Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
23 октомври (петък)

Въвеждат се допълнителни противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 в област Шумен

Усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и необходимостта от въвеждането на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен беше обсъдено на заседание на Областния кризисен щаб, свикано от областния управител проф. Стефан Желев.

Директорът на РЗИ д-р Пепа Калоянова съобщи, че тенденцията е тревожна, на този етап регистрирани активни случаи на COVID-19 има във всичките десет общини на област Шумен. За последното денонощие новите случаи са 64, четири от които касаят лица в ученическа възраст. Потвърдени са положителни случаи на COVID-19 в Дома за стари хора в Нови пазар. До момента са регистрирани положителни резултати на 8 от настанените в социалното заведение и на трима от персонала, като се изчакват всички резултати. Общо за област Шумен случаите с регистрирани положителни проби за COVID – 19 в информационната система са 806.

Изпълнителният директор на МБАЛ Шумен д-р Димитър Костов информира, че към момента в болницата има настанени 107 пациенти с доказана коронавирусна инфекция, като всички са в увредено тежко състояние, с пневмония. За други 9  души има съмнение за инфекцията и се изчакват резултатите от PCR тестовете. Поради проблема със запълването на капацитета на МБАЛ Шумен, със заповед на директора на РЗИ Шумен от днес се разкрива COVID-19 отделение за 20 пациенти в МБАЛ Велики Преслав.

Предвид непрекъснато увеличаващата се заболеваемост и достигането на критична обстановка в МБАЛ Шумен, въпреки създадената организация на работа на четири ковид сектора, кметовете на общини, ръководителите на лечебните заведения и представителите на съсловните организации одобриха въвеждането на допълнителни ограничителни мерки за територията на област Шумен. Решенията са насочени към ограничаване разпространението на инфекцията, обяви на пресконференция областният управител проф. Стефан Желев.

Решенията са:

1. Кметовете на общини да създадат организация за контрол на изпълнението на въведените противоепидемични мерки във всички рискови обекти (градски и междуградски  транспорт, обекти с обществено предназначение, училища, детски градини и ясли, работни колективи и др., които попадат в обхвата на функционалната компетентност) и да представят в областна администрация седмичен график за контрол по спазване на противоепидемичните мерки и решенията на Областния кризисен щаб. При установени нарушения и пропуски следва да предприемат незабавни и безкомпромисни мерки в кратки срокове за тяхното отстраняване.

2. На основание отчетена 14 дневна заболеваемост над 100 на 100 000 население на област Шумен се въвеждат следните допълнителни противоепидемиологични и ограничителни мерки:

2.1. Ръководителите на държавни, общински и частни структури съобразно спецификата на дейността им да въведат преминаване на дистанционна форма на работа за служителите, където е приложимо и недопускане на лица с прояви на респираторни болести до работните помещения. При регистриран случай на служител с COVID 19 се препоръчва да организират тестване на всички останали служители;

2.2. В училищата в област Шумен да бъдат преустановени всички дейности на външни лица (танцови, спортни, театрални и др. състави), използващи материалната база на съответното училище;

2.3. Ръководствата на народните читалища, фолклорни и други самодейни формации на територията на област Шумен да преустановят провеждането на репетиции и изяви;

2.4. Въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски и др. обекти, които предоставят услуги на гражданите минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;

2.5. Препоръчва се на управителите на търговски обекти да въведат вътрешно-ведомствен контрол по спазване на противоепидемичните мерки в обекта.

2.6.  Създаване на организация за осигуряване на дистанция от 1,5 метра между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси и не допускане на повече от 6 души на една маса в заведенията за хранене;

2.7. С цел намаляване гъстотата на лицата в обществения транспорт кметовете на общини да обсъдят с превозвачите възможността за увеличаване на броя на използваните автобуси;

2.8. Ограничаване броя на лицата, посещаващи дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и др. подобни нощни заведения за развлечения на закрито и открито до не повече от 50% от капацитета;

2.9. Стриктно спазване на чл.8, ал. 3 от Закона за закрила на детето на цялата територия на област Шумен;

2.10. Забранява се провеждане на организирани фирмени и семейни тържества и празненства/включително и сватбени тържества/ на открито и закрито на територията на област Шумен;

2.11. Всички тренировки и аматьорски спортни мероприятия и състезания  на открито да се провеждат без публика, същите се забраняват на закрито;

2.12. Забранява се организиране и провеждане  на всякакъв вид изложби, базари и др. на животни и животински продукти на територията на област Шумен.

2.13. Ръководителите на Областна администрация – Шумен, Община Шумен,  ДПБ – с. Царев брод, ДКЦ 1 – Шумен, КОЦ/„СБАЛК Мадара“ ЕАД да осигурят автомобил с водач по график на РЗИ-Шумен за връчване на предписания в община Шумен.

Областният кризисен щаб възложи на директора на РЗИ – Шумен да изготви съответната заповед за изпълнение на решенията, която влиза в сила от 00.00 часа на 26.10.2020 г. до 30.11.20 г.

Skip to content