Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
16 декември (сряда)

Детските градини и ясли в област Шумен остават затворени до края на годината

Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца на територията на област Шумен до 31.12.2020 г. включително. Това реши на неприсъствено заседание Областният кризисен щаб. Към момента детските градини, детски ясли, центрове и др. са затворени до 21 декември, съгласно заповед на министъра на здравеопазването. Решението за удължаване на този срок до края на 2020 година е взето след разговор на областния управител проф. Стефан Желев с кметовете на всички общини от област Шумен и здравните специалисти, като целта е да бъде запазена тенденцията на понижаване на заболеваемостта и разпространението на COVID-19. 

Областният щаб реши специфичните за област Шумен противоепидемични мерки да бъдат удължени до 10.01.2021г. Съгласно решението в училищата в област Шумен трябва да бъдат преустановени всички дейности на външни лица (танцови, спортни, театрални и др. състави), използващи материалната база на съответното училище; ръководствата на народните читалища, фолклорни и други самодейни формации на територията на област Шумен трябва да преустановят провеждането на репетиции и изяви; преустановяват се и посещенията в пенсионерските клубове на територията на област Шумен. Забранява се организиране и провеждане на всякакъв вид изложби, базари и др. на животни и животински продукти на територията на област Шумен, както и организирането, функционирането и посещението на пазари тип „Битаци“.  

РЕШЕНИЯ

на Областен кризисен щаб от

неприсъствено заседание на 16.12.2020 г.

1. В училищата в област Шумен да бъдат преустановени всички дейности на външни лица (танцови, спортни, театрални и др. състави), използващи материалната база на съответното училище;

2. Ръководствата на народните читалища, фолклорни и други самодейни формации на територията на област Шумен да преустановят провеждането на репетиции и изяви;

3. Преустановяват се посещенията в пенсионерските клубове на територията на област Шумен;

4. ОД на МВР да осъществява контрол на стриктно спазване на чл.8, ал. 3 от Закона за закрила на детето;

5. Забранява се организиране и провеждане на всякакъв вид изложби, базари и др. на животни и животински продукти на територията на област Шумен;

6. Забранява се организирането, функционирането и посещението на пазари тип „Битаци“ на територията на област Шумен;

7. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца до 31.12.2020 г. включително.

8. Директорът на РЗИ – Шумен да изготви съответната заповед за изпълнение на решенията по т.1÷6, която влиза в сила от 00.00 часа на 21.12.2020 г. до 24.00 часа на 10.01.2021 г.. Кметовете на общини в област Шумен да изготвят заповед по т. 7 от решенията.

Skip to content