Областният управител Донка Иванова и заместник–областният управител Петко Шаренков инспектираха хода на дейностите по почистване на потенциално опасните  обекти на територията на област Шумен, които се реализират по проект „Подкрепа за заетост”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и осигурява четири месечна заетост на безработни лица.

Наетите 120 безработни от началото на месец юли работят на 46 потенциално опасни места и осъществяват превантивни дейности за защита от бедствия и преодоляване на потенциалния риск от наводнения. Почистват се най-критичните участъци в региона-дерета и речни корита в извън урбанизираните територии и по места, определени от кметовете на населените места.

Днес областният управител Донка Иванова се запозна на място с извършеното до момента по почистване на участъка и подобряване на проводимостта на река Стражка в шуменските квартали Макак и Мътница. Извършена беше проверка и на работата на язовир Мировци в община Нови пазар, където се почиства храстовидната растителност от язовирната стена.

Областният управител Донка Иванова посети и фирма „Тетрахиб“ АД в община Никола Козлево. При срещата с изпълнителния директор Пенка Маринова областният управител се ангажира да настоява пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за отпускане на средства, с които да бъде изградено съоръжение за отводняване с цел недопускане на наводнение  в този участък. Мястото е потенциално опасно, тъй като два пъти през последните години в този участък обилните валежи предизвикаха завиряване на земеделски земи и наводниха лагуните на фирмата и помпената станция на ВиК, която снабдява с вода две села в общината.

Две работни групи ще изготвят предложения по основните проблеми в системата на здравеопазването в област Шумен. Това реши на свое заседание Областният съвет по здравеопазване, под председателството на областния управител Донка Иванова. По предложение на д-р Милен Чолаков, председател на Асоциацията на общопрактикуващите лекари в Шумен, бяха сформирани две работни групи от експерти, които в едноседмичен срок трябва да обсъдят и излязат с конкретни идеи и предложения за решаване на проблемите в сектора, насочени до законодателната и изпълнителната власт на национално ниво и до местните власти. Областният управител Донка Иванова подкрепи това решение и заяви, че разчита на експертните мнения на специалистите, застава зад всяко предложение в посока решаване на сериозните проблеми в здравеопазването и се ангажира да представи предложенията до компетентните институции.

До това решение се стигна, след като пред членовете на съвета беше представен анализ  на здравно-демографското състояние на населението и здравната мрежа в област Шумен за 2014 г. и анализ на детската смъртност в региона за миналата година.  Според данните в анализа област Шумен се характеризира с продължаване на намаляване на населението, задълбочаващ се регресивен тип възрастова структура – броя на населението над 50 г. е по-голям от това до 14 г. възраст и високо ниво но застаряване на населението – увеличаващ се брой население над 60 г. възраст. Увеличена е общата смъртност, като тя е малко по-висока от средната за страната,  детската смъртност е леко намалена, но остава по-висока от средната за страната. Отрицателен е естественият прираст и е увеличен в сравнение с предходната година.

Отчита се намаление на броя на регистрираните заболявания, като в структурата на болестността водещи са болести на органите на кръвообращението, болести на дихателната система, на пикочо-половата система, болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата и др. Увеличен е броят на хоспитализираните пациенти и в структурата на заболеваемостта по причини за хоспитализация водещи са болести на органите на кръвообращението, болести на дихателната система, новообразувания и т.н

Според анализите в селските райони на областта съществуват проблеми, свързани с достъпа до специализирана извънболнична медицинска помощ поради това, че посещенията на специалистите са по график, съществуват трудности с транспорта за населените места, важни фактори са възрастта на пациентите и наличието на социални и икономически проблеми.

Осигуреността с лекари в област Шумен за 2014 г. е 29,9 на 10 000 и е по-ниска от средната за страната през 2014 г. – 40,0 на 10 000. На един лекар в област Шумен през 2014 г. се падат 334 жители  при 250 жители за страната през 2014 г. На един зъболекар в област Шумен през 2014 г. се падат 1685 жители, спрямо 1027 за страната през 2014 г.

Осигуреността със специалисти по здравни грижи в област Шумен за 2014 г. е 58,5 на 10 000, която е по-ниска от средната за страната през 2014 г. – 66,.9 на 10 000. Осигуреността с болнични легла в област Шумен е 52,9/10 000 население през 2014 г. спрямо 71,5/10 000 население за страната.

Към настоящия момент човешките ресурси в здравеопазната система на областта трудно успяват да отговорят на потребностите от медицинска помощ, особено в болничната медицинска помощ. През последните години тенденцията за намаляване на броя на лекарите, лекарите по дентална медицина и специалистите по здравни грижи, работещи в лечебните заведения се запазва, като тя се дължи основно на миграция и емиграция. Важно значение има и  факта, че процентът на лекари и медицински специалисти, работещи в областта, които са в пенсионна възраст или ще се пенсионират в близките години е съществен. Съществуващите проблеми е необходимо  да се решават на базата на определен консенсус на регионално ниво относно визията за развитие на здравеопазването, съобразена с определени регионални цели и приоритети, в съответствие с националните такива.

Областният управител Донка Иванова свика днес Общо събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен в качеството си на председател на асоциацията.

На заседанието членовете на асоциацията дадоха съгласието си три новоизградени обекти на общините Велики Преслав и Никола Козлево да преминат за стопанисване, поддържане и експлоатация към действащия в обособената територия на асоциацията ВиК оператор- „Водоснабдяване и канализация“ ООД- Шумен.

Два са обектите в община Велики Преслав – „Градска пречиствателна станция за отпадъчни води“ и „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Велики Преслав“, чрез който е изградена канализация на квартал Кирково, подменена е остарялата водопроводна мрежа в квартала и е рехабилитирана водопроводната и канализационна мрежа на други пет улици в града.

В община Никола Козлево със средства от Министерството на регионалното развитие и благоустройството е изграден обект за допълнително водоснабдяване на село Ружица, с което е решен дългогодишен проблем с нарушено водоснабдяване за жителите на това населено място.

Предстои през следващата седмица да се извърши предаването на обектите от общините към ВиК оператора.

Асоциацията по ВиК в област Шумен е учредена през 2010 година.  По закон държавата в лицето на областния управител участва в асоциацията с 35% дял. Останалите 65% се разпределят между общините, като дяловото участие на всяка от общините е различно и се определя съобразно броя на населението във всяка община.

Официално беше открит участъкът Белокопитово-Каспичан от автомагистрала „Хемус“ и най-големият пътен възел у нас – п. в. „Белокопитово“. Чрез него ще се осъществява връзката с път I-2 Русе – Варна и път I-4 Коритна – Белокопитово. Общата дължина на отсечката е 4,898 км. Проектът е по програма „Ново строителство“ на Агенция „Пътна инфраструктура“ и е изпълнен изцяло със средства от републиканския бюджет, като инвестицията е за близо 66 млн. лв.

На церемонията по откриването беше отслужен водосвет за здраве и безаварийно пътуване от отец Димитър от шуменския храм „Свето Вознесение“. На него присъстваха министър-председателят Бойко Борисов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, министърът на транспорта Ивайло Московски, председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров, областният управител Донка Иванова, народните представители Любомир Христов и Ралица Тодорова, кметът на община шумен Красимир Костов. Министър Лиляна Павлова връчи на инж. Лазаров разрешението за ползване на обекта и благодари на строителите, които са работили при температура от над 40 градуса, за да завършат отсечката. Изключително съм радостна днес, че откриваме най-накрая този участък от автомагистрала Хемус , макар и само 5 километров заедно с този красив пътен възел с площ над 10 км. Пътните възли имат наименования, този има наименованието и формата на диамант. Надявам се този диамант да отпуши развитието на автомагистралата и в следващите години да достроим оставащите 250 км. Сумата необходима за това е 1 млрд. 900 млн. лв. Това не трябва да ни обезкуражава, а да ни амбицира да работим усилено и парите да бъдат осигурени поетапно през следващите година, каза министър Павлова.

От своя страна премиерът Бойко Борисов се ангажира с ново строителство по магистралата. Ако не бяхме правили експериментът Орешарски, сега тази магистрала щеше да е в много по-напреднал стадий, каза при откриването министър-председателят. В рамките на този мандат поне половината от “Хемус” ще бъде построена, защото другата част се проектира, а без нея Северна България е загубена. Затова ще положим максимални усилия, заяви Бойко Борисов.

Изпълнител на обекта е „АМ Черно море” АД. Строителният надзор е осъществен от „Пътинвестинженеринг” АД. Проектант е „Пътпроект“ ЕООД.

С тържествена церемония в Шумен започна международно военно спортно състезание  MILCOMP, което ще се проведе в дните от 1 до 7 август. Над 100 души от Белгия, Германия, Полша, ЮАР, Дания, Испания, Финландия, Холандия, Франция, Великобритания, Норвегия и САЩ пристигнаха за участие в надпреварата, която е част от 68-ия конгрес на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва /CIOR/. На церемонията присъстваха областният управител Донка Иванова, народните представители Любомир Христов и Иван Иванов, заместник-областният управител Петко Шаренков, началникът на НВУ “Васил Левски” бригаден генерал Пламен Богданов, граждани.

След 2009-та година, сега за отново в България се организира конгрес на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва и аз приемам този факт като висока оценка на партньорството и участието на нашата страна в дейностите на НАТО. За първи път нашият град приема домакинството на форум от такъв ранг и за мен е чест да ви приветствам. Вярвам, че в дните, прекарани в България и Шумен, ще споделите своя опит, умения и знания, но същевременно ще имате добра възможност да научите повече за нашата страна и за българската армия, за нейната славна история и за нейната боеспособност в наши дни”, каза в словото си областният управител Донка Иванова, която пожела успех на участниците в надпреварата.

Програмата на състезанието включва стрелба с пистолет „Макаров“ и автомат „Калашников“, хвърляне на гранати, щафетно плуване с препятствия, крос 2 000 метра с препятствия,  16 км ориентиране. Домакин на форума е факултет “Артилерия, ПВО и КИС” към Националния военен университет „В. Левски“.