април, 2015

Областният управител Донка Иванова се срещна с жителите на шуменското село Салманово

Изнесена приемна на областния управител Донка Иванова се проведе в село Салманово. В срещата с жителите на селото участваха още заместник-областният управител Петко Шаренков и управителят на „Напоителни системи“-Шумен Христо Николов. Въпроси за предстоящия напоителен сезон поставиха хората. Коментирани бяха цената, начините на отчитане и условията за ползване на поливната вода.

Областният управител Донка Иванова подкрепи инициативата на жителите на селото да бъде разкрит филиал в Салманово, в който да учат децата до 4 клас, които сега пътуват до училището в Дивдядово.

Обсъдени бяха и възможностите да бъде осигурено финансиране за изграждане на дренажна система в селото, за да бъде избегнато отводняването на къщите и дворовете в някои части на селото. Проект за това е представен в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС и се надявам средства да бъдат отпуснати, каза Донка Иванова.

Министерството на младежта и спорта назначи експерт за областите Шумен и Търговище

Николай Стоянов е назначен на длъжността гл. експерт в отдел „Координатори на административните области“ към Министерството на младежта и спорта. Той е определен да отговаря за областите Шумен и Търговище и ще подпомага провеждането на регионалната политика на министерството, като координира дейността между Министерството на младежта и спорта, областните администрации, ведомствата, общините и спортните организации в двете области Шумен и Търговище.

Николай Стоянов е завършил НСА „Васил Левски“ –София през 1991 година със специалностите учител по физическо възпитание и треньор по плуване. Работил е като треньор, учител по физическо възпитание в Професионалната гимназия по икономика, инструктор по бойна подготовка и спорт при ОД на МВР-Шумен, хоноруван преподавател по плуване и йога в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Областният управител Донка Иванова и кметът Александър Горчев откриха обекти по проект „ Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Велики Преслав“

Областният управител Донка Иванова и заместник-областният управител Петко Шаренков присъстваха на церемония за финализиране на проект „ Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Велики Преслав“. Проектът е на обща стойност 11 766 541 лв. и се реализира от община Велики  Преслав по оперативна програма „Околна среда“. Основната цел, заложена в проекта, е подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура, посредством повишаване на качеството на услугите за питейно-битово водоснабдяване и третиране на отпадъчните води.

Областният управител Донка Иванова поздрави жителите на Велики Преслав с реализацията на този мащабен и важен за общината проект, чрез който е изградена съвременна канализационна и водопровода мрежа като част от усилията за опазването на околната среда.

Символично лентата за финализирането на проекта прерязаха областният управител Донка Иванова, кметът Александър Горчев и управителят на ВиК- Шумен Светлозар Дамянов.

Областният управител Донка Иванова се срещна с представители на неправителствени организации от региона

Работна среща с представители на неправителствени организации и граждански сдружения инициира областният управител Донка Иванова. В разговорите днес в Областна администрация-Шумен участваха общественият посредник на община Шумен Иван Капралов и близо 30 представители на неправителствени организации, работещи в различни сектори.

Убедена съм в необходимостта от взаимодействие и вярвам, че можем заедно да работим така, че да има реални резултати от нашата дейност, каза при откриването на срещата областният управител Донка Иванова. Омбудсманът Иван Капралов подкрепи инициативата, изразявайки убеждението си, че мнението на неправителствения сектор е важно за институциите. Участниците в дискусията споделиха добри практики в своята дейност за успешно партньорство при съвместната си работа по социално значими проблеми.

Решено беше срещите на неправителствените организации в региона да станат традиционни, като първата тема за дискусия през месец юни ще бъде свързана с възможностите за организирани безплатни летни занимания на учениците. Ще бъде коментирана тревожната тенденция на непрекъснато увеличаване на броя на учениците в област Шумен, чиито родители работят в чужбина. Със съдействието на Регионалния инспекторат по образование ще бъде подготвена и обобщена информация с данни за децата, които растат без родителите си, като целта е да бъдат обсъдени мерки за подкрепа на тези деца.

Областният управител Донка Иванова с ангажимент към жителите на шуменския квартал Мътница за решаване на проблеми по благоустрояването на района

В рамките на обиколката в населените места от региона, областният управител Донка Иванова и заместник-областният управител Петко Шаренков посетиха шуменския квартал Мътница. При срещата си с жителите на квартала, хората поставиха редица въпроси, свързани с благоустрояването на района. Отправено беше искане и за съдействие пред фирма „Шумен-пътнически автотранспорт“ за промяна в маршрутното разписание на преминаващите автобуси.

Областният управител Донка Иванова се ангажира за решаването на поставените проблеми и със съдействието на шуменски фирми исканията на хората бяха удовлетворени.

Пет фирми от област Шумен получиха Приз за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Пет фирми от област Шумен бяха отличени за постигнати резултати при осигуряване на безопасни условия на труд. На заседание на Областния съвет по условия на труд, посветено на 28 април – Международен ден в памет на загиналите при трудови злополуки, областният управител Донка Иванова връчи на номинираните фирми Приз и благодарствена грамота за значим принос за осигуряване на безопасност и здраве при работа. Областна администрация-Шумен организира тази инициативата за пета поредна годна, като тази година отличените фирми са „Лавена“ АД, „Автомагистрали Черно море“ АД, „СБАЛК-Мадара“ ЕАД, „Тотал-М“ ООД и „Тони М“ ООД. Достойният труд е безопасния труд и това е важно за работодатели и за работници. И двете страни трябва да са добре аргументирани и мотивирани при изпълнение на трудовите си задължения. Едните да създават добри условия на труд, а другите да спазват трудовата дисциплина, да са информирани и да знаят правата си, заяви на церемонията областният управител Донка Иванова.

На заседанието беше представен анализ на трудовия травматизъм и професионалните заболявания през 2014г. Шуменска област се нарежда на 10 място сред 28-те области в страната по брой трудови злополуки, каза Богомил Райчев, старши инспектор в Районно управление „Социално осигуряване“-Шумен. В първото тримесечие на 2015 година се наблюдава тенденция за увеличаване на злополуките- те са 26, от които 18 са станали на работното място. За същия период на 2014 г. са станали 23 злополуки. През цялата 2014 година в Шуменска област са регистрирани общо 89 трудови злополуки, като сред тях няма такива със смъртен изход или довели до инвалидност на работниците.Отрасловото разпределение показва, че най-много злополуки са допуснати в производството на основни метали – 13, каза Богомил Райчев. По думите му в сравнение с предходните години относителният дял на допуснатите трудови злополуки запазва своите стойности.

След края на заседанието, по традиция членовете на Областния съвет по условия на труд поднесоха венци и цветя пред Паметната плоча на загиналите и пострадали при трудови злополуки на улица „Калоян“ 1 в Шумен.

Областният съвет по здравеопазване обсъди състоянието на човешките ресурси в системата на здравеопазването в региона

Състоянието на човешките ресурси в системата на здравеопазването в област Шумен обсъди на свое заседание Областният съвет по здравеопазване под председателството на областния управител Донка Иванова. Според анализа, представен от д-р Пепа Калоянова, директор на РЗИ-Шумен, в региона се наблюдава трайна тенденция на недостиг на лекари в определени специалности и на специалисти по здравни грижи.

Към настоящия момент от 597 регистрирани лекари в Регионалната колегия на Български лекарски съюз в лечебната мрежа работят 501 лекари. От работещите сега до 2020 г. в пенсионна възраст ще бъдат 27% от лекарите. В лечебно заведение за болнична помощ и ЦСМП – работят 183 лекари /37%/. В лечебни заведения за извънболнична помощ работят 107 души в специализираната извънболнична медицинска помощ и 98 общопрактикуващи лекари /41%/. 113 лекари работят едновременно в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ. Осигуреността на жителите на региона с медици е с 10 пункта по-ниска от средната за страната, като на един лекар в област Шумен се падат по 338 жители при 250 средно за страната.

В болничните заведения на територията на областта и в ЦСМП се забелязва недостиг на специалисти по редица специалности като ендокринология, кардиология, нефрология, неонатология, клинична хематология, психиатрия, съдова хирургия и др.

В болниците процентът на лекарите във възрастовата група до 34 г. е 4%, а във възрастовата група 35-44 години е 15.55%. Най – голям е процентът на лекарите във възрастовите групи 45-54 години – 34.2% и 55-64 години – 32.2% . Процентът на лекарите над 65г., навършили пенсионна възраст е  13.8%.

Според анализа, налице е изразена диспропорция в разпределението на лекарите специалисти в болнична и доболнична помощ при определени специалности, в полза на доболничната помощ. Необходимо е да се отчитат възникващите в перспектива проблеми, свързани с вида, броя и разпределението им, да се прогнозират бъдещите потребности и да се предприемат навременни мерки за осигуряването на достатъчен брой медицински специалисти, включително в периферията на областта. Това изисква активни действия както на лечебните заведения, така и на съсловните организации, държавните институции и местната власт. Поддържането на квалификацията и продължителното обучение изисква значително финансиране – участие в курсове, колегиуми, симпозиуми, конференции на национално и международно ниво.

Не са достатъчни възможностите за кариерно развитие на специалистите по здравни грижи, което в съчетание с ниско заплащане води до демотивация и отлив от практикуване на професията. Необходимо е да се отчита и факта, че процентът лекари и медицински специалисти, които са в пенсионна възраст или ще се пенсионират в близките 5 години, вероятно няма да се замени от достатъчен брой млади хора, поради по-малкият прием в Медицинските университети, намаляващия интерес поради ниско заплащане, миграцията към големи градове, емиграция.

Членовете на съвета решиха работната група към Областния съвет по здравеопазване да продължи своята работа. В срок до 10 юни ще бъдат изготвени предложения от конкретни мерки, диференцирани и насочени към всички нива на управление на системата- НС, МЗ, общините и лечебните заведения, с цел преодоляване на негативните тенденции и дисбаланса в отделните елементи на системата.

В рамките на заседанието беше обсъдена и подготовката до момента за разкриването в Шумен на филиал на Медицински университет-Варна за обучение на специалисти по здравни грижи /медицински сестри и акушерки/. Мария Симеонова, председател на Регионалната структура на Българската асоциация на специалистите по здравни грижи, съобщи, че документацията вече е в Министерство на образованието и науката. Има подписана договореност между община Шумен и Медицинския университет, което означава, че през тази година ще има прием, каза Мария Симеонова. За разкриването на филиала остават само съгласувателни административни процедури и решение на Народното събрание. Оптимист съм, че когато се стигне до гласуване в Парламента, разкриването на филиала в Шумен ще бъде одобрено от депутатите, каза областният управител Донка Иванова.

Областният управител Донка Иванова откри в Шумен Националната олимпиада по български език и литература

Шумен е домакин на XXXIV-та Национална олимпиада по български език и литература. 70 ученици от дванадесети клас ще вземат участие в олимпиадата, която беше официално открита в хотел Шумен. Смело и уверено да следват своите цели и стремежи пожела на участниците областният управител Донка Иванова. Надявам се да сте усетили атмосферата на тази част от България, откъдето тя е започнала, както и духа, който носи град Шумен с богатата си история от Възраждането, заяви при откриването на форума Донка Иванова. Областният управител пожела на учениците да продължават да развиват таланта и знанията си, да съхраняват богатството на българското слово и да пазят богатите образователни български традиции.

Председателят на националната комисия, която ще оценява работите на учениците, доц. Бойко Пенчев поздрави участниците във финалния кръг на олимпиадата. Самото ви присъствие тук вече ви прави победители, независимо от резултатите от състезанието каза доц. Пенчев.

На официалното откриване гости бяха още заместник-областният управител Сeлиме Кърджалиева, началникът на Регионалния инспекторат по образование Светлана Милева, директорът на дирекция „Култура, просвета и образование” в община Шумен Найден Косев, представители на Министерството на образованието и науката, преподаватели в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, учители.

Националната олимпиада ще се проведе в СОУ „Йоан Екзарх Български”. Тя се организира от Министерството на образованието и науката, Регионалния инспекторат по образованието, община Шумен и СОУ „Йоан Екзарх Български”.

 

Областна администрация-Шумен беше домакин на ученически дебат за агресията в училище

Областният управител Донка Иванова откри ученически дебат на тема „Допринася ли това, което се говори в публичното пространство за агресивността в училище“. Форумът се организира от „Асоциация Интегро“ в рамките на проект „Нашият живот – в нашите ръце“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България. Темата на дебата е актуална тема, която вълнува всички, защото сме свидетели на ежедневни случаи на насилие и агресия в училище, каза при откриването областният управител Донка Иванова. Тя поздрави младите хора за инициативата и възможността да обсъждат, коментират и да търсят причините за този важен за цялото ни общество проблем.

В дискусията участваха ученици от Шумен, Омуртаг, Върбица и Нови пазар. Дебатът в Шумен е втория от трите дискусии, които „Асоциация Интегро“ организира. Първият дебат се е състоял на 17 април в Разград, а на 8 май ученици ще дебатират във Варна.

Областният управител Донка Иванова беше гост на празника за 150-та годишнина на ОУ „Никола Й.Вапцаров“ в село Дибич

С  тържествен концерт Основно училище „Никола Й.Вапцаров“ в село Дибич отбеляза своя 150-сет годишен юбилей. Гости на празника бяха областният управител Донка Иванова, заместник-областният управител Селиме Кърджалиева, заместник-кметът по култура, просвета и образование на община Шумен Живка Тонева, много директори на училища от региона, бивши и настоящи учители и ученици на училището. Историята на училището представи директорът Димка Христова. Имало е трудности през годините, има ги и сега, но ентусиазмът и желанието за работа са помагали за преодоляването им, каза г-жа Христова.

Сърдечни поздравления за празника отправи областният управител Донка Иванова, отдавайки дължимото на постиженията на поколения педагози и ученици за развитието на училището. В днешния празничен ден, призовавам Вас, техните наследници, да продължите да носите възрожденския плам към познанието в сърцата си. Запазете творческия си ентусиазъм, вдъхновението и всеотдайността по пътя Ви напред през годините, каза Донка Иванова.

Празничната програма завърши с концерт на възпитаниците на училището и техните гости от училищата в Смядово, Нови пазар и Върбица.