май, 2014

Студенти от специалност „Връзки с обществеността“ в Шуменския университет гостуваха на областния управител

Областният управител Венцислав Венков се срещна със студенти от специалност „Връзки с обществеността“ в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Студентите, водени от своя преподавател проф. Ивайло Петров, се запознаха с правомощията на областния управител и основните функции на Областната администрация като част от държавната администрация.
Областният управител Венцислав Венков изрази убеждението си, че младите хора трябва активно да участват и да проявяват интерес към случващото се в обществения живот в Шумен и страната, ако искат да станат добри специалисти в избраната от тях професия.
Постигната беше договореност срещите на студенти от Шуменския университет с областния управител и представители на администрацията да продължат в рамките на успешното и ползотворно сътрудничество.

„Средновековни колани тъкани на кори ” е кандидатурата на област Шумен за „Живи човешки съкровища – България 2014″

Утвърдена е кандидатурата от област Шумен за участие в националната селекция за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България 2014″, обявена от Министерството на културата. Това е старинният занаят „Средновековни колани тъкани на кори“, предложение на Народно читалище „Пробуда- 1958“-Шумен.
За участие в регионалния етап в Областна администрация-Шумен постъпиха общо четири кандидатури: Култът към Дионис – жив и днес в кукерските игри” на НЧ „Съзнание – 1927”, с. Веселиново, община Смядово; Народен обичай „Крадене на дете” на НЧ „Добри Люцканов –1912”, с. Васил Друмев, община Шумен; Обичай „Сляпа неделя” на НЧ „Асен Златаров –1872”, кв.Дивдядово,община Шумен и „Средновековни тъкани колани на кори“ на НЧ „Пробуда-1958“-Шумен.
Те бяха разгледани и оценени от експертна комисия с председател д-р Милена Любенова, гл. асистент в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, която заседава днес в Областна администрация-Шумен.
Предстои през месец юни национална експертна комисия, назначена от министъра на културата, да оцени регионалните кандидатури и някои от тях ще бъдат вписани в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство. Те ще бъдат обявени на церемония в Министерството на културата на 24 юни. Процедурата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ се извършва на всеки две години и преминава през два етапа – регионален и национален. Право на номинации имат народните читалища и регионалните музеи.

Областният управител, общините и УНИЦЕФ подписаха Меморандум за разбирателство за сътрудничество за подобряване благосъстоянието на децата

Меморандум за разбирателство за сътрудничество на областно ниво за подобряване благосъстоянието на децата подписаха областният управител Венцислав Венков, представители на УНИЦЕФ и на общините в област Шумен. Документът е в рамките на инициативите по проект „Семейство за всяко дете“ и е с продължителност до края на 2017 г.
Съгласно меморандума партньорите приемат за основен приоритет в съвместната си работа подобряване благосъстоянието на децата и потвърждават ангажимента си за съвместни действия за осигуряване на устойчивост на създадената мрежа от услуги и мерки за подкрепа на деца и семейства. Общата посочена цел е създаване и изпълнение на модел за работа и система от ефективни услуги за подкрепа на малките деца и техните родители, деца в конфликт със закона, деца в риск, уязвими семейства и общности.
Милена Харизанова – директор на „Закрила на детето“ към УНИЦЕФ заяви на срещата, че партньорите работят съвместно от 2010 г. по проект „Семейство за всяко дете“ като са създадени три семейно-консултативни центъра на територията на областта. По думите й приемната грижа се развива изключително добре и област Шумен е областта в страната с най-много на брой приемни семейства и с най-много настанени деца в приемна грижа. С подписването на меморандума ще бъде продължена работата на трите семейно-консултативни центъра с осигурено от УНИЦЕФ финансиране до 2015 г като през месец юли предстои да бъдат открити още два филиала на центровете, а в Шумен ще бъде разкрит нов дневен център за деца с увреждания и ще стартира услуга за деца, нуждаещи се от медицинска грижа, каза още Милена Харизанова.

Областният управител Венцислав Венков изпрати съболезнователна телеграма до турския консул в Бургас

В писмо до Генералния консул на Република Турция в Бургас г-н Ниязи Еврен Акйол, областният управител Венцислав Венков изказва съболезнования по повод смъртта на стотици миньори при тежката злополука в мината в град Маниса, община Сома.
Скърбим заедно с Вас и семействата на загиналите и искрено се надяваме за бързото възстановяване на всички пострадали при този инцидент, се казва в съболезнованието на областния управител Венцислав Венков, който изразява пълната подкрепа и съпричастност на жителите на област Шумен към турския народ в този изключително тежък момент.

Потенциално опасните язовири в област Шумен не представляват заплаха за населените места

Областният щаб за координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи заседава под председателството на областния управител Венцислав Венков. Представен беше Доклад за дейността на Областна администрация-Шумен по защита на населението при бедствия и аварии през 2013 година и зимния сезон на 2013/2014 г. От изнесената информация стана ясно, че потенциално опасните язовири в област Шумен са в добро състояние и към момента не представляват заплаха за населените места. Областният управител Венцислав Венков съобщи, че в региона има общо 67 язовира, 25 от които са определени за потенциално опасни. По думите му през изминалата 2013 година състоянието им е проверявано на два пъти, проверени са били и речните русла след хидротехническите съоръжения на язовирите, речните корита и мостове. „Потенциално опасни язовири са такива съоръжения, които са така разположени, че при аварийна ситуация на стената или при преминаване на висока вода биха могли да залеят близки населени места“, обясни началникът на „Басейнова дирекция“-Шумен Наско Канавров. Той каза още, че през месец април тази година със заповед на областния управител специализирана комисия е направила оглед на всички потенциално опасни язовири в областта, както и на други водоеми, включително две хвостохранилища. Констатирано е, че има проблеми при три от потенциално опасните водоеми. „При яз. „Развигорово“ изпускателният кран не работи от години, язовирът и да прелее, стената няма да бъде засегната, но целта е да можем да контролираме обема“, каза Канавров. Според него стената на яз. „Тервел“ е в недобро състояние, но водните количества в него са много ниски.
По време на заседанието стана ясно още, че основният изпускателен кран на язовир Тича не работи. По думите на експертите това не е сериозен проблем, тъй като обемът може да се контролира чрез други съоръжения, а кранът е предвиден за изпускане наводни маси при сериозен дефект на стената на водоема.
На заседанието беше представен и Доклад от началника на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ относно актуализацията на телефонните номера и готовността на системата за ранно предупреждение за работа през 2014 г., беше приет Годишен план за изпълнение на областния план за защита на населението при бедствия и аварии през настоящата година.