ноември, 2015

Областният управител Донка Иванова обсъди с представители на българо-италианска фондация възможностите за реализация на съвместни проекти

Областният управител Донка Иванова се срещна днес с представители на българо-италианската фондация „ADELE foundation“. По време на разговорите бяха обсъдени възможностите за реализация на съвместни проекти между местни организации и  общините от региона с подходящи партньори от Италия и други европейски страни.

Коментирани бяха приоритетните сфери, в които може да се търси сътрудничество при подготовката и работата по проекти с европейско финансиране. Сред темите, по които фондацията има опит и е възможна реализацията на общи проекти, са интеграцията на малцинствата, обучение и квалификация на работещите в сферата на образованието, недобрата връзка между бизнеса и професионалното образование, сътрудничеството в социалната сфера и развитието на туризма.

Във всички общини от област Шумен са изградени доброволни формирования

Областна администрация-Шумен беше домакин на семинар на тема “Изпълнение на Програмата за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования“. В работата му се включиха областният управител Донка Иванова, заместник-областните управители Петко Шаренков и Селиме Кърджалиева, директорът на регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Иван Иванов,  председателят на Асоциацията на доброволците в България Иван Видоловски, Костадин Чифлигаров-началник сектор „Доброволни формирования“ в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, инспектор Радина Хаджиева от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, представители на общините, служители по ОМП, представители на доброволни формирования от региона.

Форумът беше открит от областния управител Донка Иванова, която подчерта, че кампанията по създаване на доброволни формирования е в ход от 2012 година и три години по-късно това е факт във всички общини от региона с участието на над 130 души. Формированията вече са участвали в акции за преодоляване на кризисни ситуации и в помощ на населението при предотвратяване на бедствия. Обезпечеността на област Шумен с доброволци, които могат да помагат на службите и населението при бедствия, е над 80 на сто при норма на покритие в страната от 80%.

Представителите на общините докладваха за състоянието на доброволните формирования,подготовката и наличното оборудване. Най-голямото с 35 човека е в община Шумен и разполага с екипировка и техника – верижна и високопроходима машина. Последното създадено през тази година е в община Велики Преслав с 15 души.

Част от общините отправиха искане да получат необходимата за работа техника. От своя страна директорът на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ Иван Иванов се ангажира и обеща съдействие на всички общини, които имат такива искания, да разговарят и да обсъдят какви са възможностите подходящи автомобили да им бъдат предоставени. Като важен момент Иван Иванов отбеляза бъдещето създаване на смесени формирования в някои общини. Заради структурните промени, които вървят и при нас, сме си поставили за цел до две години в участъците в периферията на областта да създаваме смесен тип служби – от професионалисти и доброволци, подчерта той.

След разговори в МФ, с оглед по-добро функциониране на доброволните формирования от следващата година по бюджетите на общините ще бъдат превеждани директно средства за тях, съобщи Костадин Чифлигаров от ГДПБЗН. Той подчерта, че по този начин със заложените средства по общини ще бъде съкратен пътя за осигуряване на средства необходими за обучение, екипировка, застраховане и техника на доброволните формирования. Председателят на Асоциацията на доброволците в България Иван Видоловдски даде добра оценка на доброволните формирования в областта и заяви, че в сравнение с други региони, Шумен е в първите редици.

Важно място в дискусията на семинара беше отделено за начините за набиране на млади доброволци, като за целта предстои да се проведат срещи с ученици на възраст 16-18 години. Ще се разчита и на участниците в противопожарните отряди „Млад огнеборец“.

Удовлетворение от направеното до момента изрази областният управител Донка Иванова. Доброто взаимодействие е основата, за да имаме положителни резултати. Предстои ни да разширяваме дейностите, като и тази сфера- доброволчеството е поредното ни предизвикателство в работата ни с младите хора, каза Донка Иванова.

Предстои през месец декември да се проведе практическо занятие по оповестяване, събиране и участие на доброволните формирования, при възникване на  бедствие, съгласно Областния план за защита при бедствия. В него ще участват доброволните формирования на Шумен, Нови пазар и Каспичан.

Областният управител Донка Иванова се срещна с представители на синдикалните организации от културните институти в Шумен

Областният управител Донка Иванова прие представители на синдикалните организации от културните институти в Шумен във връзка с обявения на 24 ноември общонационален протест под наслов „Ден на недоволството“.

Председателят на КНСБ-Шумен Анета Денева връчи на областния управител декларация с исканията на протестиращите до министър-председателя Бойко Борисов и до председателя на Народното събрание Цецка Цачева.

Музейните и библиотечни специалисти поискаха да бъде увеличен бюджетът на политиката в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство,  да бъде увеличен и уеднаквен единният разходен стандарт на музеите и галериите с регионален характер, да бъдат заложени средства за въвеждане на допълващ стандарт за управляваните открити площи и сгради и да бъде увеличена с минимум 50% средната работна заплата в сектора.Екатерина Колова – председател на синдикалната организация на КНСБ при Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ в Шумен каза, че основен проблем за работещите в библиотеката е липсата на климатизация и трудното отопление в сградата през зимния сезон.

Областният управител Донка Иванова изрази съпричастността си към проблемите на протестиращите и се ангажира да бъде посредник между културните институти и общините в посока търсене на решения за поставените проблеми, основно касаещи промяна в условията за работа и материалната база. „Като представител на държавната власт ще отнеса конкретните искания до Министерството на културата, Министерски съвет и Народното събрание“, каза областният управител на Шумен.

Областна администрация-Шумен беше домакин на информационна среща относно либерализацията на електроенергийния пазар

В Областна администрация-Шумен се проведе среща в рамките на националната информационна кампания за предстоящата либерализация на електроенергийния пазар.

Целта е потребителите да получат отговори на своите въпроси относно преминаването към свободен пазар, което предстои да се случи поетапно от началото на следващата година. Предстоящата пълна либерализация на пазара на електроенергия в страната ще промени условията на снабдяване за битовите абонати, общинските администрации, училищата, читалищата и малките фирми, които все още са на регулирания пазар.

Присъстваха областният управител Донка Иванова, заместник-областният управител Петко Шаренков, общественият посредник на община Шумен Иван Капралов, представители на общините, на държавни институции и фирми от региона.

„Свободният пазар на електроенергия осигурява възможност на клиентите свободно да избират своя доставчик на електроенергия. Това допринася за създаването на конкурентна среда за участниците на пазара, което ще гарантира по-добро качество на предлаганите услуги“, каза при откриването на срещата областният управител Донка Иванова.

Експерти на Министерството на енергетиката, на КЕВР, БЕХ, Българската независима енергийна борса, ЕСО и Енерго-Про представиха конкретните особености на функциониране на свободния електроенергиен пазар. Бяха обсъдени възможностите и предимствата на либерализацията, която създава условия на клиентите сами да направят своя информиран избор на доставчик на електроенергия. Как действа либерализираният електроенергиен пазар, кой може да участва в него, какви възможности предлага на потребителите, кога може да бъде сменен доставчикът на електроенергия, колко струва това, как оперира енергийната борса-това бяха част от темите, които представиха експертите. По думите на Явор Стоянов – експерт от Министерството на енергетиката, освобождаването на пазара ще даде възможност занапред цената на електроенергията да се определя изцяло от търсенето и предлагането. На срещата стана ясно още, че в условията на свободен пазар цените за достъп до мрежата и за пренос на електроенергия ще продължат да се регулират от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), като крайната цел е единен енергиен пазар за целия Европейски съюз. Либерализацията на пазара не означава пълно оттегляне на държавата, която ще гарантира сигурност на гражданите. Комисията за енергийно и водно регулиране ще продължава да следи дали се спазват регламентираните правила за лоялна конкуренция и няма да допуска спекулиране на пазара на електроенергия, казаха експертите.

В началото на следващата година  предстои нова информационна кампания по темата.

Редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

На 19 и 20 ноември 2015 г. в хотел „Терра Европа” в гр. Търговище се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/. С право да гласуват и вземат решения присъстваха 29 членове на Регионалния съвет за развитие и 11 членове на Регионалния координационен комитет. В състава на двата органа са включени представителите в РСР СИР на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Министерството на туризма, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представителят на Централното координационно звено към Министерския съвет и представителите на Управляващите органи на Оперативните програми 2014-2020 в съответните министерства, областните управители на областите от Североизточен район, представителите на общините от четирите области на района и представителите на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище.

Във връзка с конкретно разглеждани теми от дневния ред, гости на заседанието, с право на съвещателен глас бяха представители на централната и местната власт, на браншови и неправителствени организации в сферата на опазването на околната среда.

Заседанието бе открито и ръководено от г-н Светлин Бонев, Областен управител на област с административен център Търговище, Председател на РСР и РКК СИР с мандат 01.07-31.12.2015 г.

През първия ден на заседанието основен акцент в темите от дневния ред беше провеждането на държавната политика за подобряване на екологичните условия на територията на Североизточен район. Представени бяха основните цели и приоритети на Оперативна програма «Околна среда» за периода 2014-2020 г., одобрена от Европейската комисия на 15 юни 2015 г. Представителят на Управляващия органа на Програмата запозна присъстващите и с предвидените мерки за въздействие на територията на Североизточен район.

Присъстващите бяха запознати с три значими проекта, реализирани в рамките на Оперативна програма «Околна среда» за периода 2007-2013 година. Това са проектите: «Разработване на планове за управление на риска от наводнения», с бенефициент Басейнова дирекция «Черноморски район» – Варна, «Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II-ри етап», с бенефициент община Шумен и «Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич», с бенефициент община град Добрич и партньори – СНЦ „Управление на отпадъците – регион Добрич“ на общините Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево.

В продължение на инициативата за популяризиране възможностите на района да развива и предлага културно-историческия туризъм, беше представен успешно реализирания проект «Културно-исторически комплекс «Двор на буквите» в град Плиска, който е изцяло частна финансова инициатива.

В съответствие с нормативните разпоредби, касаещи осъществяването на ефективна и ефикасна регионална координация при изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, вторият ден започна с представяне на актуална информация към м. ноември 2015 г., относно напредъка по изпълнението в СИР на Оперативните програми за периода 2014-2020 г. Информацията беше докладвана от представителите на Управляващите органи на съответните програми – членове на Регионалния координационен комитет.

Представена беше и най-новата Оперативна програма «Инициатива за малки и средни предприятия» 2014-2020 г. Инициативата е съвместна програма на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка и има за основна цел бързото увеличаване на кредитирането на малките и средни предприятия, стимулиране на тяхното финансиране и икономическия им растеж, както и създаването на нови работни места.

Присъстващите се запознаха и обсъдиха проекта на Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити райони. Разработването на проекта на Програмата е възложено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Националния център за териториално развитие – София. За участие в обсъждането на проекта на Целенасочената инвестиционна програма бяха поканени с право на съвещателен глас кметовете на общините Долни чифлик, Генерал Тошево, Крушари, Шабла, Дългопол, Върбица, Смядово, Омуртаг и Антоново, които са включени в Програмата като общини в гранични, или съответно в полупланински слаборазвити райони.

В края на заседанието беше представен проекта на Методически указания за изработване на концепциите и схемите за пространствено развитие по чл. 7 «б»-7 «д» от ЗРР. Основна цел на документа е осигуряване на методическа подкрепа на органите, отговорни за изготвянето, съгласуването, приемането, наблюдението, мониторинга и актуализацията на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2, регионалните схеми за пространствено развитие на областите и концепциите за пространствено развитие на общините.

Председателството на двата органа – РСР и РКК в СИР,  за периода от 1 януари до 30 юни 2016 г. се поема от г-жа Детелина Николова, Областен управител на област Добрич, съгласно законноустановения срок на ротация и предварително определения за председателите жребий.

Областният управител Донка Иванова участва на заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

Редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/ се провежда на 19 и 20 ноември в гр. Търговище. В работата му участва областният управител на Шумен Донка Иванова.

Дневният ред включва представяне на Оперативна програма «Околна среда» 2014-2020 г. и предвидените приоритетни мерки, касаещи територията на Североизточен район. Пред членовете на съвета ще бъдат представени три проекта, реализирани в рамките на Оперативна програма «Околна среда» за периода 2007-2013 година, сред които „Интегриран воден цикъл за град Шумен-втори етап“ с бенефициент община Шумен.

В Шумен ще се проведе информационна среща за пълната либерализация на електроенергийния пазар

Министерството на енергетиката, съвместно с КЕВР, БЕХ, Българската независима енергийна борса, ЕСО и електроразпределителните дружества стартират информационна кампания, посветена на предстоящата пълна либерализация на електроенергийния пазар в страната. Целта е потребителите да получат отговори на своите въпроси относно преминаването към свободен пазар, което предстои да се случи поетапно от началото на следващата година. Промяната засяга потребителите на средно и ниско напрежение – битовите абонати, общински администрации, болници, училища, читалища, малки фирми.

Като част от тази кампания на 23 ноември /понеделник/ от 16.30 часа в зала 2 на Областна администрация-Шумен ще се проведе среща със заинтересованите страни.

Проектът на здравна карта на област Шумен ще бъде представен в Министерството на здравеопазването

Проект на здравна карта на област Шумен беше представен и одобрен днес на второто заседание на комисията за изработване на Областна здравна карта, назначена със заповед на министъра на здравеопазването под ръководството на областния управител Донка Иванова. Документът е изготвен по методика на Министерството на здравеопазването след оценка на потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ и съответствието на лечебните заведения.

Областната здравна карта е базирана на анализ на състоянието на системата на здравеопазването в региона и особеностите на здравно-демографската характеристика.

„В хода на подготовката на Областната здравна карта проведохме поредица от работни среща с експерти от сектора с участието на съсловните организации за намирането на оптималните решения в посока осигуряване на достъп на населението до медицинско обслужване и качествени здравни грижи“, каза областният управител Донка Иванова и благодари на членовете на комисията за активната и задълбочена работа.

Проектът на областната здравна карта ще бъде представен в Министерството на здравеопазването до 23 ноември.

Областният управител Донка Иванова участва в дискусия за новите образователни стандарти

Шумен беше домакин на работна среща с експерти от Министерството на образованието и науката в рамките на разяснителна кампания, свързана с подготовката на подзаконовата нормативна база, произтичаща от приетия Закон за предучилищното и училищното образование. В дискусията участваха заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева, Лазар Додев – директор на дирекция „Организация, контрол и инспектиране“, Евгения Костадинова – директор на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, Милка Коджабашиева – директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, Грета Ганчева – директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“, областният управител Донка Иванова, кметът на община Шумен Любомир Христов, ректорът на Шуменския университет проф.Георги Колев, ръководителите на регионалните инспекторати и директори на училища от областите Шумен, Варна, Добрич, Силистра, Разград и Търговище.

„Много бихме искали този дългоочакван Закон за предучилищното и училищното образование да намери своето обществено съгласие. Защото това ще бъде сигурната стъпка на промяната. Това е четвърти опит да бъде направен този закон и бяха нужни политическа воля и съгласие, за да се стигне до окончателното гласуване на текстовете в Народното събрание. Срещите с експерти се организираха от вносителите, но Министерството също подкрепи принципно закона, защото за нас промяната е необходима“, коментира заместник-министър Ваня Кастрева.„Инвестицията в образованието може да е бавна, но е най-сигурната инвестиция”, каза още тя и подчерта по-голямата училищна автономия и свободата и отговорността на директорите сами да вземат решения, която се дава в новия закон.

„Удовлетворена съм от съдържанието на новоприетия закон. Имах също и своите опасения и притеснения, които преодолях. Наша отговорност е да имаме добра образователна инфраструктура, все по-малко деца да отпадат от образователната система и да повишаваме качеството и нивото на образованието“, подчерта областният управител Донка Иванова.

Новите текстове предвиждат началната степен в учебните заведения да бъде от I до IV клас, от V до VII клас да е основната, от VIII до X клас да е първият етап на средната степен, а вторият етап да бъде в XI – XII клас. Законът ще дава възможност за завършване на три вида образование – общо, професионално и профилирано. Той ще влезе в сила през лятото на 2016 година, като ефектът от промените се очаква да бъде видим през учебната 2021-2022 година.

Областният управител Донка Иванова беше гост на празника в шуменската детска градина „Братя Грим“ за финализиране на проект „Зелени еко-приятели“

Проектът „Зелени еко-приятели“ на ЦДГ „Братя Грим“ в Шумен приключи днес с весел празник в двора на учебното заведение. Гости на детския празник бях областният управител Донка Иванова, заместник-кметът на община Шумен по просвета, култура и образование Найден Косев, старши експертът „Организация на предучилищното образование“ в общината Йорданка  Димитрова, много родители. Проектът е на стойност 5 000 лв. и е финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

В рамките на проекта през последните 6 месеца малчуганите от детската градина са участвали в интерактивни уроци и забавления по екологични теми, а заедно със своите родители са почистили и облагородили дворното пространство в детската градина. Открити са две класни стаи в двата корпуса на базата. В двора е изграден еко-кът за подвижни игри и забавления, комбинирано съоръжение за една от площадките, поставени са кошчета за боклук и са засети цветя и дръвчета, дарени от горското стопанство. В проекта са участвали всички 210 деца на детското заведение. „Надяваме се малчуганите да растат по-близо до природата, да се научат да я обичат и пазят“, каза директорът на детската градина Евгения Цветанова.