февруари, 2015

Заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен

Общо събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен свика днес областният управител Донка Иванова в качеството си на председател на асоциацията и представител на държавата, съгласно Закона за водите.

Общото събрание даде принципно си съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и за предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане със съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ООД на водоснабдителната и канализационна система в обособената територия на Асоциацията по Вик-Шумен.

В рамките на днешното заседание членовете на асоциацията решиха на следващ етап при обсъждане на параметрите на проектодоговора с ВиК оператора да бъде представен кратък анализ на финансово-икономическото състояние на дружеството.

Асоциацията по ВиК в област Шумен е учредена през 2010 година.  По закон държавата в лицето на областния управител участва в асоциацията с 35% дял. Останалите 65% се разпределят между общините, като дяловото участие на всяка от общините е различно и се определя съобразно броя на населението във всяка община.

Областният управител Донка Иванова инициира работна среща за обсъждане на възможностите за удовлетворяване исканията на Гражданските инициативни комитети по отношение качеството на питейната вода в Шумен

По инициатива на областния управител Донка Иванова в Шумен се организира работна среща за дискусия относно възможностите за удовлетворяване исканията на Гражданските инициативни комитети по отношение качеството на питейната вода.

В изпълнение на поет ангажимент, областният управител на Шумен кани за участие в обсъждането представители на ДКЕВР, МРРБ, МОСВ,  „Водоснабдяване и канализация-Шумен, кметовете на общините Шумен и Велики Преслав, както и представители на Гражданските комитети „Сдружение за Шумен“, „Шумен за децата ни“ и „Чиста вода за Шумен“.

Планирано е срещата да се проведе в периода между 10 и 20 март, съобразно ангажиментите на участниците.

Деца от Ресурсния център в Шумен закичиха с мартеница областния управител Донка Иванова

В навечерието на Баба Марта деца от Ресурсния център в Шумен гостуваха в Областна администрация и поздравиха областния управител Донка Иванова с един от най-хубавите пролетни празници. Малчуганите рецитираха стихове, а после подариха мартеница и картичка на Донка Иванова с пожелания за много здраве.

Ос своя страна областният управител Донка Иванова също закичи децата с мартенички и ги зарадва с лакомства.

 

Заседава Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

Информация за дейността на териториална дирекция „Национална сигурност“ Шумен по отношение на превенцията и противодействието на корупцията през 2014 г. беше представена на заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, което се проведе в Областна администрация-Шумен под председателството на областния управител Донка Иванова. В доклада си директорът на ТД „Национална сигурност“ – Шумен Калин Кръстев подчерта, че са налице данни за нарушения, както при големите инфраструктурни проекти, така и при малките обществени поръчки по изграждане на спортни съоръжения, градско осветление, облагородяване на градска среда, горива, доставка на хранителни продукти, консумативи, осъществяване на охранителна дейност, строително-монтажни работи по общински сгради и др. Запазва се своеобразния местен монопол. Някои юридически лица са избрани за изпълнители по над 10 значими проекта за съответния регион, има индикации за неформални договорености за бъдещо възлагане на определени дружества на проекти с голяма финансова стойност, индикации за манипулиране решението на комисията, провеждаща процедурата по избора за изпълнител, обясни Калин Кръстев. По думите му сред нарушенията са и предоставянето на изпреварваща и специфична информация, съчетана със специално подбрани критерии за оценка на кандидатите или залагане на кратки срокове за предоставяне на необходимата за участие техническа документация. При някои поръчки необосновано се възлага максимално възможния срок от 5 г. с цел след изтичане на мандата на лицата, заемащи държавни длъжности, правоприемникът да продължи изпълнението на договора, каза още директорът на ТД „Национална сигурност“-Шумен и поясни, че в много от случаите има обвързаност между възложител, изпълнител и подизпълнител.

Пред членовете на съвета директорът на ОДМВР-Шумен Илиян Николов съобщи, че през 2014 година 22 са регистрираните сигнали за престъпления с корупционен елемент. През миналата година полицейски служители са установили длъжностно лице, член на изпитна комисия,  поискало 500 лева от задочен ученик. Установени са шест престъпни деяния на длъжностни лица/ престъпления по служба/, превишили правата си с цел облага. Образувани са две досъдебни производства за безстопанственост от длъжностни лица. Установени са и 13 престъпни деяния за длъжностно присвояване. Всички са свързани с присвоявания от длъжностни лица на вещи и парични средства, които са им били поверени да ги пазят или управляват.

Представителите на общините и на държавните институции в региона декларираха, че през миналата година при тях не са постъпвали сигнали и жалби от граждани за корупция. Областният управител Донка Иванова определи този факт като израз на недоверието на гражданите към институциите и подчерта убедеността си, че е  важно всеки да си свърши работата, правейки необходимото в максимална степен. Важна е превантивната работа, която всички имаме възможност да извършваме и това е основен инструмент в усилията ни за недопускане на корупционни практики, каза Донка Иванова.

Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията прие План за работа на съвета през 2015 година, в който е заложено организиране на анкетно проучване относно удовлетвореността на гражданите и бизнеса от качеството на административното обслужване и измерване на риска от корупционни действия в администрацията. Решено беше Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията да следи за спазване на прозрачността при провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки при реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и при констатиране на нередности да бъдат сигнализирани компетентните органи.

Областният управител Донка Иванова подписа първите за област Шумен договори за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Областният управител Донка Иванова, кметът на община Смядово Иванка Петрова и представителят на Българската банка за развитие Марин Маринов подписаха първите за област Шумен четири тристранни споразумения за целево финансиране за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. На церемонията в Областна администрация присъстваха председателите на сдруженията и екипът от община Смядово, съдействал на собствениците при подготовката и регистрацията на сдруженията.

Община Смядово е първата община от региона, която извървя този дълъг и не много лек път, за да се стигне до подписването на тристранните споразумения и аз поздравявам  всички участници в този процес. Постигнатият резултат е потвърждение на това, че когато се работи убедено и заедно, всички трудности могат да бъдат преодолени, заяви при подписването областният управител Донка Иванова.

Работихме много, амбицирано, проведохме много разговори и срещи с хората и аз съм убедена, че успешно ще изпълним договорите, каза кметът на Смядово Иванка Петрова.По думите й общината готовност до 10 март да бъдат сключени договорите с фирмите, които ще правят техническо обследване и енергиен одит на блоковете.

Сградите в Смядово, които ще бъдат санирани, са строени преди повече от 30 години и в тях живеят около 500 души.

Консултативна група обсъди искане до ДКЕВР за корекция на цената на питейната вода в Шумен

В изпълнение на поет ангажимент, по покана на областния управител Донка Иванова, в Областна администрация-Шумен днес заседава консултативна група за обсъждане и подготовка на аргументирано предложение към Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за намаляване цената на водата в Шумен. В срещата участваха общественият посредник на община Шумен Иван Капралов, управителят на ВиК-Шумен Светлозар Дамянов, Добромир Драев и Валери Младенов като представители на Граждански инициативен комитет, експерти от Областна администрация.

След дискусия беше решено Гражданският инициативен комитет да подготви писмо на база предписания и решение на ДКЕВР от месец март 2014 година, което да бъде внесено до областния управител с искане по административен път да се изпратят новите предложения за разглеждане от регулатора.

Днес обсъждахме предложенията на Гражданския инициативен комитет, които ще бъдат внесени като писмо с мерки за упражняване правото на контрол върху качеството на водата и възможността за регулиране на цената на водата, като писмото ще бъде изпратено до ДКЕВР. Изграждането на Пречиствателна станция за питейни води във времето няма да се случи толкова бързо, колкото ни се иска, но това е началната от многото стъпки в посока за разрешаване на проблема до започване изграждането на пречиствателна станция“, каза областният управител Донка Иванова.

Добромир Драев от Гражданския инициативен комитет обяви четири основни искания- ДКЕВР да редуцира цената на водата съобразно нейното качество, ВиК-Шумен да спре всички съдебни процедури срещу своите длъжници заради некачествената вода, да бъдат сключени индивидуални договори от страна на ВиК с всеки потребител, както и да бъде подписано споразумение какви ще бъдат мерките, с които ВиК ще гарантира качеството на водата.

Има неща, които аз наричам междуинституционални черни дупки. В тях всяка институция действа по закон, пише предписания, действа по закон, след което нищо не се случва, каза общественият посредник Иван Капралов, който определи проблема в Шумен като такъв казус, потвърждавайки  ангажимента на институциите да се търси някакво решение.

МРРБ осигурява средства за изготвяне на работен проект за изграждане на Пречиствателна станция за питейни води в Шумен

Осигурено е финансиране в размер на 400 000 лв. чрез капиталовия бюджет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г. за изработване на работен проект за Пречиствателна станция за питейни води за Шумен. Това ще отвори възможност за кандидатстване за европейско финансиране по оперативна програма „Околна среда“ за изграждане на съоръжението, обяви на пресконференция областният управител Донка Иванова, в която участваха и народните представители Любомир Христов и Ралица Тодорова. Донка Иванова подчерта, че Пречиствателната станция за питейни води е приоритетен обект. Държавата ще защити пред Европейската комисия нуждата от финансиране на безусловно необходими за страната ни обекти, а безусловно необходим обект за Шумен е пречиствателната станция за питейни води, каза областният управител Донка Иванова. Тя направи преглед на предприетите по този проблем действия през последните повече от 30 години, акцентирайки, че пропусната възможност през лятото на 2014 г. за начало на строителните дейности и незапочналата реформа във ВиК сектора са пречка за осигуряване на средства за изграждане на пречиствателна станция през тази година. Нашата готовност се изразява в това, че има площадка за изграждане на тази станция, предстоят отчуждителни процедури, има изработен идеен проект, има готови процедури за избор на строител. Повече от 30 години по проблема се е работило без осезаем резултат, но на този етап вече има решение на МРРБ за финансиране на работен проект”, заяви Донка Иванова. Тя изрази надежда на сесията утре на Общинския съвет в Шумен, в чиито дневен ред е включен проблемът с качеството на водата, всички да се обединят отговорно за реални действия, за да се избегнат нови пропуски.

Народният представител Любомир Христов съобщи, че са водени разговори с министъра на регионалното развитие и благоустройството и г-жа Лиляна Павлова е поела ангажимент за сформирането на работна група от експерти, която да предложи алтернативни решения за намаляване на мътността на водата. Полагаме усилия в търсене на решения, но няма как за няколко месеца да компенсираме бездействието на мнозина преди нас, заяви Любомир Христов.

Областният управител Донка Иванова и народните представители се ангажираха да представят предложението на шуменци за компенсация заради негодната за пиене вода и намаляване на цената й в ДКЕВР и Комисията за защита на потребителите.

Приета беше Областната програма за честванията на 100 години от Първата световна война и 70 години от края на Втората световна война

На заседание днес Областната комисия „Военни паметници“ под председателството на областния управител Донка Иванова разгледа и одобри Областната план-програма за честването на 100 години от Първата световна война и 70 години от края на Втората световна война.

Сред инициативите, включени в програмата, са изложби, отпечатване на плакати за 100-годишнината от Първата световна война, прожекции на филми и радиопредавания, уроци по родолюбие, посветени на героизма на българските войни, изследване на жилищнобитовите условия, в които живеят ветераните от Втората световна война, акция „Признание“ за доброволна помощ към ветераните, конкурси за стихове и есета и др. Средствата за дейностите в Националния план за 100-годишнината от Първата световна война, са силно редуцирани, каза заместник-областният управител Петко Шаренков. По думите му част от постъпилите предложения са били без обосновани количествено -стойности сметки, като общата необходима сума за планираните инициативи е била в размер на 3 565 000 лв. На база становище на Министерството на финансите е решено всяка година в периода 2015-2018 година да бъдат отпуснати до 400 000 лв.

За 2015 година 216 000 лв. от парите са предвидени за честванията на 70 години от края на Втората световна война, а останалите за мероприятия, посветени на 100 години от Първата световна война. Област Шумен тази година ще получи 7 000 лв. за изграждане на Паметник на загиналите във войните за обединение жители на община Върбица, като това са 50% от необходимите средства.

В програмата за 2015-2016 г. е заложено и възстановяване на Паметника-портал на 7-ми преславски полк в Шумен. Превърна се в политика на Министерството на отбраната още при отбелязването на 100-годишнината от Балканските войни да се възстановяват паметниците на полковете. Предвид това, че следващата година отбелязваме 100 години от Тутраканската епопея, Министерството на отбраната ще подкрепи възстановяването на този паметник на историческото му място, обясни Кристина Томова, мл. експерт дирекция „Социална политика“ в  Министерството на отбраната, която присъства на заседанието на комисията. Предстои да бъде взето решение на кое място в Шумен да бъде възстановен паметникът-портал, който е открит през 1927 година, но по-късно на неговото място в центъра на града е построен Паметникът на свободата.

В рамките на заседанието на комисията беше представена и презентация за икономическото развитие сдружение с нестопанска цел „Обединени българи за устойчив свят“-София.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков представи в Шумен Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков представи пред шуменци Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Срещата, в която участваха народните представители Любомир Христов и Ралица Тодорова, беше  открита от областния управител на област Шумен Донка Иванова, която подчерта, че реализацията на програмата ще доведе до по-добри условия на живот в домовете на хората.

Пред присъстващите над 200 души в концертната зала на Младежки дом-Шумен заместник-министър Нанков заяви категорично, че държавата поема всички разходи по изпълнението на програмата и собствениците няма да платят нито стотинка. Той каза още, че пряк ефект за всяко домакинство ще бъде намаляването на енергопотреблението в жилищата и по-ниските сметки за електроенергия, както и увеличаването на експлоатационната годност на сградите чрез тяхното конструктивно укрепване. За първи път в условията на пазарна икономика 100% публичен ресурс се дава за подобряване на частна собственост, подчерта зам.-министър Нанков, изразявайки убедеността си, че след първата готова сграда хората ще се убедят в ефективността на програмата.

Одобрените методически указания, стъпките за кандидатстване по програмата, допустимите дейности представи Десислава Йорданова, съветник в МРРБ.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков отговори на много въпроси, касаещи конкретни казуси от практическото приложение на програмата.

Обсъдиха напредъка по изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Шумен

Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси на заседание днес под председателството на областния управител Донка Иванова обсъди информация за напредъка по изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Шумен 2012-2020 г. Представен беше обобщен мониторингов доклад за изпълнението на Плановете за действие на общините, в който е включена информация за извършените дейности от общините през последните две години в изпълнение на областната стратегия. Работено е по основните приоритети на стратегията, които са образование, здравеопазване, жилищна политика, заетост, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии. За постигане на оперативната цел-Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда, общините и неправителствените организации са реализирали редица проекти и дейности. Организирани са срещи и беседи с представители на ромската общност, на които са разяснени ползите и перспективите от образованието. Предприети са действия за стимулиране записването и редовното посещение на детска градина и училище, педагогическият персонал е преминал през курсове на обучение за работа в мултикултурна среда. По отношение изпълнението на целта – Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми, са проведени консултации, беседи, разяснителни кампании, безплатни прегледи и изследвания, включително и от мобилни кабинети за туберкулоза, ХИВ, хепатит, сифилис, имунизации и др. За подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях, основна роля за реализацията на дейностите имат общинските администрации и дирекциите „Бюро по труда“ чрез мерки и програми за заетост, като се отчита, че това е временна заетост, която има сезонен характер и не е устойчива във времето.

В хода на дискусията членовете на съвета се обединиха около становището, че основен приоритет в работата през следващите години трябва да е образованието, като основа за успешната реализация и интеграция. Децата трябва да започнат образованието си още в детските градини, където да учат български език. При постъпването си в училище те трябва да са научили езика, за да могат да учат пълноценно, каза областният управител Донка Иванова. Тя апелира към общините, институциите и неправителствения сектор за конкретни и резултатни действия, като подчерта, че ще продължат срещите по места за изпълнението на програмите и стратегиите в различните направления.

Представителите на общините Шумен, Нови пазар, Каспичан, Смядово и Никола Козлево, които участваха в заседанието, представиха планове за действие и приоритетите на общините за следващия планов период. Отчетено беше намаление на броя на децата от ромски произход, които напускат рано училище, като голяма част от учениците напускат страната заедно със семействата си по икономически причини.