октомври, 2013

Отчитат резултатите от кампанията за почистване на Шуменското плато

Резултатите от акцията за почистване на Шуменското плато, организирана под егидата на областния управител Венцислав Венков, ще бъдат обобщени на 18 октомври /петък/ на среща от 10.00 ч. в зала 2 на Областна администрация-Шумен. На насрочената среща ще бъдат дискутирани и проблеми, свързани с безопасността на туристите и изхвърляне на отпадъци в района на Шуменското плато.  Поканени за участие са заместник-кметът по устройство на териториите, строителство и екология на община Шумен Иван Йонков,  директорът на дирекция „Инспекторат“ в община Шумен Свилена Иванова, началникът на РПУ-Шумен Румен Симеонов, директорът на Регионална дирекция по горите Тервел Стефанов, директорът на дирекция Природен парк „Шуменско плато“ Мирослав Илиев, както и представители на БКС, Туристическо дружество „Мадарски конник“, БЧК, Скаутски клуб „Мадарски конник“.

Припомням, че на 25 септември по идея на шуменеца Красимир Атанасов областният управител организира среща с представители на различни институции за обсъждане на проблемите и възможностите за развитие на туризъм на платото. Тогава бяха поети ангажименти от страна на институциите за почистване на определени места на Шуменското плато с цел създаване на по-добри условия за туризъм и отдих в района.

По-доброто административно обслужване на гражданите е основната цел на договорените днес редовни срещи между областния управител и обществения посредник на Шумен

Областният управител Венцислав Венков проведе среща днес с обществения посредник на община Шумен Иван Капралов. Венков предложи срещите с местния омбудсман да придобият регулярен характер, за да се превърнат в работещ механизъм за решаване на проблеми на гражданите, възникнали в работата им със структурите на централната администрация на територията на областта. Общественият посредник подчерта доброто си взаимодействие с местните ръководители на звената на държавната администрация и допълни, че подкрепата на областния управител ще го направи още по-ефективно. Иван Капралов запозна областния управител с конкретни случаи, по които се е налагала съвместна работа на институциите при решаване на проблемите на гражданите от десетте общини в Област Шумен. Областният управител и общественият посредник се обединиха около тезата за необходимостта от мащабна разяснителна кампания за необходимостта от подмяна на водомерите на гражданите с цел ограничаване на проблема с преразпределението при сметките за вода. Уточнено беше и да се търсят съвместни разговори с ръководството на „Енерго-Про“ за промяна на съществуващата практика за подаване на жалби от страна на потребителите. Областният управител Венцислав Венков се ангажира да проучи възможностите за подобряване на организацията на обслужването на гражданите при регистрация на МПС в шуменския КАТ. Общественият посредник Иван Капралов предложи и намесата на областния управител по конкретна жалба, свързана с взаимоотношенията на РЗОК и аптека от областта. В друг случай, жител от Шумен се жалва от вероятността да бъде глобен от РИОСВ затова, че извършва земеделска дейност в защитена територия, която обработва след сключен договор за аренда с ДФ „Земеделие”. Омбудсманът постави и въпроса на риболовците от града за въведените такси за улов на шуменския язовир стопанисван от държавното дружество „Напоителни системи”.

Областният управител Венцислав Венков покани обществения посредник на община Шумен да вземе участие в предстоящото учредяване на обществения съвет към областната администрация.

Работна среща за бъдещия филиал на Медицински университет-Варна се проведе в Шумен

Процедурата по разкриването в Шумен на филиал на Медицински университет-Варна за обучение на медицински сестри и акушерки е в напреднала фаза, но предстои още много работа. Това стана ясно на работна среща днес при областния управител Венцислав Венков, в която участваха доц. Емануела Мутафова-декан на факултет Обществено здравеопазване в МУ-Варна, проф. Соня Тончева, ръководител катедра Здравни грижи в МУ-Варна, народният представител Иван Иванов, председателят на Общинския съвет проф. Георги Колев, заместник-кметът на община Шумен Седат Кадир, заместник-областният управител Даниела Миронова, главната медицинска сестра на МБАЛ-Шумен Мария Симеонова.
По време на разговорите бяха обсъдени етапите, които следва да бъдат  изпълнени  в рамките на процедурата, за да може успешно през септември 2014 година да започне обучението във филиала. Предстои в Националната агенция за оценяване и акредитация да бъде депозиран доклад за намерението за разкриване на филиала, за да стартира процедурата по акредитация. От страна на областния управител на Шумен ще бъде дадено становище за потребността в нашия регион от разкриване на това учебно звено, както и ще се работи по процедурата за предоставяне за управление на Медицинския университет на част от сградата на Дома за медико-социални грижи за деца в Шумен, където се предвижда да бъде базата на филиала. За осигуряване на средства за ремонт на сградата ангажимент пое народният представител Иван Иванов. Той обясни, че това е едно от основните предизборни обещания на депутатите от „Коалиция за България“. Общо беше становището, че е необходимо всички институции да работят заедно с обединени усилия за реализацията на този проект, който се подкрепя и от шуменската общественост.

Съгласно предварителните разчети през следващата учебна година обучение трябва да започне първият випуск от 20 медицински сестри и 20 акушерки.