Областният управител Донка Иванова свика днес Общо събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен в качеството си на председател на асоциацията.

На заседанието членовете на асоциацията дадоха съгласието си три новоизградени обекти на общините Велики Преслав и Никола Козлево да преминат за стопанисване, поддържане и експлоатация към действащия в обособената територия на асоциацията ВиК оператор- „Водоснабдяване и канализация“ ООД- Шумен.

Два са обектите в община Велики Преслав – „Градска пречиствателна станция за отпадъчни води“ и „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Велики Преслав“, чрез който е изградена канализация на квартал Кирково, подменена е остарялата водопроводна мрежа в квартала и е рехабилитирана водопроводната и канализационна мрежа на други пет улици в града.

В община Никола Козлево със средства от Министерството на регионалното развитие и благоустройството е изграден обект за допълнително водоснабдяване на село Ружица, с което е решен дългогодишен проблем с нарушено водоснабдяване за жителите на това населено място.

Предстои през следващата седмица да се извърши предаването на обектите от общините към ВиК оператора.

Асоциацията по ВиК в област Шумен е учредена през 2010 година.  По закон държавата в лицето на областния управител участва в асоциацията с 35% дял. Останалите 65% се разпределят между общините, като дяловото участие на всяка от общините е различно и се определя съобразно броя на населението във всяка община.

Коментар

You must be logged in to post a comment.