януари, 2015

МРРБ представя в Шумен Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

В рамките на националната разяснителна кампания Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще представи в Шумен Националната  програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

В тази връзка Областна администрация-Шумен организира работна среща на 10 февруари-вторник, от 17.00 ч. в зала концертна на Младежки дом-Шумен.

На срещата ще бъде направена презентация на одобрените методически указания по програмата, както и на образците за кандидатстване.

Поканени за участие са кметовете на общините в региона, служители от администрациите, домоуправителите на допустимите за подпомагане многофамилни жилищни сгради, граждани.

Областният управител Донка Иванова инициира работна среща с народните представители и кметовете на общини в област Шумен

Съвместна среща на народните представители и кметовете на общините в област Шумен инициира областният управител Донка Иванова.

Целта на разговорите е координация и успешно взаимодействие между законодателната, изпълнителната и местната власт за постигане на по-добро сътрудничество и съвместни действия в името на просперитета жителите на Шуменска област.

Срещата ще се състои на 2 февруари-понеделник, от 10.30 ч. в зала 2 на Областна администрация-Шумен.

Съболезнования от областния управител на Шумен по повод смъртта на президента д-р Желю Желев

В писмо до близките на президента д-р Желю Желев, областният управител Донка Иванова изказва съболезнования по повод неговата внезапна кончина.

„В този тъжен ден приемете моите и на жителите на област Шумен искрени съболезнования. Ще запомним д-р Желев като радетел на европейския път на България, като човек, отдал живота си в името на демократичното развитие на страната ни и добруването на българския народ“, се казва в съболезнованието. „Скърбим заедно с Вас за човека, който ще остане в съзнанието на всички нас със своята честност, принципност и всеотдайност“, пише още в писмото си областният управител Донка Иванова.

Учреден беше Областен съвет по здравеопазване

Областен съвет по здравеопазване беше учреден днес под председателството на областния управител Донка Иванова. Съветът, действал в Областна администрация до 2008 година, възстанови дейността си по инициатива на областния управител на област Шумен. Благодаря, че приехте поканата ми и се радвам, че дейността на този съвет се възстанови. Целта е да се решават проблемите в сферата на здравеопазването в нашия регион и вярвам, че работата ни ще доведе до реални промени в сектора, заяви Донка Иванова.

Членове на съвета са ръководителите на лечебните заведения в област Шумен, на РЗОК, РЗИ, ЦСМП, председателите на районните колегии на лекарския съюз, на зъболекарите, асоциацията на общопрактикуващите лекари, асоциацията на професионалистите по здравни грижи, съюза на фармацевтите. Със съвещателни функции в съвета участват зам.-кметът по здравеопазване и социална политика на община Шумен Седат Кадир и председателят на Комисията по здравеопазване и социална политика в Общински съвет-Шумен д-р Стоян Тодоров.

Директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Пепа Калоянова представи  здравно-демографски анализ за 2013 година, според който населението намалява и застарява. Отчетена беше висока детска смъртност в региона от 12,9%, като по този показател област Шумен се нарежда на предпоследно място в страната. Според анализите други проблеми са затруднен достъп до медицинска помощ и липсата на качествено здравеопазване в малките населени места, отрицателен естествен прираст на населението, 92% смъртност от хронични заболявания, недостиг на лекари специалисти и др.

Следващото заседание на Областния съвет по здравеопазване ще се проведе през месец април, когато ще се дискутират въпросите с дефицита на медицински кадри и мерките за преодоляването на този проблем, както и извършеното до момента за откриването в Шумен на филиал на Медицински университет-Варна. Създадени бяха две работни групи от специалисти,които задълбочено да анализират проблемите и да подготвят конкретни предложения за решения.

Разкриват три нови специалности в професионалните гимназии и училища в област Шумен през следващата учебна година

Три нови специалности ще бъдат разкрити в професионалните гимназии и училища на територията на област Шумен през следващата учебна година. Предложението на Регионалния инспекторат по образование за държавен план-прием за държавните професионални гимназии, средни общообразователни училища и специални училища с паралелки за придобиване на степен за професионална квалификация от област Шумен за учебната 2015/2016 година беше обсъдено и одобрено на заседание на Постоянната комисия по заетостта под председателството на заместник-областния управител Селиме Кърджалиева.

Новите специалности са „Интериорен дизайн“ в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия- Шумен, „Агроекология“ в Професионалната гимназия по селско стопанство и хранителни технологии- Шумен и „Малък и среден бизнес“ в СОУ „Св. Паисий  Хилендарски“-Върбица.

План-приемът предвижда общо 43 паралелки да бъдат разкрити през следващата учебна година. Девет са заложените паралелки с интензивно изучаване на чужд език след завършен 7 клас. След завършено основно образование в професионалните гимназии се предвижда да бъдат реализирани 22 паралелки. По 2 паралелки ще бъдат разкрити за ученици след завършено основно образование в СОУ, за I степен на професионална квалификация след завършен 8 клас в помощни училища и за вечерна форма на обучение в професионалните гимназии след завършено основно образование. Шест са заложените паралелки за задочна форма на обучение след завършено основно образование в професионалните гимназии. Пред членовете на комисията началникът на РИО-Шумен Върбан Върбев съобщи, че план-приемът е изготвен съобразно броя на завършващите ученици през настоящата учебна година, като децата, които тази година ще завършат 7 клас, са с 248 по-малко спрямо предходната година, а завършващите 8 клас са с 48 повече. По думите му при подготовката на предложението са отчетени наблюдаваща се тенденция на демографски срив, миграционните и емиграционни процеси, но са се съобразили и с исканията на директорите. Върбев каза още, че ръководителите на професионалните гимназии работят активно с представителите на бизнеса по места.

Областният управител на област Шумен Донка Иванова изрази неудовлетворението си от факта, че представителите на работодателските организации, което са членове на Постоянната комисия по заетостта, не присъстваха на днешното заседание. Преодоляването на несъответствието между реалните потребности на бизнеса и професионалното образование трябва да е наша обща цел. Ще сме си свършили работата, само ако бъдем сигурни, че всички ученици бъдат реализирани в професиите, които са завършили , каза Донка Иванова.

През учебната 2014/2015г. при заложен план-прием от 39 паралелки, е реализиран прием в 36 паралелки.

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на посещение в Шумен

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева беше днес на посещение в Шумен. В Областна администрация тя проведе среща с областния управител Донка Иванова и народния представител Любомир Христов, на която бяха обсъдени приоритетни за региона проблеми. По-късно министър Василева разговаря и с кмета на общината Красимир Костов, председателя на Общинския съвет проф. Георги Колев, заместник-кметовете Иван Йонков и Александър Генчев.

В рамките на посещението си министъра на околната среда и водите Ивелина Василева  инспектира на място работата по строителните дейности на проект  “Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап”.   Той се финансира в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ (ОПОС) и е на стойност 75,7 млн. лв. Министър Василева определи проекта като рисков, тъй като сроковете за изпълнение са напрегнати. Строителните дейности трябва да приключат до края на октомври 2015 г. „От страна на Министерството на околната среда и водите е направена добра организация за обработване на документите, а от ноември миналата година разплащанията са регулярни. Очаквам от всички участници в процеса максимална мобилизация“, допълни Ивелина Василева.

В рамките на проекта се предвижда реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води на град Шумен, подобряване на водния цикъл на града чрез изграждане и рехабилитация на 44,11 км. канализация, както и изграждане и рехабилитация на 11,76 км. водоснабдителна мрежа. Ще бъдат изградени и довеждащ колектор до канализационна помпена станция (КПС) в квартал Дивдядово, канализационна помпена станция „Дивдядово”, тласкател от КПС – Дивдядово и захранващ външен водопровод до канализационна помпена станция на квартала.

Проектът “Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап” е един от най-важните проекти, които се реализират в рамките на ОПОС. Той цели осигуряването на водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, което ще подобри условията за живот на населението. Ще се намали рискът от заболявания, свързани със замърсяването на околната среда. Също така ще се подобри състоянието на водите, което ще допринесе за запазването на биологичното разнообразие. Проектът ще обслужва население от 76 989 души. Ще бъдат създадени и нови работни места.

Областният управител Донка Иванова обсъди със синдикатите предложението за оптимизация на графика за движение на влаковете на територията на област Шумен

Областният управител на област Шумен Донка Иванова се срещна днес с представители на синдикатите във връзка със създалата се ситуация относно предложението на „БДЖ-Пътнически превози“ за оптимизация на графика за движение на влаковете на територията на област Шумен. Беше внесено искане от Инициативен комитет за подкрепа. То е адресирано до Президента, Председателя на Народното събрание, Министър-председателя, Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения и до Областния управител на област Шумен.

По време на разговорите, в които участваха Анета Денева-председател на Регионалния съвет на КНСБ-Шумен, Радостин Павлов- член на стачния комитет и експерт в Регионален съвет на КНСБ-Шумен, Румен Иванов-председател на Синдикална организация на ЖП гара към КНСБ и Данаил Йорданов-председател на синдикална организация на ЖП гара към КТ „Подкрепа“, Донка Иванова изрази становище, че ще се намери оптимално решение. По думите й не трябва да се допуска да останат хора и населени места без никакъв транспорт, като  същевременно се отчита и реалното състояние на БДЖ, където е ясно, че без реформи и стратегия за развитие, дружеството ще продължи да трупа загуби.

По-рано днес на работна среща в Областна администрация беше обсъдена натовареността на влаковете, които са включени в предложението за оптимизация на графика за движение на влаковете на територията на област Шумен. Установи се, че с Пътнически влак 20165 Шумен-Варна пътуват най-много ученици в посока Каспичан, Мадара и Калугерица и спирането на този влак ще създаде проблеми за тяхното прибиране след училище. С пътнически влак 20155 Горна Оряховица-Шумен пътуват ученици и работници, като обикновено пътуват между 100 и 150 човека.

С останалите влакове, включени в предложението за оптимизация, пътуват учащи се и граждани, в т. ч. хора в пенсионна възраст и ж.п служители, като техният брой е между 30 и 50 човека.

Във връзка с постъпило искане от „БДЖ-Пътнически превози“ за мнение по предложения проект за промяна на графика за движение на влаковете, с писмо от 09.01.2015г. до управителя на „БДЖ-Пътнически превози“ областният управител Донка Иванова е изразила становище, че не подкрепя предложението за оптимизация на този график.

От една страна предложението на „БДЖ-Пътнически превози“ за оптимизация на графика за движение на влаковете ще доведе до намаляване на загубите в размер на 39.9 млн. лева, но трябва да се обсъдят всички възможности за оптимизиране на разходите на дружеството, като се търсят варианти за удовлетворяване на потребностите на населението в най-голяма степен, е становището на областния управител Донка Иванова.

Отпадат ограниченията за движение по път ІІ-73 Шумен – Карнобат

Считано от 13.00 ч. днес-12 януари, отпадат всички ограничения за движение на товарни превозни средства през Ришки проход /път ІІ-73 Шумен-Карнобат/.

Временно е ограничено движението на товарни автомобили по път ІІ-73 Шумен – Карнобат

Считано от 11.40 ч. днес-12 януари, временно е ограничено движението на товарни автомобили по път ІІ-73 Шумен – Карнобат, поради обилен снеговалеж и почистване на пътното платно.

Временно е ограничено движението по път ІІ-73 Шумен – Карнобат поради обилен снеговалеж и почистване

В област Шумен няма населени места без ток и вода. По данни на дежурните в общините пътищата в региона са проходими при зимни условия.

Считано от 9.30 ч. днес временно се затваря за движение път ІІ-73 Шумен – Карнобат поради обилен снеговалеж и почистване.