Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
20 януари (сряда)

Децата в предучилищно образование да могат да отсъстват по уважителни причини по желание на родителите препоръчва Областният кризисен щаб

Областният кризисен щаб в неприсъствено заседание взе решение, с което препоръчва на кметовете на общините в област Шумен при необходимост да направят мотивирано предложение до министъра на образованието и науката в съответствие с параграф 1, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за допълнение на Наредба 5 от 2016г. за предучилищното образование, в сила от 06.11.2020г. Тези разпоредби дават възможност през настоящата учебна година деца, записани за задължително предучилищно образование в област, попадаща в червена или в оранжева зона съобразно критериите на Министерството на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, да могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.

Към момента област Шумен продължава да е в червената зона с отчетена 14-дневна заболяемост над 120 на 100 хил. души население.

Съгласно разпоредбите кметовете изпращат предложение до министъра на образованието и науката, който със своя заповед регламентира и определя периода за възможността за отсъствието на децата.   

Skip to content