май, 2015

До края на годината трябва да бъде готов работният проект на Пречиствателната станция за питейни води за град Шумен

Главният секретар на Асоциацията по ВиК в област Шумен Павел Станков участва в първото заседание на Техническия експертен съвет за оценка на идейния проект за Пречиствателна станция за питейни води за град Шумен, което се проведе в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Участие в работата на съвета са взели и управителят на ВиК-Шумен Светлозар Дамянов, кметът на община Шумен Красимир Костов, заместник-кметът Иван Йонков, експерти от МРРБ и от водния сектор.

Участниците в заседанието са се обединили около становището Пречиствателната станция за питейни води да бъде ситуирана до Помпена станция „1300“ до квартал Дивдядово, което би позволило изграждането на съоръжението максимално бързо и без сериозни допълнителни разходи. В хода на дискусията са направени редица уточнения и е взето решение експертите да представят своите становища за промени в проекта. След като бъдат направени корекциите, до средата на месец юни ще се проведе ново заседание на Техническия експертен съвет, на което проектът  ще бъде приет.

Категоричното желание на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е до края на тази година да бъде изработен и работен проект на Пречиствателната станция за питейни води за град Шумен, което ще даде възможност за кандидатстване за финансиране по европейските програми и разрешаване на дългогодишния проблем с качеството на питейната вода.

Средствата в размер на 400 000 лв. за изработване на работен проект за Пречиствателна станция за питейни води за Шумен бяха осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството след разговори на областния управител Донка Иванова и народния представител Любомир Христов с министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. След срещата МРРБ обяви Пречиствателната станция за питейни води за приоритетен обект и стана ясно, че държавата ще защити пред Европейската комисия нуждата от финансиране на безусловно необходими за страната ни обекти, какъвто е и Пречиствателната станция за питейни води за Шумен.

Паралелно с това в търсене на допълнителни възможности и интегриран подход при решаване на проблемите с качеството на питейната вода, след среща на областния управител Донка Иванова и народния представител Любомир Христов с министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, бяха одобрени средства за община Шумен от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за техническа помощ в размер на 509 000 лв. за проектиране на довеждащия водопровод от язовир Тича.

Областна администрация-Шумен е партньор по проект на Държавната психиатрична болница-Царев брод за ремонт на консултативно-диагностичното отделение към лечебното заведение

Държавната психиатрична болница в Царев брод в партньорство с Областна администрация-Шумен реализира проект „Ремонт на консултативно-диагностичното отделение със стационар в Шумен“. Финансирането в размер на 158 800 лв. е безвъзмездна помощ от Японското правителство. На пресконференция днес заместник-областният управител Петко Шаренков и директорът на болницата д-р Нели Николова представиха дейностите, заложени за реализацията на проекта. Ремонт се извършва в базата на болницата, която се намира в двора на МБАЛ-Шумен, като целта е да се създадат по-добри условия на работа на медицинските специалисти, а и на хората, които тук получават заверка на медицински удостоверения за работа, за граждански брак и др. Това са помещения, строени в началото на миналия век и от години са в окаяно състояние, сградата е амортизирана и е била затворена, защото стана опасна за работещите там, а и за посетителите, каза директорът на Държавната психиатрична болница д-р Нели Николова. По думите й лечебното заведение е търсило през годините различни възможности, за да се справи с този проблем. Историята на проекта е дълга, нашето министерство нямаше как да отпусне капиталови средства за такъв сериозен ремонт. Кандидатствахме през 2011г. за финансиране, през лятото на 2014г. получихме одобрение и през септември миналата година подписахме договора, каза още д-р Николова.

След проведени поръчки за изпълнител на обекта, от месец март тази година започват ремонтните дейности.  Предвижда се да бъдат сменени покривната конструкция,  дограмата, ВиК и ел. инсталацията, да се изгради подход за хора с увреждания, както и да се оборудват помещенията.Срокът за изпълнение на проекта е 30 юни.

Като партньор по проекта, Областна администрация поема ангажимент и с помощта на шуменска фирма ще бъдат извършени дейности по благоустрояването на района, обяви заместник-областният управител Петко Шаренков.

Ръководството на болницата планира на по-късен етап в една част от ремонтираните помещения да бъде изграден Дневен център за хора с психични проблеми, какъвто в Шумен няма разкрит. Годишно през Държавната психиатрична болница в Шумен преминават над 1200 пациенти.

Областна администрация-Шумен беше домакин на Годишен учебно-методичен сбор по отбранително-мобилизационната подготовка

Под ръководството на заместник-областния управител Петко Шаренков днес в Областна администрация-Шумен се проведе Годишен учебно-методичен сбор по отбранително-мобилизационната подготовка. В срещата на тема „Организация на взаимодействието между териториалните органи на изпълнителната власт и регионалните структури на министерства и ведомства“ участваха представители на общините, членове на Областния съвет по сигурност и служители по ОМП.

Присъстващите бяха запознати с анализа на резултатите от дейността по отбранително-мобилизационната подготовка и защита на населението в Шуменска област през 2014 г. и предстоящите мероприятия. Представени бяха и доклади относно визията за развитие на дейностите по ОМП и разработването на нова нормативна база, както и за дейностите на областните и общинските администрации в мирно време за подготовка на страната за отбрана.

Над 100 доброволци се включиха в почистването на парк „Кьошковете“ в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно”

Над 100 доброволци се включиха в инициативата „Да изчистим България заедно” в деня, обявен за почистване на зони за отдих и спорт. За пета поредна година кампанията подкрепиха служителите от Областна администрация-Шумен, които днес заедно със служители от Регионалната инспекция по околната среда и водите и Мрежови експлоатационен район ЕАД – Шумен почистиха района на парк „Кьошковете“. В инициативата се включиха и служители на Районните управления в Шумен, Нови пазар и ОДМВР-Шумен.

Тази година кампанията „Да изчистим България заедно“ е организирана в рамките на пет дни. Тя започна на 10 май с почистване на междублоковите пространства и замърсените места н населените места. 17 май е отреден за местата за отдих и спорт. На 31 май в навечерието на Деня на детето организаторите призовават да почистим детските площадки в населените места, на 7 юни- защитените територии, националните и природни паркове и на 27 юни- речните корита и водоеми в страната.

В област Шумен инициативата се подкрепя от всички общини. В дните до края на кампанията участие са заявили и редица държавни институции-ТП на НОИ Шумен, Областна дирекция на ДФ „Земеделие“, Областна дирекция „Земеделие“, дирекция „Бюро по труда“ Шумен, ИАРА, Държавна психиатрична болница-Царев брод.

Областният съвет за развитие подкрепи изграждането на скоростен път Силистра-Шумен-Елхово през Върбишкия проход

Областният съвет за развитие подкрепи идеята на община Велики Преслав за изграждане на скоростен път по направлението Силистра-Шумен-Велики Преслав-Върбица/Върбишки проход/-Ямбол-Елхово-Одрин. На заседанието, водено от заместник-областния управител Петко Шаренков, бяха представени общо 21 предложения от общините към МРРБ във връзка с изработването на целенасочена инвестиционна програма на Правителството в подкрепа на развитието на Северозападна България, Странджа, Родопите, погранични, планински и полупланински слабо развити райони, но останалите 20 проекта не получиха подкрепата на членовете на съвета и не бяха разгледани.

Обсъжда се и предложението на Стопанската камара-Шумен за изграждане на скоростен път Силистра-Шумен-Ямбол-ГКПП Лесово, както и изграждането на мостово съоръжение на река Дунав в района на Силистра – Кълъраш, получили подкрепа на кръгла маса на тема „Инфраструктура на регионите-предпоставка за развитие и растеж“, проведена в Шумен през месец април.

В хода на дискусията заместник-кметът на община Шумен Иван Йонков  подкрепи предложението на Община Велики Преслав трасето на скоростния път да преминава през Върбишки проход. Този път е важен за всички, които са вложили инвестиции в област Шумен, както и за сериозните инвеститори, които искат да дойдат в региона. Освен това, пътят преминава през територията, предложена от МРРБ за подкрепа на развитието на погранични и планински слабо развити райони, каза Иван Йонков и уточни, че мащабът на този път е много важен и ще свърже Европа с Близкия изток през Румъния, България и Турция.

Кметът на община Велики Преслав Александър Горчев заяви, че е против пътят да  преминава през Ришки проход. Ришкият проход има изграден рехабилитиран път. Нашата идея е трасето да минава през Върбишкия проход, каза Александър Горчев и определи проектът като стратегически, който ще даде възможност за развитие на икономиката в Шуменска област. Заместник-областният управител Петко Шаренков предложи да бъде подкрепено изграждането на пътя Силистра-Шумен-Ямбол-Лесово, без да се уточнява точно от къде да премине трасето, като това преценят експертите на регионалното министерство.

Архитект Светлозар Тузсузов подчерта, че за развитието на региона е важно не само изграждането на този международен път, но и цялостното изграждане на автомагистрала Хемус по направлението изток-запад.

След гласуване, членовете на Областния съвет за развитие подкрепиха предложението на община Велики Преслав за изграждане на скоростен път по направлението Силистра-Шумен-Велики Преслав-Върбица/Върбишки проход/-Ямбол-Елхово-Одрин. С цел изравняване възможностите на регионите бяха гласувани и подкрепа за ускоряване сроковете за пълно изграждане на Автомагистрала ”Хемус”, както и ускорено изграждане на трансгранична връзка Силистра-Калъраш, чрез мостово съоръжение на река Дунав.

Предложенията ще бъдат внесени за разглеждане в Регионалния съвет за развитие на Североизточния район и в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Преливникът на язовир Нови пазар-1 е в добро експлоатационно състояние и няма опасност за населението и инфраструктурата

Със заповед на областния управител на област Шумен, комисия с представители на „Напоителни системи“, ВиК- Шумен, регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, община Нови пазар и Областна администрация-Шумен, извърши проверка на преливника и язовирната стена на язовир Нови пазар-1. Проверката беше разпоредена след сигнал на кмета на община Нови пазар Румен Панайотов за състоянието на съоръжението на заседание на 12 май на Областния щаб за защита на населението при бедствия и аварии.

Днес 13 май, за времето от 8.30 до 15.30 ч., комисията направи подробен оглед на съоръжението. Констатирани бяха частични повърхностни нарушения на бетоновата облицовка на преливника. Видимите течове от страна на сухата страна на преливника са породени от преминаване на вода през налични пукнатини и компрометирани фуги по облицовката на водната страна на преливника. Изтичането на вода в момента на огледа е в количество около 2-3 л/с.

Заключението на комисията от специалисти е, че преливникът и язовирната стена на язовира са в добро експлоатационно състояние. Преливникът е разположен в ската извън язовирната стена, като водният поток след него преминава през бързоток на съоръжението. Констатираното по време на огледа състояние на преливника не застрашава сигурността на язовирната стена и прилежащите по течението на реката град Нови пазар и инфраструктурните обекти, е становището на комисията.

Комисията стича, че източваните водни количества през основния изпускател, при запазване на настоящите метеорологични условия, могат да осигурят достигане на водно ниво, даващо възможност за възстановяване на бетоновата облицовка на преливника/ отстраняване на наличните пукнатини и компрометирани фуги/  след около 40-50 дни.

Препоръчва се на дружество Напоителни системи, което стопанисва съоръжението, да създаде организация за своевременно изпълнение на възстановителните работи, веднага след като се достигне необходимото водно ниво.

По данни на Напоителни системи към момента обемът на язовир Нови пазар-1 е 1 950 000 куб.м. вода. Контролирано през основния изпускател се изпускат 0.5 куб./м./сек. водна маса за осигуряване на свободен обем.

Заседание на Областния щаб за защита на населението при бедствия и аварии

Областният щаб за защита на населението при бедствия и аварии проведе редовно заседание под председателството на заместник-областния управител Петко Шаренков. Представени бяха резултатите от извършена през месец април проверка  на потенциално опасните язовири, проводимостта на речните русла след съоръженията на територията на област Шумен, както и на състоянието на речните легла и мостове, разпоредена със заповед на областния управител Донка Иванова.

Всички 25 потенциално опасни язовири са с изготвени аварийни планове и оборудвани аварийни складове. Те са с  работещи кранове на основните изпускатели и обемите им могат да бъдат регулирани, с изключение на 2 язовира–язовир Развигорово,общинска собственост, където комисията е издала предписание за спешен ремонт на крана на основния изпускател. За временно решаване на проблема е монтирана сифонна уредба, и язовир Тича – собственост на „Напоителни системи” ЕАД – Шумен, където основният изпускател не работи. Комисията е дала предписание за ограничаване на завиряването при спазване на контролен обем. Относно инженерна сигурност няма констатирани нередности, касаещи сигурността на язовирните стени. Всички констатирани неизправности, по време на извършената проверка, са описани в констативни протоколи. За всички проверени язовири са подготвени и ще бъдат изпратени уведомителни писма до собствениците с необходимото предписание за отстраняване на нередностите и копие от протоколите.

Представителите на общините информираха за създадената организация, взетите превантивните мерки и състоянието речните корита във връзка с настъпилия пролетно-летен дъждовен период. От докладите им стана ясно, че по места работи системата за ранно оповестяване на населението, актуализирани са общинските планове за действие при кризисни ситуации, наблюдават се критичните точки по инфраструктурата.  Кметът на Нови пазар Румен Панайотов сигнализира за проблем с язовир Нови пазар-1, собственост на Напоителни системи. Според кмета вече 4 месеца заради обилните валежи и големия приток от водосборния район нивото на язовира не пада, а е безопасно, когато язовирът се държи в обем 50% запълнен.  Образували са се каверни на 1,5 метра под ръба на преливане, каза Румен Панайотов и допълни, че ако се отвори по-сериозен пробив се създава реална опасност от наводнение на Нови пазар. Заместник-областният управител Петко Шаренков разпореди комисия от специалисти от различни институции да извърши утре на място проверка на съоръжението.

На заседанието беше представен Доклад за дейността на Областна администрация-Шумен по защита на населението при бедствия и аварии през 2014 година и беше приет Годишен план за изпълнение на областния план за защита на населението при бедствия и аварии през настоящата година.

Заместник-областният управител Селиме Кърджалиева участва в дискусионен форум на КНСБ „Пазар на труда 2015- предизвикателства и възможности“

Дискусионен форум на тема „Пазар на труда 2015 – предизвикателства и възможности” организира в Шумен КНСБ и фондация „Фридрих Еберт”. В работата на форума участваха заместник-областният управител Селиме Кърджалиева, директорът на Регионална служба по заетостта Варна Пламен Начков,  председателят на КНСБ-Шумен Анета Денева, Диана Найденова -главен експерт „Пазар на труда” в КНСБ, представители на Бюрата по труда в региона, представители на държавни институции, синдикални организации, работодатели и др. Благодаря на организаторите за провеждането на тази среща, на която на нашето внимание са поставени важни за Шуменския регион проблеми, каквито са безработицата и създаването на условия за осигуряване на заетост на хората. Безспорно предизвикателствата пред пазара на труда са големи и аз съм убедена, че само с общи усилия и диалог можем да намерим правилните решения по тези приоритетни за цялото ни общество въпроси, каза при откриването на форума заместник-областният управител Селиме Кърджалиева.

Директорът на Регионална служба по заетостта Варна Пламен Начков представи данни за състоянието на пазара на труда в област Шумен. 13 314 души са били регистрираните безработни в края на 2014 година. В края на първото тримесечие на тази година отчетеното равнище на безработица е 18.2%. Тревожни са данните за структурата на безработицата, каза Начков и посочи, че около 70% от регистрираните безработни са без квалификация. В малките общини трудно могат да се реализират инвестиционни намерения, тъй като липсва кадрови потенциал, допълни Пламен Начков.

Най-висока безработица е регистрирана в община Никола Козлево- 64.8%, в община Каолиново-62.2% и в община Венец, където безработните са 61.5%.

Заместник-областният управител Селиме Кърджалиева откри Националния математически турнир „Академик Кирил Попов“

 

ХХ-ят Национален математически турнир „Академик Кирил Попов” започна в Шумен. Форумът, който ще продължи до 10 май в града ни, беше открит от заместник-областния управител Селиме Кърджалиева. Всяка година състезанието в Шумен събира стотици талантливи млади математици от цялата страна и аз съм убедена, че и тази година надпреварата ще бъде изключително оспорвана, интересна и всеки участник ще покаже своите знания, умения и находчивост по пътя към победата, каза заместник-областният управител Селиме Кърджалиева, която поздрави организаторите за съхранението на традицията и пожела на участниците да са упорити и да развиват с постоянство своя интерес към математиката.

Състезанието се организира от Съюза на математиците в България – секция Шумен. Домакини са ПМГ „Нанчо Попович”, ІІІ ОУ „Димитър Благоев” и VІ ОУ „Еньо Марковски”. Турнирът е за ученици от 2 до 8 клас и се провежда в два етапа – индивидуален и отборен.

Шумен е домакин на Националната олимпиада по гражданско образование

VIII-та Национална олимпиада по гражданско образование се провежда в Шумен. Гост на тържественото откриване на форума беше заместник-областният управител Селиме Кърджалиева. Убедена съм, че при участието си в надпреварата ще покажете своите знания и възможности по гражданско образование и ви поздравявам за избора да работите задълбочено в това направление. Защото е важно развивайки се, всеки млад човек да се научи да разбира проблемите, които са част от нашето общество в настоящия момент и да проявява ангажираност и инициативност в разрешаването им, каза в приветствието си Селиме Кърджалиева.

Стигналите до финала  разработки приличат на хвърчила, пуснати  срещу вятъра, които въпреки натиска, летят нагоре. Те защитават  гражданско поведение, което  се съпротивлява, вместо да се съгласява, обяви при откриването председателят на журито доц.д-р Захари Захариев.

80 проекта на ученици от 1 до 12  клас, които се състезаваха в три възрастови групи, бяха допуснати до заключителния етап на надпреварата. Интересът към  обучението по гражданско образование  расте с много бързи темпове. Тази година в олимпиадата са  се включили над 700 деца от цялата страна, с  200 повече от  миналогодишното  й издание, съобщиха от МОН.