик, Габрово, Плевен. Имаме изпратени поместени научни доклади в сборника на конференцията от представителите на научните среди на Шуменския университет, Софийски университет “Климент Охридски”, Университетът за национално и световно стопанство, Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Русенския университет “Ангел Кънчев””, каза още Живка Тонева. Предучилищното възпитание и подготовка в България има дългогодишна история и вярвам, че организирането на днешната конференция ще е една малка крачка, която смело и уверено да продължи изминатия път на желаната посока – развитие на модерно предучилищно възпитание и подготовка”, каза в приветствието си кметът на общината Красимир Костов. На откриването на форума присъстваха и председателят на Общински съвет – Шумен проф. Георги Колев,  заместник -директорът на института за обучение и подготовка на директори към Министерство на образованието, младежта и науката Петър Зарев, експертът към РИО – Шумен Мария Костадинова, както и общински съветници.