юни, 2014

Назначават 140 безработни по програма „Сигурност“ в област Шумен

Приключи процедурата по одобрение на безработните, които ще бъдат назначени по национална програма „Сигурност“ и от 1 юли те започват работа като охранители в населените места в област Шумен. Наети са 140 души, които ще работят в продължение на 8 месеца на длъжност „Пазач-сътрудник по опазване на обществения ред“ и ще охраняват общо 35 села във всички общини на региона.

Най-много- 36 безработни са назначени в община Шумен. В общините Нови пазар, Смядово, Каспичан и Велики Преслав са наети по 16 души, а по 8 –в общините Венец, Върбица, Хитрино, Никола Козлево и Каолиново.

Чрез реализацията на програмата се цели подобряване на сигурността и опазване на обществения ред в малките населени места. Програма „Сигурност“ се изпълнява в сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика и Министерството на вътрешните работи. На регионално ниво тя се реализира в сътрудничество между Областна администрация, ОД на МВР – Шумен, кметовете на общини и населени места от областта и Дирекциите „Бюро по труда“.

Занаятът „Колани тъкани на кори“ ще бъде вписан в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство

Шуменската кандидатура за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България 2014″ е сред новите пет елемента, които ще бъдат вписани в Националната представителна листа на шедьоврите на нематериалното културно наследство. Това е занаятът „Колани тъкани на кори“, представен от народно читалище „Пробуда 1958“- Шумен с индивидуален носител на занаята Софка Димитрова, майстор-тъкач и дългогодишен член на читалището.
Резултатите от тазгодишната селекция за попълване на системата са били обявени на официална церемония в Министерството на културата, провела се през изминалата седмица в присъствието на министъра на култура Петър Стоянович.
Секретарят на народно читалище „Пробуда-1958″ Златина Петрова, която днес се срещна с областния управител Венцислав Венков, разказа, че за постижението културният институт е бил удостоен със специална грамота на Министерството на културата, както и с голямото отличие на Министерството на културата „Златен век” – печат на Цар Симеон Велики.
В Националната представителна листа на нематериалното културно наследство вече са включени общо 20 елемента, като по пет кандидатури са вписвани в кампаниите на регионално и национално ниво и през 2008, 2010 и 2012 г.
Първите носители на занаята „Колани тъкани на кори“ ще бъдат членовете на групата за народни танци „Магията на фолклора“ към народно читалище „Пробуда 1958“ с ръководител Светла Касабова. При участието си на завършилия вчера в град Бяла Шести Национален събор на читалищата групата е била удостоена със златен медал.

Областният управител Венцислав Венков участва в заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточния район

Областният управител на Шумен Венцислав Венков взе участие в редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/, което се проведе днес в Добрич. Заседанието бе свикано от областния управител на Добрич Недко Марчев в качеството му на председател на РСР и на РКК в Североизточния район за периода 1.01.2014 г. – 30.06.2014 г.
Основен акцент в дневния ред на заседанието бе Годишният доклад за наблюдението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Североизточен район/ 2011-2013 г/. през 2013 г. Въз основа на данни, свързани с прилагането на система от индикатори за наблюдение, в доклада е представена информация за промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на района, постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите и действията, предприети от Регионалния съвет за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана.
Като продължение на инициативата за представяне на ключови за Североизточен район секторни политики за периода 2014-2020 г., фокусът на вниманието на днешното заседание бе насочен към тенденциите в развитието и производството на екологична енергия. В тази връзка представител на Агенцията за устойчиво енергийно развитие представи информация с актуални данни за показателите на произведената електрическа енергия от ВЕИ през 2013 г. в Североизточен район. За постигане на по-ефикасно взаимодействие на Съвета с администрациите на централно и местно ниво, бизнеса, академичните институции и неправителствения сектор, за участие в заседанието по тази тема, с право на съвещателен глас бяха поканени и представители на: Форум „Гражданско участие“, Асоциация на българските Черноморски общини, Младежка организация на асамблеята на европейските региони, Асоциация на производителите на екологична енергия и др.
Във връзка с осъществяване на ефективна регионална координация и взаимодействие при изпълнението и социално-икономическото въздействие на Оперативните програми на територията на Североизточен район, представителите на Управляващите органи на Оперативните програми в Регионалния координационен комитет запознаха членовете на съвета с данните за първото шестмесечие на 2014 г., относно хода на изпълнението и финализирането на проекти по Оперативните програми за периода 2007-2013 г. в Североизточен район и отражението на резултатите от тяхната реализация върху цялостното му развитие.
Председателството на Регионалния съвет за развитие в Североизточния район за второто полугодие на 2014 г. ще бъде с мандата на областния управител на Шумен Венцислав Венков съгласно регламентирания в Закона за регионално развитие принцип на ротация и определената чрез жребий последователност за четиримата областни управители в Североизточен район.

Остава бедственото положение в три села в община Никола Козлево

Със заповед на кмета на община Никола Козлево Турхан Каракаш се удължава бедственото положение в общината до 12.00 ч. на 27 юни. Извънредната мярка остава в сила за селата Пет могили, Векилски и Цани Гинчево.
Селата Пет могили и Векилски продължават да са без вода, след като беше залята помпената станция, от която става водоснабдяването за двете села. Остават затворени детските градини в селата Пет могили, Църквица, Каравелово и Крива река.
Към настоящия момент продължава прокопаването на отводнителния канал, по който към микроязовира в село Цани Гинчево ще се източи водата от новообразувалия се след проливните дъждове микроязовир в района на лагуните на свинекомплекса на фирма „Тетрахиб“АД. Очаква се в ранния следобед днес да започне контролирано източване на водата, за да могат екипи на ВиК да достигнат до помпената станция.

Бедствено положение е обявено в шест села на територията на община Никола Козлево

Бедствено положение е обявил кметът на община Никола Козлево Турхан Каракаш в шест села на територията на общината. Считано от 0.00ч. тази нощ извънредната мярка е въведена в селата Каравелово, Пет могили, Векилски, Цани Гинчево, Църквица и Крива река. Това съобщи областният управител Венцислав Венков на заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия. Венцислав Венков, който тази сутрин посети засегнатите райони, съобщи, че след обилните валежи през последните дни на територията на общината са се образували два микроязовира по оттока на река Хърсовска- над село Цани Гинчево и в района на лагуните на свинекомплекса на „Тетрахиб“АД. Залята е помпената станция, от която селата Пет могили и Векилски ползват вода за питейни нужди и от три дни тези села са без вода. За населението, което е около 1200 души, ВиК-Шумен осигурява водоноски, но водата е крайно недостатъчна, каза областният управител. При необходимост ще бъдат осигурени допълнителни водоноски от военните поделения в града, за което има готовност. По думите на областния управител днес започва операция по отводняване на новообразуваните микроязовири, като ще бъде почистено старо дере и ще се прокопае канал, за да се оттече водата. Ситуацията се следи непрекъснато, като на място са ръководителите на ВиК, Басейнова дирекция, Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ и „Напоителни системи“, каза още областният управител Венцислав Венков и уточни, че през следващите 2-3 дни населението в двете села ще остане без вода.
Вследствие на проливните дъждове е замърсена и негодна за употреба и водата, която ползват жителите на село Църквица. Поражения по инфраструктурата има в селата Крива река и Каравелово, като са наводнени обществени сгради и частни къщи и дворове. Затворени са детските градини в селата Пет могили, Църквица, Каравелово и Крива река.
На заседанието днес беше представена и информация за готовността на институциите и общините и предприетите мерки за спазване правилата и нормите на пожарна безопасност по време на жътвената кампания в региона.

Областният управител посети засегнатото от наводнение село Суха река в община Велики Преслав

Областният управител Венцислав Венков посети село Суха река в община Велики Преслав, където се запозна на място с пораженията от поройните валежи късно снощи. Заедно с кмета на Велики Преслав Александър Горчев, областният управител разговаря с пострадалите от бедствието жители на селото. По думите им след проливните дъждове малката река, която преминава през селото, е излязла от коритото си и е наводнила района, съборена е стара стопанска постройка, има издавени животни.
Общината е изпратила бригада да разчиства на място коритото на реката и предстои до края на днешния ден да бъде направена оценка на щетите, каза кметът на общината Александър Горчев. След това ще се търсят възможности да бъдат отпуснати средства от Междуведомствената комисия за възстановяваме и подпомагане към Министерския съвет за ликвидиране на последствията от наводнението.
Областният управител Венцислав Венков изрази категоричното си становище, че спешно трябва да бъдат предприети необходимите мерки, за да се гарантира спокойствието на населението и да не се повтарят проблемите. Той се ангажира да съдейства община Велики Преслав да получи подкрепа и да бъдат отпуснати средства за преодоляване на щетите.

Областният управител прие световноизвестния треньор по вдигане на тежести Иван Абаджиев

Областният управител Венцислав Венков се срещна днес с легендарния треньор на националния отбор по вдигане на тежести Иван Абаджиев. На срещата присъстваха заместник-областният управител Левент Зекериев и кметският наместник на село Белокопитово Асен Стойчев, където от години Абаджиев живее през лятото.
Състоянието на българските щанги в момента и големите успехи на състезателите на Иван Абаджиев бяха сред дискутираните теми на срещата. Много и интересни случки от славната си кариера разказа световноизвестният треньор. Той изрази убеждението си, че високите спортни резултати на националния отбор по вдигане на тежести са резултат от въведените от него двуразови тренировки и огромния труд, който са полагали спортистите. По думите му методиката, по която той работи, е успешна и валидна не само за спорта вдигане на тежести, но и за всички видове спорт, тъй като нейната основна функция е да повишава работоспособността.
Иван Абаджиев разказа още, че през последните години активно участва в семинари в чужбина, където споделя знанията и уменията си в този спорт. Преди няколко месеца 82 годишният специалист се е завърнал от Канада, а в близко бъдеще му предстои участие в семинар във Финландия.
От своя страна областният управител Венцислав Венков изрази голямото си уважение към постиженията на Иван Абаджиев и му подари издание на „Енциклопедия на Шуменска област“.
За значителния си принос за развитието на спорта и физическата култура в страната през месец февруари тази година Иван Абаджиев беше удостоен с орден „Стара планина“- първа степен. Той е обявен за треньор на България на XX век. Неговите възпитаници са спечелили общо 12 олимпийски, 57 световни и 64 европейски титли и са подобрили над 450 световни рекорда.