декември, 2015

Весела Коледа и успешна 2016 година

Практическо занятие за действия при земетресение, наводнение и пожар на територията на област Шумен

Практическо занятие на тема „Действие на областния и общинските щабове, доброволните формирования и съставните части на ЕСС при земетресение и последващо усложняване на обстановката на територията на област Шумен“ беше организирано днес под ръководството на областния управител Донка Иванова.

Практическите действия бяха проведени на центъра в село Мадара, като участие в тях взеха общо 116 служители на пожарната, спешна помощ, доброволните формирования и доброволци. Симулирани бяха действия при земетресение с последващо усложняване на обстановката – наводнение и пожар. Проведе се издирване и временно извеждане на хората от жилищата им, пострадали от наводнението. Пострадалите бяха транспортирани в приемен пункт, където медици им оказаха първа помощ и по-късно бяха транспортирани до болницата в Нови пазар. Показани бяха и действия за гасене на пожар в сградата на кметството в Мадара.

В края на занятието областният управител Донка Иванова изказа удовлетворението си от активното и отговорно отношение на всички участници от екипите, които се включиха в подготовката и провеждането на практическото занятие. Целта е изпълнена. Показано беше много добро взаимодействие между всички структури, каза областният управител.

Създават Обществен форум за партньорство с неправителствените организации в област Шумен

Да се създаде Обществен форум за партньорство между неправителствените, гражданските организации и местните власти, решиха днес представители на над 20 неправителствени организации от региона. Те участваха в работна среща в Областна администрация по инициатива на областния управител Донка Иванова и обществения посредник на община Шумен Иван Капралов.

Целта е чрез подписване на Споразумение за партньорство между страните да се насърчи и утвърди гражданското участие при формиране, изпълнение и контрол на обществените политики за развитието на област Шумен.

Участниците в срещата изразиха готовността и желанието си да си сътрудничат във възможно най-голям кръг области, сред които защита на човешките права, социална интеграция, здравеопазване, насърчаване на малкия и средния бизнес, образование, култура, екология, спорт и туризъм. Една от идеите е да бъде създаден фонд за подпомагане дейността на неправителствения сектор чрез финансиране на проекти за различни дейности. „Може да бъде създаден фонд по подобие на общински фонд Култура в община Шумен, който работи успешно вече 16 години“, каза областният управител Донка Иванова и обяви, че тази идея ще бъде представена пред общините и тя разчита на тяхната отзивчивост и изявено желание за работа с гражданските организации.

Споразумението ще бъде подписано между страните на 29 януари. То е отворено за всички желаещи НПО-та на територията на областта.

Експерти от региона участваха в дискусия по проблемите на децата, отглеждани от близки и роднини

Работна среща на тема „Взаимодействието между институциите и обществеността в полза на децата, отглеждани от близки и роднини“ се проведе в Областна администрация-Шумен по инициатива на областния управител Донка Иванова.

В дискусията участваха общественият посредник на община Шумен Иван Капралов, началникът на РИО Светлана Милева, представители на неправителствени организации, общините, отдел „Закрила на детето“, директори на училища и училищни настоятелства от региона.

939 от всички 17 930 ученици в Шуменска област са оставени за отглеждане от техни близки. Изследването е проведено в началото на декември във всички 71 училища на областта, каза началникът на Регионалния инспекторат по образование Светлана Милева. По думите й без ученици, оставени за отглеждане от близки, са само 4 училища в региона –  двете помощни училища и основните училища във Вълнари и Мадара. В повечето учебни заведения процентът на тези деца варира между 1 и 10%, съобщи Светлана Милева. Тя уточни, че най-тревожна е тенденцията в 7 училища в областта, където процентът на децата без родителски контрол е изключително висок между 14 и 16%. С най-много ученици, чиито родители работят в чужбина, са училищата в селата Златар, Изгрев, Тушовица, Никола Козлево, Градище, Иваново и Лятно. В 2 от общо десетте професионални учебни заведения в региона, тези ученици са 20 и 21% – това са Професионалната гимназия по химични технологии „Проф. Асен Златаров” в Нови пазар и Професионалната гимназия  по машиностроене в Шумен. Там, където има трудности, училището не може да се справи само, необходимо е да получи подкрепата на местната власт, на неправителствени организации, каза още Светлана Милева. В хода на дискусията стана ясно, че родителите оставят децата си най-често на бабите и дядовците, по-рядко на други роднини, но има случаи за тях да се грижат и съседи.  Директорът на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен Венета Господинова представи рисковете пред децата, отглеждани без родители и апелира към всички за повече внимание и при необходимост да се сигнализира, за да се помогне на тези деца.

Всички на срещата подкрепиха предложението на директора на ОУ „Христо Ботев“ в село Тушовица Явор Якимов – родителите, които излизат в чужбина, да бъдат законово задължени да подават декларация, с която делегират настойнически права над детето им на определен човек, който да носи отговорност за него.

Областният управител Донка Иванова се ангажира да постави проблема на вниманието на народните представители, с помощта на които да бъдат предприети стъпки за иницииране за промени в законодателството.

Изложба „Пейзажи от България“ е подредена в Областна администрация-Шумен

Изложба „Пейзажи от България“ е подредена в арт пространството на втория етаж в Областна администрация-Шумен. Показани са картини на 15 деца, възпитаници на „Арт“школата към Общински детски комплекс Шумен. Те са ученици от 5 до 11 клас от различни шуменски училища и от много години посещават и се обучават в школата под ръководството на Теменуга Христова. Творбите си, посветени на красотите на нашата страна, малките художници са нарисували тази година и за първи път ги показват в експозицията.

Изложбата тази вечер откри областният управител Донка Иванова, която поздрави децата и им благодари, че са приели поканата да гостуват в Областна администрация. Донка Иванова изказа възхищението си от таланта на малките художници и им пожела нови успехи. За участието си в изложбата всички деца получиха сертификати от областния управител.

На откриването присъстваха заместник-областният управител Селиме Кърджалиева, директорът на ОДК Павлинка Марева, родители.

Областният управител Донка Иванова посрещна коледари и сурвакари от ОДЗ „Пчелица“

Областният управител Донка Иванова и екипът на Областна администрация-Шумен посрещнаха днес коледари и сурвакари от Обединено детско заведение“Пчелица“. С много емоция и празнично настроение децата представиха коледни песни, танци и наричания и пожелаха на домакините Новата 2016 година да е здрава, спорна, богата и по-успешна.

Както повелява традицията, областният управител Донка Иванова зарадва всеки от малките гости с коледен подарък. Тя благодари за чудесните песни и наричания, за труда, който са положили през годината и пожела на децата, техните учители и родители  здрава и щастлива Нова година.

Обекти на общините Каолиново и Нови пазар преминават за стопанисване от ВиК- Шумен

Общо събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен свика днес областният управител Донка Иванова в качеството си на председател на асоциацията. Присъстваха представители на всички общини от областта, които са членове на асоциацията с различен дял, съобразно броя на населението.

Общото събрание даде съгласието си обекти на общините Каолиново и Нови пазар да преминат за стопанисване, поддържане и експлоатация към действащия в обособената територия на асоциацията ВиК оператор- „Водоснабдяване и канализация“ ООД- Шумен.

В община Каолиново се касае за съоръжения и водопроводи на обект „Тласкателен водопровод от ПС Тодор Икономово до село Браничево и село Пристое“, изграден от общината със средства по програма САПАРД.

Обектите и съоръженията в община Нови пазар, които преминават към ВиК, са изградени от общината по проект “Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на град Нови пазар“, финансиран по програма „Околна среда“.

На заседанието членовете на асоциацията обсъдиха и съгласуваха „Бизнес план за развитие на дейността на ВиК- Шумен“, с удължен срок на настоящия регулаторен период до края на 2016 година. Приет беше и проект на бюджет на Асоциацията по ВиК- Шумен  за следващата година.

Областният управител Донка Иванова отчете успешна 2015 година за работата по основните приоритети

Областният управител Донка Иванова представи пред кметовете на общините от област Шумен и представителите на медиите отчета си за работата през 2015 г. по основните приоритети за региона. Надявам се, че през изминалия период нашият екип е постигнал поставените цели и по отношение на приоритетите, и по отношение на принципите, каза областният управител Донка Иванова. Като приоритети в работата си областният управител постави първите стъпки за решаване на проблемите във ВиК сектора, привличане на инвестиции,  активна работа с кметовете по места, здравеопазването, реформите в образованието, както и действия за осигуряване безопасността и сигурността на хората.

Проблемът с качеството на водата е един от най-важните, тъй като наша обща цел е да направим всичко възможно да се подобрят услугите и работата на ВиК дружеството. Става думи за качествени услуги и поносими цени.Обновяването на водоснабдителните системи в региона е наш приоритет. Имаме техническото задание за изграждането на Пречиствателната станция за питейни води. Предстои обявяване на процедурата за изработване на работен проект, каза Донка Иванова и подчерта значимостта на подготовката в срок на необходимата документация, за да се кандидатства успешно за финансиране по програма „Околна среда“.

В сферата на здравеопазването областният управител акцентира на работата на възстановения в началото на годината Областен съвет по здравеопазване. Имаме изработено предложение на Областна здравна карта, което е изпратено в Министерството на здравеопазването. Надявам се всички наши аргументи да бъдат взети предвид и нашата здравна карта да бъде одобрена, за да може да отговорим на потребностите от качествена медицинска помощ, подчерта Донка Иванова и допълни, че предстои разработване на проект за развитието на сектор здравеопазване в област Шумен за следващите 10 години.

По отношение работата за подобряване качеството на живот на населението на региона  Донка Иванова посочи, че област Шумен е една от първите области, в които вече има Стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 г. Документът, който  беше приет от Областния съвет за развитие, обхваща всички общини на територията на областта и включва планирането на конкретни социални услуги за всички възрасти и уязвими групи, като особено значение се отдава на децата, хората с увреждания и старите хора.

Работехме приоритетно и по превенцията и защитата на населението и инфраструктурата при рискови и бедствени ситуации, каза областният управител и подчерта, че са извършени две проверки на потенциално опасните обекти, издадени са необходимите предписания за отстраняване на нередностите. По Проект „Подкрепа за заетост“ на МТСП, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, наетите общо 120 безработни лица са работили за период от 4 месеца на общо 46 обекта на територията на област Шумен. Почистени бяха критични участъци в региона – дерета и речни корита извън урбанизираните територии и по места, определени от кметовете на населените места, както и дерета и речни корита в населените места, каза Донка Иванова. С цел привличането за сътрудничество и съвместни инициативи на представителите на неправителствения сектор и гражданските организации са проведени редица срещи с неправителствени организации.

Областният управител Донка Иванова обяви, че за нея е важно мнението на кметовете за това как оценяват развитието на област Шумен за 1 година, кои са най-важните нерешени проблеми на общините и региона, както и какви са техните препоръки как взаимодействието им с областната администрация да стане по-добро.

Училищата и социалните домове в община Шумен получиха коледни елхи за предстоящите празници

По инициатива на областния управител Донка Иванова със съдействието на Североизточното държавно предприятие, всички общински и държавни училища в община Шумен получиха коледни елхи за предстоящите празници. Елхи бяха осигурени и за социалните заведения- Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“, Дневен център на деца с увреждания, Дом за деца с умствена изостаналост „Калинка“ в село Васил Друмев и Комплекс за социални услуги  за деца и семейства.

Дръвчетата са осигурени от Държавно горско стопанство-Шумен и днес бяха раздадени на учебните и социални заведения.

В очакване на Коледа с много въображение децата ще украсят красиви коледни кътове в своите училища, които ще се превърнат в център на забавления в навечерието на един от най-светлите и обичани християнски празници.

Информационна среща за предизвикателствата през новия програмен период 2014-2020 година под патронажа на областния управител Донка Иванова

Под патронажа на областния управител Донка Иванова в Шумен се проведе информационна среща, организирана от Областния информационен център на тема „Фондовете на ЕС и ИСУН 2020 – в услуга на бенефициентите“.

„Новият програмен период поставя редица нови предизвикателства и аз ще откроя три от тях. Едно от тях е умението да се работи в партньорство в рамките на новите проекти. Друго предизвикателство, което поставят пред нас новите проекти, е подобряването на финансовата дисциплина при изпълнението им, предотвратяването на случаите на финансови корекции по проектите, заради не добре направени тръжни процедури. Не на последно място- важни са правилата за електронно кандидатстване и отчитане на проектите през новия програмен период“, каза при откриването Донка Иванова. Тя подчерта факта, че усвояването на европейски средства е основен инструмент на общините за реализиране на местни политики в сферата на благоустройството, околната среда, подобряване на инфраструктурата, здравеопазването. „Убедена съм, че и сега местните власти ще работят активно в тази посока, разчитам много и на представителите на бизнеса да се възползват от тази възможност, защото вярвам, че това е успешния път за развитие“, каза още областният управител Донка Иванова.

В рамките на информационната среща бяха дискутирани възможности за финансиране на бизнеса чрез европейските фондове, развитието на публично-частни партньорства и клъстери у нас посредством европейски проекти. Бяха демонстрирани и възможностите, които платформата „ ИСУН 2020“ дава на кандидатите по оперативните програми за електронно отчитане на проекти в периода 2014-2020.