юни, 2013

Приеха Стратегията за развитие на област Шумен за периода 2014-2020 година

Областната стратегия за развитие на област Шумен за периода 2014-2020 година беше приета от Областния съвет за развитие. Документът се обсъжда за втори път, тъй като на своето заседание на 4 юни членовете на съвета не приеха предложената стратегия, подготвена от екип на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД-София. На заседанието, водено днес от заместник-областния управител Красимир Попов, стана ясно, че препоръките на общините са включени в Стратегията за развитие на региона и са направени както чисто технически корекции, така и промени и допълнения, касаещи приоритети и проекти, по които да се работи в новия програмен период. По предложение на председателя на ТПП-Шумен Христо Дечев са добавени мерки, ориентирани конкретно към малките предприятия, обясни Петко Еврев, представител на екипа, разработил стратегията. Мерките са – насърчаване за създаване и ефективно функциониране на микро и малкия бизнес и създаване и развитие на мрежа от организации, оказващи нефинансови услуги на микро  и малкия бизнес. Като мярка в стратегията е записано и изработване на нови или актуализиране на общите устройствени планове на всички общини в областта. В стратегията са включени удвояването на ж.п линията Русе-Каспичан,  рехабилитация на пътя Нови пазар- Добрич-Балчик, подобряване състоянието на третокласната пътна мрежа и общинските пътища също е заложено в проектите. По предложение на кмета на Нови пазар Румен Панайотов като мерки в стратегията са включени утвърждаването на област Шумен като център на автотранспортното машиностроене, възраждането на силикатната промишленост по оста Нови пазар-Каспичан-Шумен и развитието на лозарството и зеленчукопроизводството.

Три са стратегическите цели, заложени в документа- устойчиво повишаване на икономическата жизненост на област Шумен чрез активиране на местния потенциал и подобряване на екологичните условия, ограничаване на социалната изолация и подобряване на условията за развитие на човешкия капитал, балансирано и устойчиво териториално развитие.

Съгласно Закона за регионално развитие предстои общините да подготвят и приемат общински планове за развитие за следващия програмен период 2014-2020 година.

Взети са превантивни мерки за опазване на селскостопанската продукция от пожари в област Шумен

Всички необходими превантивни мерки за недопускане на пожари по време на жътвената кампания са предприети от институциите и общините в област Шумен. Това стана ясно на заседание на Областния щаб за координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия под председателството на ВрИД областния управител Ивайло Илиев. Представена беше информация от „Енерго Про мрежи“-Шумен, „НЕК“, Областно пътно управление,  ЖП секция-Шумен и общините а проведени действия и мероприятия, както и предприети мерки за безопасност относно опазване на селскостопанското имущество.„2012 година беше рекордна по възникнали пожари в областта и сега е важно всеки да поеме отговорност и да предприеме мерки за недопускането им“, заяви Ивайло Илиев.

Допълват Областната стратегия за развитие за периода 2014-2020 година

Областният съвет за развитие не прие предложената за обсъждане Областна стратегия за развитие за периода 2014-2020 година. На своето заседание днес членовете на съвета отправиха много препоръки относно съдържанието на документа и беше решено стратегията да се обсъжда отново на заседание на Областния съвет за развитие на 20 юни. Кметовете на общините Шумен, Нови пазар и Велики Преслав, както и председателят на ТПП-Шумен изразиха недоволството си от това, че в документа липсва конкретика. „Когато приемаме такъв документ трябва да бъдем много по-конкретни и да си поставяме за реализация реални цели“, каза кметът на Нови пазар Румен Панайотов. Кметът на Шумен Красимир Костов предложи в документа да бъдат посочени някои проблеми, които са важни за общините-разработването на Общи устройствени планове на общините, общинската пътна мрежа и уличната мрежа в малките населени места, изграждането на довеждащ водопровод от язовир Тича и Пречиствателна станция за питейни води. Пътят Силистра –Шумен-Върбица-Ямбол да бъде посочен като приоритет, настоя кметът на Велики Преслав Александър Горчев.
Областната стратегия за развитие през периода 2014-2020 година е изработена от екип на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД-София и беше представена на днешното заседание от ръководителя на екипа инж. Светла Василева. В документа са заложени три стратегически цели – устойчиво повишаване на икономическата жизненост на област Шумен чрез активиране на местния потенциал и подобряване на екологичните условия, ограничаване на социалната изолация и подобряване на условията за развитие на човешкия капитал, балансирано и устойчиво териториално развитие.