септември, 2014

Днес доставят бюлетините за парламентарните избори

В Областна администрация-Шумен под строга охрана днес ще пристигнат 206 000 броя бюлетини за предстоящите избори на 5 октомври. Ще бъдат доставени и изборни книжа и материали – протоколи за работа на секционните комисии в изборния ден, чернови от протоколи, отличителни знаци на СИК.

Бюлетините и книжата ще бъдат раздадени на общинските администрации по график през следващата седмица. Дотогава те ще бъдат съхранявани в специално помещение, охранявано от органите на реда.

По общини вече са раздадени другите материали, необходими за обезпечаване работата на комисиите в изборния ден – чували, кутии за отрязъци от бюлетините, пликове, методически указания и формуляри.

Областният управител Петко Шаренков обсъжда с кметовете готовността на общините за провеждане на изборите

Подготовката на общините по организацията и провеждането на изборите на 5 октомври обсъжда на срещи с кметовете областният управител Петко Шаренков. Той започна обиколката си в региона с посещения днес в общините Венец, Каолиново и Никола Козлево.

В разговорите си с кметовете на Венец Нехрибан Ахмедова, на Каолиново Нида Ахмедов и на Никола Козлево Турхан Каракаш областният управител Петко Шаренков подчерта, че основен приоритет е нормалното и спокойно протичане на изборния ден в региона. Той каза още, че Областна администрация е осигурила необходимото материално-техническо обезпечаване за работа на РИК, проведени са срещи с ръководствата на институциите, като има добро взаимодействие и всички са в готовност за осигуряване на условия за безпроблемно провеждане на изборите.

От своя страна кметовете бяха категорични, че всичко, което се изисква по закон от местната власт, ще бъде изпълнено. Те увериха областния управител, че подготовката е в ход, като помещенията за съхраняване на изборните книжа и бюлетините са определени и проверени от органите на реда.

Утре срещите на областния управител продължават с посещения в общините Хитрино, Нови пазар и Смядово.

Изготвят предложения за честване на 100 години от Първата световна война


Оперативно бюро от Областна комисия „Военни паметници“ ще изготви предложения за инициативи в област Шумен за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея. Това решиха членовете на комисията на заседание днес, председателствано от областния управител Петко Шаренков. На заседанието присъства Иво Антонов, главен експерт в дирекция “Социална политика“ в Министерството на отбраната. Той обясни, че общо за честванията ще бъдат отпуснати около 300 000 лв. за страната. За финансиране могат да кандидатстват общини и военно-патриотични организации, като парите ще се дават за провеждане на инициативи или за възстановяване на паметници. По думите на Иво Антонов е важно към честванията да бъдат привлечени младите хора, като акцент трябва да се постави на обединението и освободителния характер на войната.
Членовете на комисията подкрепиха предложението за изграждане на Паметник на загиналите във войните за обединение жители на община Върбица, който да бъде изграден в центъра на Върбица.

Заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Шумен

Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Шумен заседава на 18.09.2014г. в Областна администрация под председателството на областния управител Петко Шаренков. Членовете на съвета обсъдиха резултатите от анкетно проучване за наличие на корупционни практики в общините и териториалните структури на територията на област Шумен, проведено в периода април-юни тази година.
В Областна администрация-Шумен са получени 576 анкетни карти от 8 общини и 10 териториални служби на изпълнителната власт. Според получените резултати, представени от заместник-областния управител Даниела Миронова, 483 от анкетираните са посочили, че през изминалата една година не са били обект и субект на корупционна практика и само 74 или 13% са дали утвърдителен отговор.
Анкетираните не са убедени, че могат да допринесат с реален принос в борбата с корупцията, поради недостатъчни механизми за нейното противодействие. По-голямата част от участниците в допитването се доверяват на ведомствата и медиите – 433 души или това са 75%, като изразяват готовност да сигнализират за проява на корупционна практика, което свидетелства за активна гражданска позиция.
Анкетираните хора в голямата си част са в активна възраст от 30 до 65 години – това са 78%, като половината от тях за посочили, че живеят в община Шумен, а останалите в другите общини на територията на областта.
Малка част от участниците в анкетата са запознати с дейността на Областния обществен съвет, като за него се информират от страницата на администрацията и публикациите в медиите.

Институциите в готовност за организиране и провеждане на изборите на територията на област Шумен

Подготовката за провеждане на изборите на 5 октомври на територията на област Шумен беше обсъдена на работна среща днес по инициатива на областния управител Петко Шаренков. В срещата участваха председателят на РИК Валентина Велева, директорът на ОД на МВР Илиян Николов, началникът на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ Иван Иванов, директорът на Центъра за спешна медицинска помощ д-р Илиян Илиев, началникът на Регионалния инспекторат по образование Върбан Върбев, секретарят на община Шумен Жечко Жечев, Мартин Христов-ръководител екип на „Информационно обслужване“ АД, заместник-областният управител Даниела Миронова и главният секретар на Областна администрация Бейнур Ахмед.

Областният управител Петко Шаренков подчерта, че основен приоритет е нормалното и безпроблемно провеждане на изборите в региона, като високо цени професионалния опит и компетентност на всички, ангажирани с изборния процес.

Представителите на институциите информираха, че подготовката за провеждане на изборния ден е в ход, необходимата организация по места е създадена, има добра комуникация и взаимодействие между институциите и няма проблеми на този етап. На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с конкретните ангажименти на институциите по осигуряването на условия за нормално протичане на изборния ден.

Областният управител Петко Шаренков се срещна с директора на териториалната дирекция на ДАНС-Шумен

В първата си работна среща след встъпването си в длъжност областният управител Петко Шаренков прие директора на териториалната дирекция на ДАНС-Шумен Калин Кръстев. На срещата, в която участваха заместник-областният управител Даниела Миронова и главният секретар на Областна администрация Бейнур Ахмед, бяха обсъдени въпроси, свързани със сигурността в региона и с гарантиране на политическите права на гражданите и недопускане на противоправни деяния, по време на подготовката и провеждането на изборите на 5 октомври.

Областният управител Петко Шаренков подчерта, че е необходимо всички институции да работят и с действията си заедно направят така, че парламентарните избори да преминат без проблеми.

От своя страна Калин Кръстев увери областния управител, че в териториалната дирекция на ДАНС-Шумен е създадена необходимата организация по недопускане извършването на престъпления срещу политическите права на гражданите или други правоправни деяния с цел осигуряване на нормален изборен процес. Той бе категоричен, че при постъпване на сигнали за нарушения органите на реда ще действат съгласно законовата уредба за недопускане извършване на престъпление.

Калин Кръстев запозна областния управител, че в сложната геостратегическа и геополитическа обстановка, ръководената от него териториална дирекция на ДАНС-Шумен извършва дейности за защита на националната сигурност от посегателства, насочени срещу независимостта и суверенитета на страната, териториалната цялост, националните интереси, установяване в страната на конституционен ред и основните права и свободи на гражданите, свързани с разкриване, предотвратяване и противодействие на посегателства срещу националните интереси и срещу действия, застрашаващи или увреждащи политическите, икономическите и военноотбранителните способности на страната, както и защита на националната сигурност и противодействие на международния тероризъм и екстремизъм, противодействие на организираната престъпност и наркотрафика, противодействие на незаконното разпространение на продукти и технологии под международен контрол, както и на оръжия за масово унищожение, прането на пари и други рискове и заплахи, насочени срещу интересите на страната и на нейните съюзници и партньори и други.

В края на срещата директорът на териториалната дирекция на ДАНС-Шумен Калин Кръстев поздрави областния управител Петко Шаренков за назначението му и му пожела успех в изпълнението на професионалните отговорности.

Новият областен управител на Шумен встъпи официално в длъжност

 

Новият областен управител на Шумен Петко Шаренков встъпи в длъжност. На официална церемония в Областна администрация досегашният областен управител Венцислав Венков му предаде печата на администрацията и ключовете от кабинета си. Аз оставям една много добре работеща и открита администрация с добри професионалисти, с които имах честта да работя, каза Венцислав Венков, който пожела успех на новия областен управител.
Заемам поста областен управител на Шумен с цялата си отговорност и си давам сметка, че залагам името си, за да оправдая гласуваното ми доверие от министър-председателя на Република България. Искам да ви уверя, че приоритет в работата ми ще бъде нормално и спокойно протичане на изборите в 30-и Шуменски многомандатен избирателен район, каза Петко Шаренков. Той подчерта, че не е член на никоя политическа партия, което му дава възможност да запази неутралитет и да работи еднакво добре и коректно с всички политически сили.
Петко Шаренков бе назначен на поста областен управител на Шумен с решение на Министерския съвет на 10 септември тази година.

Проверки в училищата в област Шумен във връзка с началото на учебната година

Областната дирекция на МВР е в готовност и ще предприеме необходимите мерки, за да гарантира сигурността на учениците със старта на новата учебна година. Това увери директорът на ОД на МВР-Шумен Илиян Николов на среща днес със заместник-областния управител Даниела Миронова, на която беше обсъдена организацията и осигуряването на безопасността в училищата в област Шумен във връзка с нормалното започване на учебната година. По думите на Илиян Николов ще има засилено полицейско присъствие около всички учебни заведения в региона, като ще бъдат обезпечени пиковите часове с цел опазване на обществения ред.

В срещата в Областна администрация участваха Иван Иванов-началник на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Петър Тодоров, началник сектор „Държавен противопожарен контрол“ в Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“. Те съобщиха, че са извършени проверки във всички училища за пожарната безопасност и няма пречки за нормалното извършване на учебния процес в сградите.

Петко Шаренков – областен управител на област Шумен

Промени в ръководството на седем областни администрации направи правителството на днешното си заседание, съобщи пресслужбата на Министерския съвет на Република България. Като областни управители на Софийска област и на Силистра бяха освободени Емил Иванов и Насуф Насуф във връзка с подадени от тях заявления. С решение на кабинета постовете си освобождават още Георги Рачев (Велико Търново), Николай Григоров (Габрово), Стоян Ненчев (Разград), Емел Мустафова (Търговище) и Венцислав Венков (Шумен). В област Шумен за областен управител е назначен Петко Шаренков- старши експерт във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” към НВУ „Васил Левски”. Завършил е ВНВАУ – Шумен.

ОД на МВР- Шумен в готовност за осигуряване на обществения ред и сигурност при провеждане на изборите

Подготовката за провеждане на изборите на 5 октомври на територията на област Шумен беше обсъдена на работна среща на Даниела Миронова- ВрИД областен управител на Шумен с директора на ОД на МВР-Шумен Илиян Николов. На разговорите, в които участваха председателят на РИК-Шумен Валентина Велева и главният секретар на Областна администрация-Шумен Бейнур Ахмед, бяха коментирани въпроси, касаещи хода на подготовката и ангажиментите на институциите по осигуряването на условия за нормално протичане на изборния ден.
По думите на Илиян Николов Областната дирекция на МВР е в готовност да не допусне незаконосъобразни действия и нарушаване на изборните права на гражданите. До момента няма постъпили сигнали за купуване на гласове, но органите на реда ще извършат проверка при всяка такава информация и ще предприемат действия съгласно закона за противодействието на купуването на гласове.
Директорът на ОД на МВР каза още, че е в ход подготовката за осигуряването на обществения ред и сигурност в изборния ден, като ОД на МВР ще осъществи всички необходими дейности по охраната на помещенията за гласуване и за съхраняване на бюлетините и изборните книжа. Има добра координация и са договорени начините за взаимодействие с прокуратурата и с Районната избирателна комисия с оглед нормалното протичане на изборния процес.