декември, 2013

Честито Рождество Христово и щастлива 2014 година

Коледари и сурвакари от ЦДГ „Смехорани“ пожелаха здраве и спорна нова година на областния управител и служителите на администрацията

Здрава, спорна и богата да е Новата 2014 година пожелаха децата от ЦДГ №12 „Смехорани“ на областния управител Венцислав Венков и на служителите от администрацията. Малчуганите гостуваха в Областна администрация и поздравиха областния управител и неговия екип с коледарски песни и наричания.
„Сурва, весела година.Сурва, сурва до амина! Новата да ви дари малко повече с пари!, пожелаха малките сурвакари на областния управител. Той им благодари за чудесните песни и пожелания, за труда, който са положили през годината и пожела на децата, техните учители и родители здрава и щастлива нова година.
Както повелява традицията, областният управител зарадва всеки от малките си гости с коледен подарък.

 

Обсъждат предложение за забрана на движението на високопроходими автомобили в Природен парк „Шуменско плато“

Представители на различни институции ще обсъждат предложение на „Държавно горско стопанство“-Шумен за въвеждане на забрана за движение на високопроходими автомобили по горските пътища на територията на Природен парк Шуменско плато“ в обхвата на дейност на горското стопанство, с изключение на подходите към заслоните за туризъм. Мотивите за това предложение, посочени в писмо до областния управител Венцислав Венков, са необходимостта от ограничаване посегателствата върху горите, опазване на пътната мрежа и здравето и безопасността на гражданите. От „Държавно горско стопанство“-Шумен предлагат заповедта за забрана на движение да бъде със срок до 15 март 2014 г.
Предвид големия обществен интерес към темата за опазване на Природен парк „Шуменско плато“, по инициатива на областния управител предложението ще бъде обсъдено на работна среща, която ще се проведе на 13 декември /петък/ от 10.30 ч. в зала 2 на Областна администрация-Шумен.
В дискусията са поканени да участват ръководствата на Регионалната дирекция по горите, „Държавно горско стопанство“-Шумен, Районно полицейско управление-Шумен, сектор КАТ-Пътна полиция, туристическо дружество „Мадарски конник“, Организацията на българските скаути, офроуд клуб „4х4H”-Шумен.

Върнаха за доработване Междинната оценка за изпълнението на Стратегията за развитие на социалните услуги в област Шумен

Междинната оценка за изпълнението на Стратегията за развитие на социалните услуги в област Шумен 2011-2016 г. не беше приета днес на заседание на Звеното за мониторинг и оценка на стратегията под председателството на заместник-областния управител Даниела Миронова. По предложение на заместник-областния управител документът беше върнат за доработване и допълнение, което общините трябва да направят в срок до 10 януари 2014 година. Не всички общини са отчели работата си по дейности и основни програми, по които работят всички, каза Даниела Миронова. По думите й това, което е представено от администрациите като свършена работа, не е достатъчно и не може да бъде дадена обобщена и точна оценка на свършеното в общините, а същевременно е и пречка да се направят адекватни изводи за заложеното за следващите три години.
Заместник-областният управител коментира още, че подготовката на такъв документ, какъвто е стратегията, изисква компетентна работа и администрациите по места би трябвало да помислят за квалификацията на хората, които работят в тази сфера, както и съвместната работа между различните институции да бъде в по-тясна връзка.
Даниела Миронова благодари на общините Шумен, Каспичан и Смядово, които задълбочено и отговорно са подходили и са представили пълна информация и апелира към останалите също да покажат работата си.

Постоянната комисия по заетостта одобри проектите по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ за 2014 година

Постоянната комисия по заетостта одобри проектите по Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост“, които ще се реализират в област Шумен през 2014 година. На свое заседание, председателствано от заместник-областния управител Даниела Миронова, комисията подкрепи 12 от предложените 13 проекта от общини и частни фирми в региона, чрез които ще бъдат разкрити 177 работни места. Не беше приет един проект поради нисък коефициент.
Дирекциите “Бюра по труда” от Шуменска област са представили в Дирекция “Регионална служба по заетостта” – Варна в указаните срокове 13 проекта за разкриване на 182 работни места. Три от подадените проекти са за изпълнение на дейности от производство на строителна продукция, а останалите 10 са за изпълнение на общополезни дейности, като приоритетните дейности са основно почистване на канали за отводняване, минаващи през населени места и основно почистване на речни корита.
Общинските администрации на Шуменска област участват с 9 проекта за 163 работни места, от които Община Велики Преслав участва с проект на Общинско предприятие „Трудова заетост” за 5 работни места. Наетите лица ще извършват дейности по текуща поддръжка и почистване на улици, премахване на нерегламентирани сметища, строително-ремонтни работи на общински и обществени сгради и съоръжения, ремонт на тротоарни настилки, ремонт дворни пространства на детски градини, основно почистване на речни корита, основно почистване на канали за отводняване, минаващи през населени места, поддръжка на обществени сгради и предоставяне на социоконсултантски услуги. Едно сдружение с нестопанска цел е депозирало проект за 6 работни места за подпомагане работата с ромската общност. Работодателите без държавно и общинско участие са подали 3 проекта за 13 работни места в дейности за производство на дървен материал за строителството.
Разработените проекти от работодатели от Шуменска област са съобразени с работните места в аварийно-спасителни дейности, които предвиждат заетост на 976 безработни лица до 31.03.2014г. В резултат на това проектите, които не предвиждат целогодишна заетост стартират от 01.04.2014г., с което се освобождават средства за повече работни места от разпределените 125 за областта.

 

 

Млади шуменски пианисти с първа награда от Международен конкурс

Областният управител Венцислав Венков се срещна днес с деветгодишните Ибрахим и Хасан Игнатови, които преди дни спечелиха първа награда на Седмия международен клавирен конкурс „Лист-Барток-Лигети“, провел се от 29 ноември до 2 декември в Националната музикална академия „Панчо Владигеров“ в София. Младите пианисти са спечелили наградата във възрастовата група от 9 до 15 години, като са били най-малките участници. Те са обрали овациите на специалисти и публика по време на гала-концерта на конкурса, организиран от Унгарския културен институт.
Придружавани от своя баща Дениз Игнатов, децата разказаха, че всеки ден отделят по няколко часа за подготовка. Специално благодариха на своята учителка по пиано Маринела Маринова, която работи с децата в СОУ „Сава Доброплодни“ в Шумен. По време на срещата, на която присъства и заместник-областният управител Даниела Миронова, стана ясно, че младите пианисти насочват вниманието си към международната сцена и вече мечтаят да покажат възможностите си на конкурси извън пределите на страната.
Областният управител Венцислав Венков поздрави младите музиканти и техния баща с успехите и призова всеки да ги подкрепи с каквото може, защото техните постижения са постижения за Шумен.