ноември, 2013

Областният управител и общественият посредник на Шумен търсят начини за подобряване на обслужването на гражданите от страна на „Енерго-Про“

Областният управител Венцислав Венков и общественият посредник на община Шумен Иван Капралов се договориха да проведат съвместна среща с ръководството на „Енерго-Про“, на която да бъдат обсъдени някои наболели проблеми, свързани с обслужването на гражданите. Днес в рамките на регулярната среща между двамата Иван Капралов отново постави въпроса за необходимостта от промяна на съществуващата практика за подаване на жалби от страна на потребителите. Общественият посредник коментира, че взаимоотношенията значително биха се подобрили, ако жалбите на гражданите се разглеждат на място от представител на фирмата. Областният управител подкрепи тази идея и се ангажира да  инициира среща с „Енерго-Про“, на която да се търсят възможности за промяна на сегашната ситуация.
Иван Капралов изрази задоволството си от осигуряването на непрекъснато работно време през целия ден на звената, които обслужват гражданите в сектор „Пътна полиция“ и благодари на директора на ОД на МВР комисар Валентин Александров за бързата реакция в името на по-доброто административно обслужване на гражданите. Въпросът бе поставен от омбудсмана на срещата му с областния управител през месец октомври.

Областният управител Венцислав Венков покани обществения посредник на община Шумен да вземе участие в предстоящите срещи на медиите с ръководствата на държавните институции и ведомства. Омбудсманът се ангажира да представи пред държавните структури проблемите от съответния сектор, за които най-често  се жалват гражданите.

В срещата участваха и заместник-областните управители Даниела Миронова и Левент Зекериев. Следващата регулярна среща между областния управител и обществения посредник на община Шумен ще се проведе в началото на следващата година.

Държавни институции и ведомства представят дейността си пред медиите по инициатива на областния управител Венцислав Венков

Държавните институции и ведомства на територията на област Шумен ще представят дейността си пред медиите по инициатива на областния управител Венцислав Венков. В поредица от срещи ще бъдат изяснени структурата, приоритетите, начина на работа и постигнатите резултати на всяка една от държавните институции. Инициативата на областния управител е продиктувана от необходимостта да се постигне максимална публичност и прозрачност в работата на институциите, за да бъдат те полезни на гражданите.
Първата държавна структура, която ще бъде представена пред медиите, е Областната дирекция по безопасност на храните. Пресконференцията с участието на директора на дирекцията д-р Катя Райкинска ще се състои на 18 ноември /понеделник/ от 10.00 ч. в зала 2 на Областна администрация Шумен. В следващите дни предстоят срещи с ръководствата на Регионалната здравна инспекция, ОД на МВР, Регионалната дирекция по горите, Държавен фонд „Земеделие“, Областна дирекция „Земеделие“ и други институции, като за всяка пресконференция ще информираме допълнително.

Обсъждат Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на територията на област Шумен

Областният съвет за развитие под председателството на областния управител Венцислав Венков ще обсъжда проект на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на територията на област Шумен. Планът има за цел подобряването на водоснабдяването и канализацията и създаването на основа за определяне на приоритетните инвестиции за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за водоснабдяване и за събиране и пречистване на отпадъчни води.
Заседанието е насрочено за 12 ноември /вторник/ от 10.00 ч. в зала 2 на Областна администрация-Шумен. Същият ден, но от 13.00 ч. в зала 2, документът ще се обсъжда и от кметовете на общините в региона на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.